Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Se hva som stoppet nikkedukkene fra å riste

Telehiv herjer med veiene – «politikerne» fikk kjenne problemet på kroppen.

Del

– Det er mange veier som har blitt ødelagt av telehiv, og det brukes store ressurser på å vedlikeholde disse, sier Tore Bye, salgssjef i Glasopor.

Telehiv er en kjent utfordring for norske veier. Bygg smartere, oppfordrer Glasopor. <i>Foto:  Per Tore Molvaer</i>
Telehiv er en kjent utfordring for norske veier. Bygg smartere, oppfordrer Glasopor. Foto:  Per Tore Molvaer

Glasopor tok denne høsten med seg to «politikere» på kjøretur for å vise at det rister godt på veier som er fulle av sprekker og humper.

Hovedvekten av veiene her til lands er fylkes- og kommuneveier, og disse er det politikernes ansvar å bygge og vedlikeholde.

Telehiv er en kjent utfordring for de fleste av oss. Vinterhalvåret fører til frostskader som skaper store ødeleggelser på veinettet, og et sikkert vårtegn er anleggsmaskiner som rulles ut for å legge ny asfalt på de verste strekningene.

– Det trenger ikke å være slik. Bygg smartere, er oppsummert det vi ønsker å formidle med filmen, sier Thomas Bjørhusdal, som er teknisk sjef i Glasopor.

Vinn 3 sekker med Glasopor – meld på vårt nyhetsbrev nå.

Skumglass har blitt brukt som frostsikring i lang tid og er ikke et nytt tema. Men Tore og Thomas føler det fremdeles er et stykke igjen for å bevisstgjøre bransjen om det de mener er en smart og effektiv løsning.

– Vi ønsker å bidra til bedre og mer miljøvennlige løsninger i anleggssektoren, sier Thomas.

God erfaring med Glasopor

– I filmen så starter det med at vår lastebilsjåfør kjører på en fylkesvei – og som vi ser på dukkene så rister det godt i førerhuset, forklarer Tore.

Deretter fortsatte kjøreturen videre på E16 ved Slomarka. Denne veistrekningen er frostsikret med Glasopor, og det ble vesentlig mer rolig for vogntoget.

– Der har skumglass bekjempet frosten gjennom fem vintre og veien ligger like fin den dag i dag, sier Tore.

E16 mellom Slomarka og Kongsvinger – en strekning på 16,5 kilometer – er frostsikret med Glasopor
E16 mellom Slomarka og Kongsvinger – en strekning på 16,5 kilometer – er frostsikret med Glasopor

Han viser til det store veiprosjektet mellom Slomarka og Kongsvinger i 2012, som ble Norge største pilotprosjekt på telesikring.

– Det er et bevis på at det vi gjorde den gang er riktig. På denne strekningen ble det ikke lagt et nedre frostsikringslag, men Glasopor rett på den dårlige grunnen – og erfaringene er kun positive, fortsetter han.

– Skumglass er en enkel og god løsning der det er utfordrende grunnforhold, både med tanke på frost og bæreevne, sier Thomas.

Slik blir resirkulert glass til Glasopor

De forklarer at flere og flere prosjekter nå kan vise til gode erfaringer med bruk av skumglass til frostsikring, som igjen har ført til nye premisser for hvordan veier i Norge kan bygges.

Endrer krav om frostsikringslag

Statens vegvesen har nå publisert en revidert utgave av Håndbok N200 Vegbygging – nye faktorer for frostsikring og dimensjonerende tyngdetetthet er to viktige punkter som kan gjøre mye med fremtidenes veibygging.

Et vesentlig punkt i N200 er at det ikke lenger er et krav om et nedre frostsikringslag under skumglasset.

– Frostsikring med skumglass kan gi en betraktelig slankere veikonstruksjon sammenlignet med tradisjonell frostsikring. Siden Glasopor er et isolasjonsmateriale, trenger man et langt tynnere lag sammenlignet med stein, for å oppnå lik isolasjonsevne, sier Thomas.

N200 viser nå til at skumglasset er godt alternativ til å bremse frosten.

I prosjekter som ikke har overskudd på masser som egner seg til frostsikring vil det bli mindre massetransport. Det er gunstig for miljø, fremdrift og kostnad, er konklusjonen til Glasopor.

Ny standard i veghåndboka

Et annet punkt er at Statens vegvesen nå har redusert dimensjonerende tyngdetetthet.

Thomas Bjørhusdal og Tore Bye ønsker å bidra til mer miljøvennlige løsninger i anleggssektoren.
Thomas Bjørhusdal og Tore Bye ønsker å bidra til mer miljøvennlige løsninger i anleggssektoren.

Thomas viser i boka at det nå er en vesentlig nedjustering. Ny verdi er 3,0 kN/m³, altså en reduksjon på 1,0 kN/m³ – mens trykkstyrken fortsatt er den samme.

– Det vil si at ved sensitive grunnforhold er fordelene med en lettere fyllmasse åpenbare; grunnere utgraving ved masseutskiftning til kompensert fundamentering kan gjøre store utslag i prosjektets kostnad og fremdrift, forklarer han.

Det gjør at Glasopor har styrket sin posisjon ytterligere som markedets letteste granulære lettfylling.

De nedjusterte verdiene kan gi store utslag i framdrift og økonomi, særlig for store veiprosjekter.

– Med revidert verdi er det cirka 100 kilo mindre vekt per kubikk – det sier seg selv at det er snakk om vesentlige innsparinger. Det kan redusere gravedybden ytterligere og gir mindre masseutskiftning, sier Thomas.

– Det er en misoppfatning blant flere i bransjen at skumglass er et dyrt alternativ. Vi mener at den totale kostnaden viser at dette er et smart alternativ. I det lange løp reduseres utgiftene til vedlikehold av veiene, og det blir også mindre utgravningen når de bygges, sier Thomas og Tore – som nå oppfordrer flere i bransjen til å tenke langsiktig og se på mulighetene utenfor det som er de tradisjonelle metodene for å frostsikre veier.