Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Wavin gjør BIM-studiene mer realistiske

BIM står sentralt i det digitale skiftet i byggebransjen, og fører til stor etterspørsel etterdyktige BIM-teknikere. På fagskolen i Vestby har studentene hatt stor nytte av Wavins innholdspakker til BIM-Revit, som bidrar til de får en yrkesnær utdannelse og kompetanse.

Del

Fagskolen Oslo Akershus avd. Vestby startet opp et eget BIM-studium høsten 2017.

– Det er stor etterspørsel etter BIM-teknikere i byggebransjen, og hos oss får studentene opplæring i å tegne datamodeller i diverse BIM-program, forteller fagansvarlig Odd Magnus Guldal.

– Men kravene som bransjen etterspør, endrer seg svært ofte. Derfor må vi sørge for å holde oss oppdatert på alle relevante programmer, slik at studentene er best mulig forberedt når de skal uteksamineres.

God oppfølging fra Wavin

Samarbeidet med Norsk Wavin og deres innholdspakker til BIM Revit vært til stor hjelp i undervisningen.

Odd Magnus Guldal

Guldal er svært opptatt av at studentene skal lære å utføre så virkelighetstro og realistiske
beregninger som mulig.

– Her har samarbeidet med Norsk Wavin og deres innholdspakker til BIM Revit vært til stor hjelp i undervisningen, påpeker han.

– Studentene får mulighet til å benytte pakkene deres fra første dag. I tillegg har Wavin vært flinke til å følge oss opp. De har vært her på besøk og vi har fått god innføring i hvordan de ser på BIM generelt, og hvilke muligheter som ligger i pakkene deres spesielt.

Innholdspakkene til Wavin er forankret i virkeligheten

– I utgangspunktet er det veldig lett å modellere i BIM, men modellene du lager blir kanskje ikke 100 prosent forankret i virkeligheten, sier rørlegger Morten Holen som studerer ved denne fagskolen.

– Fordelen med innholdspakkene til Wavin, er at de bare lar deg modellere virkelige ting. For eksempel tillater de ikke at du tegner inn et rørbend som ikke eksisterer. På den måten behøver du ikke filtrere ut eventuelle «falske» deler etterpå, heller. Og det betyr mye tid og arbeid spart for oss.

– Ved hjelp av disse innholdspakkene fra Wavin, kan studentene konstruere 3D-tegninger med
komplett beskrevne og dokumenterte artikler, forklarer Guldal. – Dermed blir modellene mer
virkelighetstro, og sørger for at studentene får en yrkesnær kompetanse.

Inneholder alt du trenger 

Pakkene inneholder alt du trenger for å lage virkelighetstro tegninger med fullstendig produktliste, sier Narges Salih.
Pakkene inneholder alt du trenger for å lage virkelighetstro tegninger med fullstendig produktliste, sier Narges Salih.

Innholdspakkene inneholder et komplett bibliotek over Wavins rørdeler, og dette gjør det mulig å modellere i BIM med korrekte moduler.

– Siden pakkene inneholder nøyaktige rørlengder og deler, kan du utvikle detaljerte og virkelighetstro tegninger, med en fullstendig produktliste, opplyser Narges Salih, salgsingeniør VVS hos Norsk Wavin.

– Med et enkelt klikk kan du også finne hvilke komponenter som trengs, identifisert med korrekte byggemål og NRF-numre. Etterpå er det bare å sende bestillingen direkte inn til grossisten.
 
– Innholdspakkene våre er skreddersydd for det norske markedet, fortsetter hun.

– Her får du en «as built» fremstilling av rørsystemene, uten risiko for ugyldige koblinger eller at du skal komme i skade for å velge produkter som ikke er tilgjengelige. BIM-Revit er et viktig bidrag for å digitalisere byggebransjen, og våre innholdpakker vil garantert forenkle hverdagen både for rørleggere, entreprenører og konsulenter. Og selvsagt også for studentene på Vestby.

– Jeg har for det meste brukt pakken for avløpssystemet Wafix, og er veldig fornøyd med den, fastslår Holen. – Spesielt etter at de kom med den siste oppdateringen. Da ble den virkelig kjempebra.

Wavin gjorde jobben enklere 

Rørlegger Morten Holen (t.v.) og fagansvarlig Odd Magnus Guldal på Fagskolen Oslo Akershus avd. Vestby er godt fornøyd med Wavins innholdspakker til BIM-Revit
Rørlegger Morten Holen (t.v.) og fagansvarlig Odd Magnus Guldal på Fagskolen Oslo Akershus avd. Vestby er godt fornøyd med Wavins innholdspakker til BIM-Revit

– I løpet av studieåret på fagskolen i Vestby har studentene fire prosjekter og en eksamen, i tillegg til undervisningen. Prosjektene prøver vi å gjøre så virkelighetstro som mulig, slik at studentene skal være mest mulig klare når de kommer ut i arbeidslivet, sier Guldal.

– Jeg benyttet innholdspakken til Wavin i en prosjektoppgave nylig, sier Holen. – En studentkollega hadde laget et underlag til et prosjekt han ønsket å bygge, og der ble det min oppgave å tegne inn røropplegget. Det gikk utrolig greit. Så Wavin var absolutt med på å gjøre denne jobben enklere for meg.

Wavin i lærebok

Som en følge av Wavins arbeid med digitalisering av byggebransjen er de også representert i den nye læreboken til Ole Larmerud. Han er mannen bak «Rørhåndboka» som gjerne blir omtalt som «bibelen» for rørleggere.

– Boken hans vil bli viktig for fremtidig og ytterligere digitalisering, og vi i Wavin er stolte av at vi også på denne måten er med på det digitale skiftet i bransjen vår, smiler Narges Salih.

Les flere artikler fra Norsk Wavin