Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Den store tomtebanken gir et enormt potensial for eiendomsutvikling

Tomtebanken er så stor at det vil ta flere generasjoner å utvikle eiendomsprosjekter på dem.

 - Tomtene våre ligger ved knutepunkt og har et utviklingspotensial på cirka fem millioner kvadratmeter. Det betyr at vi har spennende prosjekter å utvikle i flere generasjoner fremover, utviklingsdirektør Morten Austestad i Bane NOR Eiendom.

Røttene til Bane NOR Eiendom går tilbake til tiden da jernbanen bygde landet, og da stasjoner og godshåndtering trengte arealer. Arven vår fra denne perioden er et stort antall tomter som jernbanevirksomheten ikke trenger og som vi kan utvikle til samfunnsnyttige formål. Utviklingspotensialet er på nærmere fem millioner kvadratmeter.

Tomtene ligger strategisk og sentralt plasser i byer og tettsteder, der det går og har gått tog, og alltid med en jernbanestasjon i nærheten. Fra å være et selskap som kun forvaltet stasjoner noen tiår tilbake, har vi utviklet oss til en betydelig eiendomsaktør med knutepunktutvikling som spesialitet.

Brenne for by- og stedsutvikling

Det er i knutepunktene de reisende, jernbanen og eiendommene våre møtes. Og det er her vi driver by- og stedsutvikling. Ved å utvikle sentrale boliger, næringsbygg og hoteller, skaper vi nye hjem og arbeidsplasser der tog, buss og bane er naturlige transportvalg. I tillegg utvikler vi verksteder og serviceanlegg for jernbanen.

Vi har over hundre pågående utviklingsprosjekter over store deler av landet. I tillegg er om lag 150 utviklingsprosjekter «sovende» og som vi løpende vurderer å starte opp. Det store antallet prosjekter gjør det ofte hensiktsmessig å etablere Single-purpose-selskaper med entreprenører, kommuner eller eiendomsselskap som kan bidra med blant annet lokal kunnskap og kapasitet.

Ski Stasjonsby: Vi eier utviklingstomter på begge sidene av jernbanesporet. Utviklingspotensialet er på drøyt 100.000 kvadratmeter og vårt mål er å skape et attraktivt område med blant annet boliger, hotell og kontorarbeidsplasser.

- Vi har en enestående spisskompetanse på knutepunktutvikling, og vi er dyktige på å skape gode relasjoner lokalt. Samtidig utvikler og forvalter vi prosjektene med tydelige krav til lønnsomhet og bærekraft. Mange oppfatter oss nok som svært handlekraftige og resultatorienterte. Og det må vi være, for å sikre at samfunnet og innbyggerne får mest mulig igjen for hver investert krone. Vi må forvalte arven vår riktig, sier utviklingsdirektør Morten Austestad. 

Statseid og kommersiell eiendomsaktør

Å være noe så særegent som både en statseid og kommersiell eiendomsaktør gir oss et unikt ståsted. Teamet med 27 eiendomsutviklere opererer i alle fasene av verdikjeden og utvikler mange prosjekter på egen hånd. Den store tomtebank knyttet til knutepunktene, sammen med store finansielle muskler og et handlekraftig utviklingsteam, gjør oss til en betydelig og langsiktig eiendomsutvikler.

Med knutepunktutviklingen ønsker vi å oppnå tre ting: 

  • Utviklingen skal bidra til et godt og levende byliv med boliger, arbeidsplasser og ulike næringstilbud i nærheten.
  • Dernest skal vi med denne fortettingen ved knutepunktene gjøre det enkelt og attraktivt for folk å velge gange, sykkel, tog eller annen kollektiv reisemåte. 
  • Og sist, men ikke minst, skal vi skape økonomiske verdier for staten.

- Jeg tror suksessen vår er knyttet til beliggenheten, og at vi har et brennende engasjement for det vi driver med. Og med vår store tomtebank har vi i tillegg spennende prosjekter å utvikle i flere generasjoner fremover, avslutter Austestad.

Denne annonsen er publisert av TUM Studio, en underavdeling av Teknisk Ukeblad Media. Journalistene og redaksjonen i Tu.no og Digi.no er ikke involvert i produksjonen.
Personvern
© TUM Studio 2022