Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Nytt ringmurselement gjør det enklere å legge radonsperre og fikser fuktproblematikk

– Enkelheten i løsningen, og det at man unngår fukt, gjør rett og slett Jackopor Ringmur RA til et mye bedre produkt, sier Eivind Olsen i Bewi.
– Enkelheten i løsningen, og det at man unngår fukt, gjør rett og slett Jackopor Ringmur RA til et mye bedre produkt, sier Eivind Olsen i Bewi. Foto: TUM Studio
Del
Produsert av TUM Studio

Radon er en usynlig og luktfri radioaktiv gass som dannes i jordskorpen og kan finne veien inn i boliger. Radon øker faren for lungekreft og er faktisk den vanligste årsaken til lungekreft etter røyking i Norge. Ifølge Statens strålevern dør rundt 370 mennesker årlig i Norge på grunn av lungekreft forårsaket av radongass.

I Byggteknisk forskrift (TEK 10) heter det at i bygninger med rom for varig opphold skal årsmiddelverdien for radonkonsentrasjon i innelufta ikke overstige 200 Bq/m3. Det betyr i praksis at alle nybygg må ha såkalt radonsperre i grunnen.

– Risikoen med den tradisjonelle metoden er innkapsling av fukt, noe som elimineres ved den nye anbefalte løsningen, sier Eivind Olsen, som er utviklingssjef i Bewi. <i>Foto:  TUM Studio</i>
– Risikoen med den tradisjonelle metoden er innkapsling av fukt, noe som elimineres ved den nye anbefalte løsningen, sier Eivind Olsen, som er utviklingssjef i Bewi. Foto:  TUM Studio

Det finnes flere alternative plasseringer av radonsperre. Enten i fyllmassene under gulvkonstruksjonen, over betongplaten eller i tilknytning til gulvisolasjonen. Det er nå kommet en anbefaling fra SINTEF knyttet til sistnevnte plassering.

– Nylig kom det en anbefaling fra Sintef som går ut på at radonsperren ikke lenger skal legges mellom isolasjonslagene, som har vært en etablert praksis, men i stedet over det øverste isolasjonslaget, rett under betongen. Risikoen med den tradisjonelle metoden er innkapsling av fukt, noe som elimineres ved den nye anbefalte løsningen.

Det forteller Eivind Olsen, som er utviklingssjef hos den norske EPS- og XPS-produsenten Bewi. Når vi møter han i Bewis 1500 m2 store kompetansesenter på Gressvik utenfor Fredrikstad, forteller han om den potensielle fuktproblematikken knyttet til den tradisjonelle løsningen.

– Frem til nå har praksisen vært å legge radonsperren mellom isolasjonslagene og brette den over ringmuren. Dersom det regner i byggeperioden, kan fukt bli fanget i isolasjonssjiktet mellom radonsperren og betongplaten. Den nye anbefalingen om å plassere sperren over isolasjonen synes vi derfor er veldig god.

Se video om nye Jackopor Ringmur RA

Nytt patentert ringmurselement med spor til radonsperre

Eivind Olsen i Bewi forteller at de har jobbet tett med profesjonelle brukere under utviklingen av Jackopor Ringmur RA. <i>Foto:  TUM Studio</i>
Eivind Olsen i Bewi forteller at de har jobbet tett med profesjonelle brukere under utviklingen av Jackopor Ringmur RA. Foto:  TUM Studio

Med utgangspunkt i de nye anbefalingene fra SINTEF for plassering av radonsperre har Bewi utviklet et nytt, unikt og patentert ringmurselement.

– Vi har utviklet Jackopor Ringmur RA. for enkel og korrekt plassering av radonsperre etter de nye anbefalingene fra SINTEF. Vi har samarbeidet tett med profesjonelle brukere om testing av en prototype, som har vært vellykket.

Han forteller at produktet kan brukes på mange typer nybygg, men boliger der det settes krav til radonsikring vil stå for den største markedsandelen.

Det nye ringmurselementet skal produseres på BEWIs fabrikk i Kristiansand. ­

– Ringmuren kom om i salg i sommer og har fått en veldig god mottakelse i markedet. Vi er godt fornøyd med responsen og merker at innovasjonen blir verdsatt, forteller Olsen fornøyd.

– I tillegg til å løse fuktproblematikken, så gjør det nye ringmurselementet monteringen av radonsperre smidigere, forteller Olsen.  <i>Foto:  TUM Studio</i>
– I tillegg til å løse fuktproblematikken, så gjør det nye ringmurselementet monteringen av radonsperre smidigere, forteller Olsen.  Foto:  TUM Studio

Unngår fuktproblemer

– Å bygge inn fukt er aldri noe god løsning. Når fukten etter hvert fordamper har den bare én vei å gå, nemlig oppover og inn i boligen.

Et fuktig miljø danner grunnlag for mugg som sprer seg til materialene rundt og gir problemer som fuktskader, vond lukt og helseplager.

– Vi har derfor valgt å modifisere ringmurselementet vårt for å tilrettelegge for ny anbefaling fra SINTEF, og forberede for ny, framtidig løsning.

Enklere å montere

– I tillegg til å løse fuktproblematikken, så gjør det nye ringmurselementet monteringen av radonsperre smidigere, forteller Olsen. 

– Enkelheten i løsningen, og det at man unngår fukt, gjør rett og slett Jackopor Ringmur RA til et mye bedre produkt, sier Eivind Olsen i Bewi. <i>Foto:  TUM Studio</i>
– Enkelheten i løsningen, og det at man unngår fukt, gjør rett og slett Jackopor Ringmur RA til et mye bedre produkt, sier Eivind Olsen i Bewi. Foto:  TUM Studio

Jackopor Ringmur RA har et slisset spor i innervangen. Sporet flukter med høyden på øverste nivå på gulvisolasjonen. En radonlist som radonduken limes på, føres inn i sporet gjennom innervangen på ringmurselementet, og støpes deretter inn i betongkjernen. Resten av radonsperren rulles ut over øverste isolasjonslag og skjøtes fast i rimsen. Denne nye løsningen gjør montering av radonsperre både enklere og raskere.

– Det å brette radonsperren over toppen av ringmurselementet, samt tilpasninger til innvendig og utvendig hjørner, er til tider både utfordrende og tidkrevende. Nå er det bare å føre radonrimsen inn i sporet.

Den nye anbefalingen for plassering av radonsperre krever et beskyttende sjikt mellom radonsperren og betongplaten, for eksempel en beskyttelsesplast. Olsen understreker at selv om nye Jackopor Ringmur RA er klargjort for ny radonløsning, er det like egnet til dagens praksis.

– Enkelheten i løsningen, og det at man unngår fukt, gjør rett og slett Jackopor Ringmur RA til et mye bedre produkt, avslutter han.

Les flere artikler fra Bewi