Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Det beste av to verdener på toppen av byen

Protan BlueProof Green
Protan BlueProof Green
Del
 
 

Dagens overvanns- og avløpsnett sliter med kapasiteten hver gang himmelens sluser åpner seg over norske byer og tettsteder. Hvert år koster ødeleggelsene milliarder for samfunnet.

Kommunenes tilsvar er som oftest å etablere lukkede overvannsanlegg. Men skal det reises et bygg på en sentrumstomt er det begrenset med ledig areal til slike anlegg. Dessuten er det kostbart å grave opp gater og fortau. Løsningen ligger i høyden:

– Svaret på overvannsproblematikken vi ser i norske byer og tettsteder, er å bruke den store takflaten, som i dag bare er hjem til ventilasjonsanlegg og kabelgater, til vannfordrøyning, sier Bjørn Nordseth, salgssjef i takprodusenten Protan, som lanserte sitt Sintef-godkjente vannfordrøyningssystem BlueProof i 2016.

Krav som krever handling

Norske tak er den glemte fasaden

Hvorfor er norske tak det uutnyttede og glemte arealet? Veien til et grønt uteareale som også løser overvanns-problemer er ikke langt, ei heller komplisert.

Slik kan takene forvandles »

Men taket? Det var jo der du skulle etterkomme de andre kommunale kravene, de som sier at man ved utbygging er nødt til også å utvikle og sikre velfungerende grøntstrukturer. Du hadde jo tatt høyde for at utearealet på bakkeplan skulle bli garasjer og sykkelparkering, og at lekeplass og hageanlegg kunne legges på taket. Er den eneste løsningen å sette opp et mindre bygg for å få plass til alt?

Kombinasjonen av kommunale krav til både overvannshåndtering og grøntarealer kan være en hard nøtt å knekke ved utbyggingsprosjekter i byer og tettsteder. Det blir ikke noe enklere hvis man må bruke den femte fasaden, taket, til vannfordrøyning.

–Denne utfordringen gjentok seg i våre møter med utbyggere og rådgivende ingeniører. Etter hvert begynte vi i Protan å tenke; hvorfor ikke kombinere blå og grønne tak, forklarer Nordseth.

Svaret er blågrønt

Baglerbyen barnehage: Hvordan få plass til en fullverdig lekeplass for en barnehage midt inne i et tettbygd strøk i Gamlebyen i Oslo? Svaret var å legge den oppe på taket. Under lekeplassen ligger det tak fra Protan. Prosjektet ble nominert til Oslo bys arkitekturpris i 2015. Foto: Protan
Baglerbyen barnehage: Hvordan få plass til en fullverdig lekeplass for en barnehage midt inne i et tettbygd strøk i Gamlebyen i Oslo? Svaret var å legge den oppe på taket. Under lekeplassen ligger det tak fra Protan. Prosjektet ble nominert til Oslo bys arkitekturpris i 2015. Foto: Protan

Resultatet heter Protan BlueGreen Roof, som er et bærekraftig tak som maksimerer utnyttelsesgraden til et nybygg – eller et rehabiliteringsprosjekt. Løsningen kan legges på begge typer. Systemet er bygget opp slik at det nederste laget består av Protan BlueProof, som gjør taket om til et overvannsreservoar og som kontrollert slipper vannet ut i avløpsnettet over 24 timer. Dermed er det kommunale kravet til overvannshåndtering ivaretatt, og man unngår flom og skader.

Det øverste laget består av Protan GreenRoof, som omgjør taket fra en avstengt toppetasje med rustne ventilasjonsanlegg og klynger med gamle parabolantenner, til et grønt miljø med for eksempel hager, terrasser, solenergi og fellesområder. Slik ivaretas kravet om grøntarealer, samtidig som den estetiske opplevelsen av bygget og kvaliteten med å bo i by økes.

Med BlueProof Green tilkommer også alle de positive effektene av et grønt tak, sånn som at vegetasjonen kjøler ned bygget på varme dager, svevestøv fanges inn, myke takflater demper støy, det biologiske mangfoldet i byen øker og takets levetid forlenges fordi takbelegget ikke eksponeres av vær og vind. Sannsynligvis får du en økonomisk gevinst også, i form av høyere verdi på bygg og leiligheter.

Parker gravemaskinen

For utbygger gir også et blågrønt tak en gevinst i at løsninger og fagfelt kombineres i én og samme løsning. Å kombinere overvannshåndtering og grøntarealer fra samme leverandør betyr mindre koordinering og logistikk, færre feilkilder og kortere byggetid. Det er en stor økonomisk forskjell i å åpne det nye varehuset, arkitektkontoret eller boligkomplekset til normert tid eller fire uker forsinket.

Oslo første blågrønne tak. Området er regulert til et byøkologisk kulturkvartal, noe som krevde mer enn bare et tak som håndterer overvann. Under det grønne taket med sedum ligger det tak fra Protan. Bygget åpner dørene for publikum 3. november 2018. Foto: Urbanium
Oslo første blågrønne tak. Området er regulert til et byøkologisk kulturkvartal, noe som krevde mer enn bare et tak som håndterer overvann. Under det grønne taket med sedum ligger det tak fra Protan. Bygget åpner dørene for publikum 3. november 2018. Foto: Urbanium

Men kanskje enda viktigere er det at en flytting av kombinasjonen opp på taket vil spare utbygger for de store utgiftene som ligger i å grave opp en gate, legge ned store fordrøyningsløsninger som rør, kassetter og magasiner, og bortkjøring og deponering av ofte forurensede masser.

En scene for miljøsatsing

I Hauskvartalet i Oslo finner vi byens første blågrønne tak. Det ligger på toppen av den splitter nye Vega Scene. Området er regulert til et byøkologisk kulturkvartal, noe som krevde mer enn bare et tak som håndterer overvann. Det blå taket måtte kombineres med grønne innslag, og det var da Protan kom på banen med sin unike løsning BlueProof Green.

BlueProof Green-konseptet følges nøye av interesserte aktører som Oslo kommunes vann- og avløpsetat og Statsbygg. Det er ikke bare en potensiell løsning på overvannsproblemet vi ser utfolder seg i gatene hvert år, men det grønne taket bidrar til byggets økologiske fotavtrykk.