Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

I over 70 år har de beskyttet Norges største hemmeligheter — nå vil de ha deg på laget

REKRUTTERER BREDT: I en verden der stadig flere trusler og angrep foregår i det digitale rom og ikke på slagmarken, blir systemene til Thales desto mer etterspurt. Det gjør at Thales nå skal rekruttere mange teknologer i tiden fremover.
REKRUTTERER BREDT: I en verden der stadig flere trusler og angrep foregår i det digitale rom og ikke på slagmarken, blir systemene til Thales desto mer etterspurt. Det gjør at Thales nå skal rekruttere mange teknologer i tiden fremover. Bilde: Thales
Del
– Våre løsninger må motstå alle forsøk på å stjele eller kompromittere informasjon, samtidig som de skal være brukervennlige i drift hos våre kunder, sier Linda Sletne, viseadministrerende direktør i Thales Norge.  <i>Bilde:  Thales</i>
– Våre løsninger må motstå alle forsøk på å stjele eller kompromittere informasjon, samtidig som de skal være brukervennlige i drift hos våre kunder, sier Linda Sletne, viseadministrerende direktør i Thales Norge.  Bilde:  Thales

Thales Norge bidrar til rikets sikkerhet ved å sørge for at landets hemmeligheter ikke kommer på avveie. Her tenkes det nytt og jobbes smart innen kryptering, sikker kommunikasjon og sikker informasjonsutveksling for både nasjonale og internasjonale forsvarskunder.

– Vår nasjonale sikkerhet trues av fremmede makter og ondsinnede hackere som prøver å få tak i sensitiv informasjon. Det er vår jobb å hjelpe myndighetene å hindre at det skjer. Vi utvikler avansert teknologi som vi bruker i produkter og løsninger for Forsvaret og NATO. Våre løsninger må motstå alle forsøk på å stjele eller kompromittere informasjon, samtidig som de skal være brukervennlige i drift hos våre kunder. Det forteller Linda Sletne, viseadministrerende direktør i Thales Norge.

Thales Norge har 180 ansatte og er strategisk plassert midt mellom Stortinget og Akershus festning i Oslo og ved Lerkendal i Trondheim. I moderne lokaler utvikler og leverer de verdensledende løsninger som bidrar til å sikre nasjoners forsvarsevne ved å beskytte hemmeligheter og kritisk infrastruktur.

De mest spennende prosjektene er hemmelighetsstemplet

André Søberg er senior softwareutvikler i Thales, og kan fortelle at mesteparten av teknologiene de leverer utvikles i selskapets egne lokaler.

– Mange snakker om fullstack utvikling om dagen. I Thales lager vi hardware og firmware i tillegg til fullstack software. Det brede spekteret i hardware og software, kombinert med mine kollegers imponerende spiss- og domenekompetanse, er det jeg liker aller best med å jobbe her, forteller han ivrig.

– Det brede spekteret i hardware og software, kombinert med mine kollegers imponerende spiss- og domenekompetanse, er det jeg liker aller best med å jobbe i Thales, forteller senior softwareutvikler André Søberg. <i>Foto:  Delta V</i>
– Det brede spekteret i hardware og software, kombinert med mine kollegers imponerende spiss- og domenekompetanse, er det jeg liker aller best med å jobbe i Thales, forteller senior softwareutvikler André Søberg. Foto:  Delta V

Han sier at så lenge de leverer løsninger som dekker kundenes operasjonelle behov, så står han og teamet fritt til å løse oppgavene på best mulig måte med kreativitet og stor mulighet for påvirkning.

– Her legges det til rette for å tenke selvstendig. Akkurat nå sitter jeg med et relativt stort prosjekt i .NET og C#, men jeg jobber også mye med PowerShell, verktøy og metoder, samt noe innen JavaScript og React, forteller han.

Søberg forteller at siden det er snakk om systemer og produkter som skal beskytte kritisk informasjon både i fredstid, krise og krig, så må de være robuste på alle måter. Det gjør det utfordrende og spennende å finne gode løsninger.

Jobb i Thales

Kunne du tenke deg å jobbe i Thales? Sjekk våre ledige stillinger og søk!

Ledige stillinger »

– Det er mye intern tooling og interne verktøy for å automatisere hverdagen. Det er ikke til å legge skjul på at det er mange feilkilder når mennesker produserer, så vi har fokus på å automatisere verdikjeden. Det er en av styrkene i Thales; vi stiller veldig høye krav til sikkerhet og det er derfor naturlig å jobbe testdrevet.  Det er helt avgjørende at vi har automatisert testing for at systemene vi lager skal være robuste, poengterer han. 

Dette er store og langsiktige prosjekter der det er snakk om samfunnskritisk infrastruktur.

– Det føles veldig meningsfullt, og ofte skulle jeg gjerne fortelle både familie og venner mer om hva jeg jobber med, erkjenner han. Men, når vi jobber med forsvarsløsninger der informasjonsbeskyttelse står sentralt, så blir kollegaene samtalepartneren.  

Samfunnskritiske informasjonsløsninger og norskutviklet teknologi

Historien til Thales Norge går helt tilbake til 1915, og de er i dag et av de største kompetansesentrene i Norge for utvikling av oppdragskritiske systemer og produkter hvor informasjonssikkerhet står i sentrum. Selskapet er en del av norsk forsvarsindustri og jobber under rammer gitt av forsvarssektoren og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet.

Illustrasjon av «flernivå tale»-systemet utviklet av Thales Norge. <i>Bilde:  Thales</i>
Illustrasjon av «flernivå tale»-systemet utviklet av Thales Norge. Bilde:  Thales

– Kulturen i selskapet er basert på lokale verdier der lojalitet og tillit preger arbeidsdagen. For mange ansatte består arbeidsdagen av et tett samarbeid med forsvarssektoren. Et godt samarbeid med Nasjonal Sikkerhetsmyndighet står også sentralt når nye produkter og løsninger skal tas frem, sier Sletne.

Alle ansatte her er sikkerhetsklarert og sikkerhetslovgivningen er sentral i alt som gjøres.

- Alle her motiveres av å bidra til å bevare det gode, trygge velferdssamfunnet vi har bygd opp i fellesskap, forteller Sletne. Hun legger til at Thales har noen av verdens fremste eksperter på kryptologi. Denne kunnskapen brukes til å lage de beste løsningene for å la folk kommunisere helt sikkert med hverandre både ved bruk av data og tale.

Blant produktene finner vi sikre kommunikasjonssystemer for å styre NATOs luftoperasjoner og nettverkskrypto for beskyttelse av datatrafikken over det åpne internettet ved hjelp av avansert kryptering. Kryptoproduktene er i bruk i alle NATO-land og kompetansen til Thales Norge er anerkjent i hele NATO.

– Vi ser etter kandidater med høy teknisk forståelse som liker å sette seg inn i komplekse problemstillinger, opplyser HR & kommunikasjonsdirektør Torill Wahlberg. <i>Bilde:  Thales</i>
– Vi ser etter kandidater med høy teknisk forståelse som liker å sette seg inn i komplekse problemstillinger, opplyser HR & kommunikasjonsdirektør Torill Wahlberg. Bilde:  Thales

Rekrutterer bredt i Norge

I en verden der stadig flere trusler og angrep foregår i det digitale rom og ikke på slagmarken, blir systemene til Thales desto mer etterspurt. Det gjør at Thales nå skal rekruttere mange teknologer i tiden fremover.

– Akkurat nå har vi lyst ut flere ingeniørstillinger hvor vi ønsker kompetanse innenfor konfigurasjonsstyring, programmering i .NET/C/C++, FPGA programmering, testing og verktøy og metoder opplyser Torill Wahlberg som er HR & kommunikasjonsdirektør i selskapet.

Hun forteller at de både ser etter spisskompetanse og breddekompetanse hos aktuelle kandidater.

– Ettersom produktene vi leverer er svært avanserte, ser vi etter kandidater med høy teknisk forståelse som liker å sette seg inn i komplekse problemstillinger. Sterk faglig kompetanse og evne til å jobbe selvstendig er egenskaper vi ser etter. Samtidig er det viktig å være innovativ på løsninger og like å jobbe i og forholde seg til team. Vi er derfor også interessert i fremadstormende talenter med nye spennende idéer, sier Wahlberg.

Nyutdannede oppfordres også til å søke.

– Det er viktig for oss å få inn folk som kommer med nye tanker og impulser som vi kan lære av, avslutter hun.