Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Dette betyr fornybar energi for deg

Det er stor forskjell på strøm sett fra miljøets side, men hva betyr det egentlig for deg som forbruker? Strømselskapet Bærum Energi forklarer.
Det er stor forskjell på strøm sett fra miljøets side, men hva betyr det egentlig for deg som forbruker? Strømselskapet Bærum Energi forklarer. Foto: Bærum Energi AS
Del

Bærum Energi

Bærum Energi er et grønt strømselskap som ble etablert i Bærum i 2019, og som i dag leverer strøm til fornøyde kunder over hele Norge. Selskapet eies av det skandinaviske holdingselskapet Stenvik Power Group (SPG).

Fossile energikilder og kjerneenergi er mer miljøskadelig både i produksjon, bruk og avfallshåndtering enn fornybare energikilder, og de vil til slutt bli tømt. Disse kildene er derfor ikke bærekraftige i en menneskelig tidsskala. Kraftanleggene skaper også stor miljøbelastning på nærområdet hvor produksjonen foregår.

Fornybare kilder, derimot, er jevnt fordelt geografisk, og lokalt tilgjengelig over mesteparten av verden. Da spares mye av miljøbelastningen fra transport. I Norge er 98% av all strømproduksjon fornybar og energivennlig, noe som gjør oss unike i et globalt perspektiv. Det meste av produksjonen kommer fra vannkraft.

Hva fornybar energi betyr for deg

Flere av dagens strømselskaper, som Bærum Energi, tilbyr miljømerket strøm. Når du velger en strømleverandør med grønn strøm-garanti, betyr det at kraftforbruket ditt blir dekket av en tilsvarende produksjon av fornybar energi.

Da bidrar du til å øke utnyttelsen av fornybare energikilder, til fordel for fossile kilder.

Strømmen du får i stikkontakten vil være den samme, men pengene fra forbruket ditt går direkte til produsenter av fornybar energi. Som forbruker vil du altså ikke merke forskjell, verken på pris eller strømkvalitet, men du gir et godt bidrag til miljøsaken.

Mer nyttig lesestoff fra Bærum Energi: Spar strøm på kontoret

Solkraft

 
 

Nesten all fornybar energi stammer fra solkraft. Det inkluderer vann- og vindkraft, bioenergi, bølge- og saltkraft. Energien fra sola utvinnes også ved bruk av solcellepaneler eller varmekraftverk.

Solkraft alene er godt nok for å dekke hele verdens energibehov – faktisk er mengden solkraft som treffer jorda i løpet av 40 minutter, større enn all energien verdens befolkning trenger på et helt år. Mange lurer derfor på hvorfor vi ikke bare bytter ut all kraftproduksjon med solenergi.

Ulemper med solkraft

Solkraft er den raskest voksende energikilden på verdensbasis, men teknologien har dessverre ikke kommet langt nok til at vi kan gjøre et fullstendig skifte til solkraft.

Strømmen vi får fra sola er i utgangspunktet bare tilgjengelig når sola skinner. Det betyr at vi ikke får utnyttet solenergi på natten, om vinteren eller når det er mye skydekke, og dette skaper utfordringer i land som Norge.

Batterilagring er mulig, men fremdeles svært kostbart i skala på størrelse med en vanlig husholdning. Solstrøm bør derfor brukes i det øyeblikket den lages. Mange selskaper jobber med denne problemstillingen for å gjøre lagring av solkraft billigere og mer tilgjengelig.

Vannkraft

Innen energiproduksjon, er Norge spesielt kjent for sin kompetanse innen utviklingen av effektive og miljøvennlige vannkraftverk. Norge er verdensledende innen fornybar energi, og 98% av elektrisiteten vår kommer fra vannkraft.

 
 

I Norge finnes ca. 1660 vannkraftverk som produserer 140 TWh årlig. Til sammenligning bruker en storby som Oslo ca. 9 TWh årlig.

Den åpenbare fordelen med å velge vannkraft over solkraft, er at vannet kan lagres. Norge har store vannmagasiner som dekker to tredjedeler av landets strømbehov, og et ekstremt pålitelig system med betydelig overskuddskapasitet.

Bli en grønnere forbruker

Ved å velge en strømleverandør som tilbyr miljømerket strøm, kan du bli en grønnere forbruker. Bærum Energi tilbyr strøm fra fornybare kilder til fornøyde kunder over hele landet.

I tillegg til å velge et grønt strømselskap, er det mange ting du som forbruker kan gjøre for å bli grønnere. De viktigste er:

  • Bruk produkter til de blir ødelagt

  • Reparer fremfor å erstatte

  • Reduser bruken av skadelige kjemikaler

  • Kjøp klær og varer brukt

  • Velg mat fra grønne produsenter

  • Reduser matsvinn

  • Velg miljøvennlig transport

  • Gjør boligen mer energieffektiv

  • Kildesorter

Les mer om Forbrukerrådets grønne forbrukerskifte

Velkommen som kunde hos Bærum Energi – en nasjonal strømleverandør med lokalt hjerte!