Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Etterslep skaper store problemer for vann og avløp

Det vil ta 150 år før alle landets vannledninger og avløpsrør er fornyet dersom dagens utskiftingstempo fortsetter.
Det vil ta 150 år før alle landets vannledninger og avløpsrør er fornyet dersom dagens utskiftingstempo fortsetter.
Del

Norge står overfor en rørkrise uten sidestykke. I følge en rapport fra Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), vil det ta hele 150 år før alle landets vannledninger og avløpsrør er fornyet dersom dagens utskiftingstempo fortsetter. Vi snakker om et etterslep på 390 milliarder kroner 

Wavin har utviklet produktene som kan løse overvannsproblemene.
Wavin har utviklet produktene som kan løse overvannsproblemene.

Vi har rett og slett et etterslepsproblem når det kommer til rørene våre. Heldigvis har Wavin utviklet løsningene.

Hva er etterslep?

Etterslep er et ord som ofte brukes i forbindelse med manglende vedlikehold eller et akkumulert vedlikeholdsbehov. Når vi snakker om etterslep med tanke på avløpsrør og vannledninger, snakker vi altså om mangelen på vedlikehold og det stadig økende behovet for utskifting eller fornying av diverse rør over hele landet. Ser vi for eksempel på norske avløp viser det seg at seks av ti nordmenn bor i en kommune uten godkjent kloakkhåndtering. Renseanleggene som ikke overholder kravene er spredt over hele Norge, og er både store og små i størrelsen.

I Norge har hver enkelt kommune, eller private eiere, ansvar for vann- og avløpsrør. Ingen nasjonal ordning har blitt satt opp for å få has på problemet som utvikler seg sakte, men sikkert. Kommunene må derfor utarbeide en plan for hvordan etterslepet skal håndteres.

Les også: Klima i endring krever mer av entreprenørene

Hvorfor er gamle avløpsrør og vannledninger et problem? 

Hovedproblemet som kan oppstå når det kommer til etterslep på avløpsrør og vannledninger, er at risikoen for kloakk i drikkevannet vårt øker. Selv om gamle rør kan bli slitt og få sprekker vil som regel det høye vanntrykket sørge for at det kun renner vann ut, ikke inn i rørene. Men dersom større hull oppstår kan dette føre til at vanntrykket synker. Her får kloakken en mulighet til å trekke inn i vannet. Risikoen for slike hull øker jo eldre rørene blir.

Kloakk har gjerne sykdomsfremkallende organismer i seg, og lekker kloakken inn i drikkevannet vårt kan det ha store konsekvenser for folkehelsa. Drikkevannskvaliteten vår står altså i fare. Øker etterslepet på utskifting og vedlikehold av avløpsrør og vannledninger, vil også sjansen for sykdomsutbrudd øke.

Ledningsnettene for vann og avløp har flere utfordringer i vente

Det er ikke kun alderdom som skaper problemer for rørene våre. Fremover vil de også bli påvirket av en rekke andre faktorer, som kan være med på å skape mer slitasje og et enda større behov for utskifting, fornying og vedlikehold.

Klimaendringer vil føre til mer overvann, befolkningen er i stadig vekst og flere flytter tettere sammen. Dette vil øke trykket på rørene våre, spesielt de gamle avløpsrørene. Så hva er egentlig løsningen? 

Les også: En rask og rimelig løsning for overvannshåndtering

Løsningen på etterslepsproblemet

Det er helt nødvendig at alle landets kommuner spikrer langsiktige planer for utbedring av ledningsnettene sine, og at arbeidet med vedlikehold og utskifting begynner umiddelbart. Her har Wavin utviklet flere gode løsninger:

1. Fordrøyningsanlegg for overvannshåndtering

Fordrøyningsløsninger er en viktig brikke i overvannshåndteringen. 
Fordrøyningsløsninger er en viktig brikke i overvannshåndteringen. 

Overvann setter større krav til entreprenører, arkitekter og byggkonsulenter fremover, og det bør planlegges bedre for hvordan vi skal håndtere nedbørmengdene.

Et fordrøyningsanlegg kan være til stor hjelp når det kommer til overvannsproblematikken, og Wavins Q-Bic plus er spesielt velegnet til nettopp dette formålet. Fordrøyningsanlegg har ofte blitt laget av betong, et tungt materiale som krever tid å montere sammen. Med Wavins Q-Bic plus kassetter får du en plastløsning som både er enklere, rimeligere og tidsbesparende å montere. Spesielt i bymiljøer er Q-Bic plus en god løsning. Her er det ofte knapt med areal, så da er det perfekt at Q-Bic Plus kan stables og utvides i alle retninger. Med Q-Bic plus får du altså et fordrøyningsanlegg som er mindre plasskrevende, raskere og rimeligere. 

Ved å benytte fiberduk rundt kassettene, vil anlegget også infiltrere vann til grunnen. Dette er med på å redusere nødvendig volum, og ikke minst tilfredsstiller løsningen punkt 1 i kommunenes «3-trinnsstrategi» for overvannshåndtering. Det er satt krav til at mindre nedbørshendelser skal håndteres lokalt og vann skal følge normale infiltrasjonsveier. Løsningen er med og opprettholder grunnvannsstanden og dermed sikrer mot setningsskader som kan opptre på bygg hvis alt av overvann føres vekk fra større områder.

2. Plastrør fremfor betong

Et godt valg fremover vil også være å satse på rør i plast, fremfor betong. Her får man materialer som både er enklere å installere og å arbeide med. Dette vil spare enormt med tid, og som vi allerede vet har vi ingen tid å miste. Moderne plastrør er også utrolig holdbare, brannsikre og pengebesparende. Betong har også vist seg å være en CO2-versting ifølge Statens vegvesen. Ved å ta i bruk plastrør vil det med andre ord produseres mindre av klimagassen CO2, som i stor grad er med på å skape global oppvarming.

Les også: Rør i plast er mindre farlig enn støpejernsrør

Plastrør er utvilsomt den beste løsningene når det kommer til etterslepsproblematikken knyttet til ledningsnettene for vann og avløp i Norge. Hos Wavin får du plastrør og andre plastløsninger for både VA og VVS.

3. XL-rør fra Wavin

Store plastrør er bedre enn tunge betongrør.
Store plastrør er bedre enn tunge betongrør.

I områder som skal bygges ut og brukes av mange, er det viktig at rørsystemene fornyes, forbedres eller byttes ut ved behov. Mange mennesker betyr mye pågang og trykk på avløpsrør, og her skaper etterslep gjerne problemer. Dersom en kommune vil tilrettelegge for flere beboere og mer aktivitet i et gitt område, kan de vurdere å legge XL-rør fra Wavin i plast for å ta unna overvannet. Det tar nemlig utrolig mye kortere tid å ferdigstille et større prosjekt med XL-rør enn eksempelvis betongrør. Plastrørene tåler også like mye som betong dersom omfyllingsprosessen gjøres riktig.

En annen fordel med Wavins XL-rør er at de kommer i standardlengder på 6 meter, samtidig kan det bli spesial bestilt om andre lengder, ringstivhet, dimensjoner og beskjæring er ønsket. Dette fører til at plastrørene til Wavin får færre skjøter, noe som betyr at de blir mer solide og sikre. 

Derfor bør du velge Wavin

Wavin har i lang tid jobbet hardt med å gjøre Norge mer oppmerksom på de stigende etterslepsproblemene vi nå ser utfolde seg. Vi har over 60 års erfaring som ledende leverandør av plastløsninger og plastrørsystemer for VVS og VA. Vår lange fartstid i bransjen har medført lærerike erfaringer, mye kunnskap og kompetanse. I dag sitter vi derfor med gode løsninger for alle typer rørbehov.

Har din kommune planer for hvordan etterslepet skap håndteres? Vi hjelper deg mer enn gjerne med å utvikle smarte løsninger, slik at innbyggerne i din kommune kan være sikret rett håndtering av avløpsvann, overvann og trygt drikkevann for nåtiden og fremtiden. Vi har også gode beregningsprogrammer som du kan benytte deg av dersom du trenger det, og vår håndlaget-avdeling skreddersyr løsninger der standardvarer ikke strekker til.  Ta kontakt med oss, så stiller vi opp!

Les flere artikler fra Norsk Wavin