Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Sikring av Norges fremtidige energiinfrastruktur

Innovative switchgearløsninger er en viktig del av Hans Følsgaards powertech-program.
Innovative switchgearløsninger er en viktig del av Hans Følsgaards powertech-program. Foto: Hans Følsgaard AS
Del

I et moderne samfunn, der kritiske funksjoner avhenger av en stabil og sikker energiforsyning, representerer enhver trussel mot denne forsyningen en umiddelbar og langvarig risiko med store konsekvenser for økonomien og dagliglivet. Hos Hans Følsgaard AS spiller vi en avgjørende rolle i å styrke Norges energiinfrastruktur, noe som er nødvendig for landets overgang til mer bærekraftige energiformer.

Pålitelig energi med transformatorer og switchgear i sentrum

Behovet for utstyr og transformere til Norges kraftinfrastruktur er stigende. Hans Følsgaard AS leverer bl.a. transformere og switchgear. <i>Foto:  Hans Følsgaard AS</i>
Behovet for utstyr og transformere til Norges kraftinfrastruktur er stigende. Hans Følsgaard AS leverer bl.a. transformere og switchgear. Foto:  Hans Følsgaard AS

Med Norges ambisjon om å øke andelen av fornybare energikilder, understrekes viktigheten av en pålitelig og robust energiinfrastruktur mer enn noen gang. Hos Hans Følsgaard AS er vi ledende i å levere kundespesifikke transformatorer og switchgear, som er nødvendige for å håndtere de økende og komplekse strømbehovene i energiprosjekter. Disse nøkkelkomponentene, designet for å optimalisere nettverkets ytelse og sikkerhet, spiller en avgjørende rolle i å transformere og lede elektrisk energi trygt fra produksjonssteder til forbrukssteder uten å kompromittere nettverkets integritet.

Overgangen til grønnere energiformer

Powertech utstyrets kapasitet til å håndtere store belastninger er essensiell i moderne energiinfrastrukturer og er sentral i overgangen til grønnere energiformer. Ved å forbedre effektiviteten og påliteligheten i energidistribusjonen, bidrar våre produkter til Norges mål om å redusere avhengigheten av fossile brensler og fremme bruken av fornybare energikilder.

Teknologisk innovasjon og kundetilpasning

Partnerskap hos store europeiske produsenter gir attraktive leveringstider i en periode med kapasitetsutfordringer i hele Europa. <i>Foto:  Hans Følsgaard AS</i>
Partnerskap hos store europeiske produsenter gir attraktive leveringstider i en periode med kapasitetsutfordringer i hele Europa. Foto:  Hans Følsgaard AS

Vi er dedikert til teknologisk innovasjon og tilbyr et bredt utvalg av produkter som kan tilpasses individuelle prosjektbehov. Vi er ikke bare leverandør, men også partner innen energisektoren. Våre spesialdesignede løsninger sikrer at tekniske og miljømessige krav møtes effektivt, fra små lokale installasjoner til store nasjonale energiprosjekter.

Bred produktportefølje og ekspertise

Med en omfattende produktportefølje som inkluderer komponenter fra ledende europeiske leverandører, er våre kunder sikret en høy standard og tilpasningsmuligheter som møter spesifikke behov i forskjelligartede prosjekter. Vår store interne kunnskap garanterer at kundene får tilgang til både toppmoderne teknologier og ekspertveiledning som optimaliserer våre energistyringssystemer. Med et bredt utvalg av transformatorer tilgjengelig – fra tørrisolerte transformatorer fra 25KVA til 15MVA til oljeisolerte distribusjonstransformatorer og krafttransformatorer opp til 1400MVA – er Hans Følsgaard AS en fleksibel partner som kan tilpasse løsninger nøyaktig til kundens behov. Og behovet for de riktige løsningene på området er høyaktuelt og merkes tydelig i bransjen:

Gaute Berg Flaten, Key Account Manager hos Hans Følsgaard, er blant annet ansvarlig for kontakten med de større norske energiselskapene og industrikundene. <i>Foto:  Hans Følsgaard AS</i>
Gaute Berg Flaten, Key Account Manager hos Hans Følsgaard, er blant annet ansvarlig for kontakten med de større norske energiselskapene og industrikundene. Foto:  Hans Følsgaard AS

– Vi ser en betydelig økning i etterspørselen etter våre transformatorer og switchgear, noe som er avgjørende for utbyggingen av den norske infrastrukturen. Denne utviklingen understreker vår rolle i å støtte en sikker og effektiv energiovergang i takt med landets voksende behov, sier Steffen Bie Paulsen, Country Manager for Hans Følsgaard AS i Norge.

En sterkere strategisk partner

Moderniseringen av energiinfrastrukturen involverer omfattende investeringer i nye teknologier og oppgradering av eksisterende anlegg. Disse investeringene er avgjørende for effektiv håndtering av den økende mengden energi produsert fra fornybare kilder og krever vurderinger om økonomiske og logistiske aspekter. Jo nærmere et samarbeid fra et tidlig tidspunkt i et prosjekt, jo bedre mulighet for å oppnå optimale resultater. I takt med Norges målsetning om å være en global leder i den grønne omstillingen, er styrkingen av energiinfrastrukturen et kritisk skritt. Hans Følsgaard AS's avanserte løsninger bidrar til mer effektiv energidistribusjon og mindre energisvinn, noe som er avgjørende for å nå de nasjonale og internasjonale miljømålene.

Med erfaring fra grønn omstilling og utvidelse av elektrisk kapasitet i Skandinavia og globalt, understreker Hans Følsgaard AS vår rolle som nøkkelspiller og teknikkpartner i den fortsatte utviklingen av en sikker, pålitelig og bærekraftig energiinfrastruktur, som vil forme fremtiden for energiforvaltning i Norge.