Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

4 strategier for å få mer ut av digitale tvillinger og skape din smarte digitale virkelighet

Del

Selv om digital transformasjon har stått på bedriftenes agenda i flere tiår, er mange industribedrifter, særlig i Norge, fortsatt i begynnelsen av reisen. Og i løpet av de siste årene har digitale tvillinger blitt en hjørnestein i dette transformasjonsarbeidet, og favner både potensialet og utfordringene - sier Jens Olav Nordanger, Senior Account Manager for Norden i Hexagons Asset Lifecycle Intelligence-divisjon.  

I 2020 fant Verdantix at 80 % av lederne innen drift, vedlikehold, prosjektering og prosesssikkerhet så på dette som en "viktig" eller "svært viktig" innovasjon. Etterhvert som de nordiske landene prøver å bli mer energisk og strategisk uavhengige, kan digitale tvillinger bidra til å bygge opp kapasitet, øke motstandskraften og redusere risikoen.   

I Hexagon har vi lang erfaring med å hjelpe selskaper i hele Norden med å digitalisere prosessene sine og utnytte data.

I Hexagon har vi lang erfaring med å hjelpe selskaper i hele Norden med å digitalisere prosessene sine og utnytte data, særlig i strategiske sektorer som olje og gass og kjemikalier. Basert på denne erfaringen er det noen viktige begreper du bør forstå, enten du vil begynne å utnytte potensialet i digitale tvillinger eller få mer ut av de eksisterende. 

Lær mer om hvordan Hexagon kan styrke den autonome og digitaliserte fremtiden til anlegget ditt med Smart Digital Reality-visjonen. 

Digital tvilling: enkel definisjon, varierende virkelighet

Digitale tvillinger er en virtuell representasjon av en ressurs eller prosess i den virkelige verden. Utover denne brede definisjonen finnes det betydelige variasjoner i omfanget, kompleksiteten og teknologiene som brukes for digitale tvillinger på tvers av organisasjoner.  

I noen tilfeller er digitale tvillinger ikke mer enn et sett med 3D-modeller eller et dokumenthåndteringssystem. Men for å oppnå konkrete fordeler må man vanligvis koble sammen flere datakilder på tvers av fasene i eiendelens livssyklus. 

Når vi prøver å gjøre dette, ser vi at organisasjoner støter på fire vanlige hindringer:  

  • Ineffektiv eller ufullstendig datafangst, ofte i ulike, uintelligente dokumentformater, med dårlig overlevering av informasjon mellom prosjektfasene.  
  • Mangelen på pålitelige og utnyttbare 3D-modeller eller laserskanninger.  
  • Kompleksiteten i systemer og proprietært utstyr.  
  • Manuelle vedlikeholds- og prosjekteringsprosedyrer

Fra digital tvilling til smart digital virkelighet 

Å overvinne disse hindringene er nøkkelen til å ta representasjonen utover en statisk, enkelt kilde til sannhet - og mot det vi kaller den smarte digitale virkeligheten. 

Digitale tvillinger er en virtuell representasjon av en ressurs eller prosess i den virkelige verden.
Digitale tvillinger er en virtuell representasjon av en ressurs eller prosess i den virkelige verden.

For bedrifter er arbeidet med å skape en smart digital virkelighet tredelt. Det starter med å integrere og utnytte data fra flere kilder gjennom hele eiendelenes livssyklus og investere i digitalisering og interoperabilitet. Disse dataene må deretter samles på ett sted for å skape en enhetlig sanntidsvisning av den fysiske og digitale virkeligheten som gir en fullstendig oversikt over organisasjonens eiendeler. Siste komponent er å tilføre intelligens for å automatisere prosesser og analyser som igjen baner vei for bedre beslutninger. 

Hvis det høres ut som lettere sagt enn gjort, har vi nedenfor fire beste praksis implementert av ledende organisasjoner som  Hexagon samarbeider med

Beste praksis nr. 1: Gå bredere enn bare 3D-modeller for å innlemme kontekst og flere datakilder 

I prosjektfasen fokuserer selskaper ofte på å lage 3D-gjengivelser av eiendeler. Men det som virkelig betyr noe, er hvilke data og hvilken kontekst som kan bidra til effektivitet og bedre beslutninger.  

De beste selskapene fokuserer på å sikre rask tilgang til sanntidsinformasjon på ett sted, med den nødvendige konteksten som trengs for beslutningstaking. Dette omfatter informasjon fra 3D-modeller eller laserskanninger, men krever vanligvis også tilkobling til eksterne systemer som historikk, og skanninger eller punktskyer av anleggene med geotagger for å markere relevante områder eller rør.  

#Nr. 2: Gjør dokumentene smartere og automatiser overleveringsprosessen din  

En annen beste praksis i prosjektfasen er å investere i å organisere og "smartifisere" dokumenter for å berike den med relevante metadata. En slik investering kan gi stort utbytte senere. 

Spesielt kan en strukturert automatisert prosess for overlevering av anlegg spare mye tid og frustrasjon i drifts- og vedlikeholdsfasen. Noen studier sier at selskaper kan bruke opptil to år på å organisere dokumentasjon etter en utilstrekkelig overlevering! 

#Nr. 3: Ta sikte på en "enkelt rute" som forbinder datastrømmer gjennom hele livssyklusen. 

Neste trinn: koble disse dataene til driftsdata, for eksempel informasjon om skiftoperasjoner, kontrollsystemytelse eller driftsprosedyrer, i en digital ryggrad som vil underbygge den smarte digitale virkeligheten. Slike driftsdata samles vanligvis allerede inn, men ofte manuelt.  

Denne enhetlige digitale ryggraden kan være utrolig kraftfull. Det muliggjør bedre beslutninger ved å gi den granulariteten og konteksten som trengs, og gjør det mulig å søke etter all tilgjengelig informasjon om en bestemt eiendel samtidig. Og med laserskanninger og 3D-modeller kan arbeiderne få en klar forståelse av anlegget og utstyret, og planlegge arbeidet uten engang å gå inn i bygningen.

Det er her Hexagons løsninger utmerker seg spesielt: De kombinerer førsteklasses 2D- og 3D-designprogramvare som f.eks. CADWorx med verktøy som er utviklet for å digitalisere og optimalisere drift og vedlikehold i eksisterende anlegg. Dette gjør det mye enklere å samle inn data i hele virksomheten, både fra nye prosjekter og eksisterende anlegg, samtidig som man unngår problemer med dårlig integrasjon mellom verktøy eller inkompatibilitet mellom proprietære formater.

#Nr. 4: Ikke undervurder betydningen av interessenthåndtering 

Fokuset bør ikke bare være på teknologi og data - interessenthåndtering er også avgjørende. Den største enkeltoppskriften på fiasko er manglende engasjement fra viktige interessenter, inkludert de som skal samle inn og bruke informasjonen på daglig basis. 

Dette betyr at det må utarbeides en business case som skisserer fordelene disse interessentene vil ha av hele innsatsen. For eksempel vil byggeplanleggere ha ett enkelt sted å sjekke for å sikre at prosjekter kjører i tide eller finne ut hvor de må handle. Ingeniøravdelinger vil ha nøkkelinformasjon og historikk samlet på ett sted. Og ledelsen vil dra nytte av bedre beslutningstaking og enklere tilgang til nøkkelindikatorer for ytelse (KPI-er) på ett eller flere steder.  

Og la oss ikke glemme menneskene som jobber i områder der dataene skal samles inn. Driftsledere kan for eksempel måtte bruke programvare, som J5 Operations Management, for å gå bort fra papirbaserte prosesser. Som med all digital transformasjon avhenger overgangen til en smart digital virkelighet like mye av hva som skjer på gulvet som av hva som besluttes i styrerommet. 

Du kan lese mer om digital tvilling og arbeidet Hexagon gjør med dette her.

Les flere artikler fra Hexagon