Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Ingeniørene og IT må begynne å snakke sammen om smarte bygg

Jobber sammen: i Rejlers er det ikke langt mellom ingeniørene og IT-folkene. De sitter side om side i lokalene, og på takterrassen på bygget i Barcode.
Jobber sammen: i Rejlers er det ikke langt mellom ingeniørene og IT-folkene. De sitter side om side i lokalene, og på takterrassen på bygget i Barcode.
Del

– Dette er ganske viktig når vi skal snakke om smarte bygg; Husene vi bor og jobber i blir bare smartere og smartere. Men det er ikke nødvendigvis fordi menneskene som bygger husene og løsningene jobber tett sammen, forteller Petter Arnesen, direktør for Rejlers Engineering og innleder en god prat om betydningen av samarbeid mellom de to gruppene.

Vis mer

– Det er jo litt rart, at samtidig som vi ser byggbransjen og IT-bransjen gjøre stormskritt fremover med smarte hus, så er de to bransjene nesten helt separat fra hverandre, sier Arnesens kollega Jens Haug direktør produkt i Rejlers Embriq, som er IT-vingen av Rejlers.

For å møte denne utfordringen, og få to ganske forskjellige fagmiljø til å arbeide mer effektivt, har Arnesen og Haug nå ikke bare flyttet inn i samme bygg og etasje. Rejlers Embriq og Rejlers Engineering jobber side om side for å løse utfordringen.

– Rejlers har gjennom det siste året konsolidert virksomheten i Norge. – Nå har vi samlet Rejlers Embriq og Rejlers Engineering under samme organisasjon og det betyr at Rejlers i Norge nå har to store kompetansemiljøer på henholdsvis IT og rådgivende ingeniører i en og samme organisasjon. Dette gir noen enorme og unike muligheter, forteller Arnesen.

– Holder seg i sin egen fagleir

Han får støtte fra sin kollega: – Vi har sett at det er en tendens til å etablere sin egen fagleir og holde seg i den. Slik kan det ikke være dersom vi skal nå alle målene innenfor miljø og effektivitet med smarthus.

For inntil helt nylig har de to leirene knapt enset hverandres eksistens. Byggebransjens folk tegnet, bygget og ferdigstilte et hus, så kom IT-bransjens folk og laget dataløsninger uavhengig av det. Det finnes selvfølgelig tilfeller innen enkelte fagområder i helsesektoren, automatikkbransjen og annet hvor det har vært en sammensmelting av fagene, men helheten for både planlegging, bygging og drift er foreløpig ganske fraværende.

– Byggebransjen har sine ITB koordinatorer for integrering av tekniske installasjoner, mens IT-bransjen har sine integratorer. Nå er det på tide å ta en ny titt på denne rollen, sier Petter. En funksjon hvor vi kombinerer ITB-koordinator og IT-integrator. Dette blir det viktig å ha fokus på tidlig i planleggingsprosessen for fremtidens bygg.

SD-anlegg på steroider

 Her møter IT-løsningene virkeligheten. Et sentralt varmeanlegg kan gjøres enormt mye mer effektivt med smart styring. Det forutsetter at samarbeidet mellom de to fagene er tett, og at de har innsikt i hverandres områder.
 Her møter IT-løsningene virkeligheten. Et sentralt varmeanlegg kan gjøres enormt mye mer effektivt med smart styring. Det forutsetter at samarbeidet mellom de to fagene er tett, og at de har innsikt i hverandres områder.

Den gjeldende normale installasjonen i et avansert bygg, er et klassisk SD-anlegg. Altså et sentralt driftskontrollanlegg. 

– I disse anleggene finner du overvåking og styring av klimaanlegg, belysning, sikkerhet, energisystemer osv.  slik man har sett de siste tiårene, sier Petter Arnesen.

– Samtidig som IT-bransjen har utviklet seg eksponentielt de seneste årene, har disse systemene stått relativt stille. Derfor har det blitt slik for disse systemene, at selv en overgang til sikker internettkommunikasjon fremfor gammeldagse modem er en stor overgang. I de fleste andre bransjer er dette på plass for lengst, sier Haug.

Han erkjenner at det ikke bare er å snu på flekken for en hel bransje, og tilpasse seg den moderne tiden. Når et bygg er reist, så er det kostbart å gjøre endringer.

– Da kan man stille spørsmålet, hvordan kommer en bransje så dynamisk som IT-bransjen inn på et bygg, som skal stå i kanskje 70 eller 100 år? Løsningen er å ha med IT-folkene helt fra starten, noe vi prioriterer i våre prosjekter.

– IT kan være litt «overlegen»

Løsningen ligger i et topplag. Nærmere bestemt et lag av IT-løsninger som kan overvåke, analysere, og samhandle med de mer tradisjonelle løsningene vi allerede bruker i dag.

Tett samarbeid er nøkkelen. Jens Hauge (t.v.) og Petter Arnesen finner veien til løsningene sammen, og bryter ut av siloene. Det gir uante muligheter for prosjektene de jobber med.
Tett samarbeid er nøkkelen. Jens Hauge (t.v.) og Petter Arnesen finner veien til løsningene sammen, og bryter ut av siloene. Det gir uante muligheter for prosjektene de jobber med.

– IT-delen kan være litt «overlegen», og byggebransjen kan være litt «konservativ» om man skal se på det objektivt. Da er det en fordel å ha erfaringer fra bransjer der slike utfordringer allerede har blitt møtt. Vi har mye erfaring fra digitaliseringsprosjekter i retail, med løsninger som er igangsatt på tusenvis av steder, og nå tas det med til byggebransjen, forklarer Haug.

I et relativt smart bygg på Barcode, har disse to verdener nå møtt hverandre og funnet ut at de kan tilby byggebransjen mye. Sammen så har Rejlers Embriq og Rejlers Engineering mye kompetanse også om eksempelvis energieffektivitet og annen driftsoptimalisering.

– Bygg står for 40 prosent av energiforbruket i verden. Tenk om vi klarer å hente inn halvparten av det i energieffektivitet! Det kommer til å bli en enorm besparelse, men da må vi samarbeide tettere. Eller, kanskje enda viktigere, handle på de mulighetene vi allerede har i dag, sier Arnesen.

– Du sitter på en datagullgruve

Nøkkelen ligger i toppsystemet, og hvordan dette fôres med informasjon.

– Akkurat nå sitter mange i bransjen og venter på den neste, fantastiske løsningen som skal gjøre alle bygg smarte. Det kan være litt frustrerende siden man ikke kan gå ut og kjøpe en komplett smartbyggpakke med sløyfe på. I realiteten er dette en svært glidende overgang. Det betyr at utbyggere og utviklere kan starte planleggingen av fremtidens smarte hus allerede i dag, sier Arnesen.

Haug skyter inn: – Ja, for å lykkes med gode IT-løsninger setter det krav til mer enn bare maskinvare og programvare. Det er vel så viktig at man forstår det man på IT-språket kaller brukertilfeller, som er kunnskapen om hva man vil være for brukeren av bygget; de ansatte, renhold, vaktmesteren og alle andre som er innom og bruker bygget.

Les mer: 4 datafokuserte tiltak som et byggprosjekt bør gjennomføre for å lykkes

– Ingen grunn til at systemene ikke skal snakke sammen

 En klassisk utfordring for smarte bygg, er siloer av systemer som ikke alltid snakker sammen. Til venstre et panel som er koblet opp til byggets varme- og kjøleanlegg, til høyre en rulletrapp. Kan det smarte systemet fange opp at svært mange ansatte har gått inn døren og be begge rulletrappene gå oppover mens et elektronisk skilt viser vei til trappen for de som skal ned? Det kan være en utfordring IT må løse på et tidlig tidspunkt sammen med IT.
 En klassisk utfordring for smarte bygg, er siloer av systemer som ikke alltid snakker sammen. Til venstre et panel som er koblet opp til byggets varme- og kjøleanlegg, til høyre en rulletrapp. Kan det smarte systemet fange opp at svært mange ansatte har gått inn døren og be begge rulletrappene gå oppover mens et elektronisk skilt viser vei til trappen for de som skal ned? Det kan være en utfordring IT må løse på et tidlig tidspunkt sammen med IT.

Slik får man interessante diskusjoner om hvordan et ekte smartbygg ser ut.

– Allerede i dag er det ingen grunn til ikke å la parkeringssystemer snakke med heisene,  energisystemer og møtebookingssystem for å se hvor mange som er på jobb og tilpasse bruken etter det. Et typisk brukertilfelle handler om at dataene i bygget benyttes for å tilrettelegge for individuelle behov og gjennom dette tilføre funksjonalitet som oppleves som merverdi av brukerne. Det handler typisk om å benytte data man allerede har og trekke funksjonalitet ut av systemer og prosesser som allerede er i bygget.

Eksempelvis kan det være når Johansen booker det store møterommet for et viktig salgsmøte. Systemet husker alle innstillinger fra sist gang nettopp Johansen benyttet rommet. Ved møtets start er lysene automatisk dimmet nettopp slik Johansen liker det akkurat denne tiden på året, gardinene er trukket for slik Johansen liker det akkurat på denne tiden av dagen, og han får automatisk en forespørsel fra kantina med spørsmål om han vil utvide bestillingen på Vestlandslefser. Møtebookingssystemet har nemlig avdekket at det er to deltagere som har akseptert møteinnkallingen i siste liten.

Vil ha egen IT-rolle i byggprosjekter

I diskusjonen sirkler Arnesen og Haug tilbake til spørsmålet om behovet for en ny rolle i byggeprosessen. Rollen behøver ikke å være en person, men kanskje en enhet.

– Det er viktig å samkjøre miljøene i en felles organisatorisk enhet. Da får de muligheten til å hele tiden utfordre hverandre på muligheter og utfordringer, sier Petter. Det er i hvert fall sikkert at det må tenkes IT svært tidlig i et byggeprosjekt og miljøene må samkjøres i en felles organisatorisk enhet som kan kontinuerlig utfordre hverandre på muligheter og begrensninger

Barcode, der Rejlers har sine kontorer har blitt symbolet på moderne tankegang i norsk bygge- og designbransje. Med enda bedre samkjøring av IT-bransjen og byggebransjen utvides mulighetene for blant annet energieffektivitet betraktelig. 
Barcode, der Rejlers har sine kontorer har blitt symbolet på moderne tankegang i norsk bygge- og designbransje. Med enda bedre samkjøring av IT-bransjen og byggebransjen utvides mulighetene for blant annet energieffektivitet betraktelig. 

For Rejlers er det viktig at lønnsomheten ved å integrere IT inn i byggeprosessen, og kanskje samtidig byggeprosessen inn i IT, er med på økning av lønnsomheten for byggherren.

– Ja, smarthet må gi en avkastning. Vi ser mange selskap innen bransjen som har kjøpt et IT-selskap og tenker «hva nå»? Det fungerer ikke, da får man de to leirene med forskjellen at de har samme eier over seg , sier Jens.

Med den utvidede rollen, som Rejlers gjenspeiler med sine tett sammenknyttede avdelinger for IT i bygg og engineering, jobber de sammen mot felles mål samtidig som programmet for bygget utvikles. Altså lenge før man begynner å tegne selve bygget.

– Da kommer de unike fordelene frem; du får et IT-miljø som faktisk forstår fagbiten som ingeniørene sitter på. Ikke bare gjør det byggeprosessen mer lønnsom og effektiv, det er faktisk ganske tilfredsstillende faglig for oss som jobber med IT, avrunder Jens.

I midten av alt det smarte

Herrene avslutter med å fortelle om spennende tider fremover hvor Rejlers tar en tydelig posisjon i midten av alt det smarte som skjer om dagen. I tillegg til smarte bygg så hagler det med buzzwords om alt fra smarte hjem, smarte byer, smart helse, smart energi, smart transport og veldig mye annet smart.

– Det er jo et lite paradoks at «Smart»-ordet nesten er helt utslitt før vi er i mål med å etablere økosystemer rundt disse utfordringene som er skikkelige smarte sier Haug, som får støtte av en smilende Petter Arnesen.

– Men vi lar oss på ingen måte stoppe av det. Rejlers har en helt unik posisjon i hjertet av alt det smarte hvor vi kan tilby både rådgivning og utvikling av tjenestelagene basert på solid domenekunnskap. Rejlers kan også ta ansvar for kostnadseffektiv og helhetlig drift av IT-løsningene når disse er på plass. Vi sørger for at det virker – hele døgnet – hele året. Rejlers Embriq er allerede en av de aller største IOT-driftsoperatørene i Norden, særlig gjennom vår erfaring fra energi og retail-bransjen, så dette er noe vi kan, avslutter Haug.