Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Nystartet laboratorium på Jessheim hjelper asfaltbransjen med kvalitetskontroll

Del
Produsert av TUM Studio

Det finnes knapt tøffere forhold for asfalterte veier enn her i Skandinavia. Asfaltdekket skal tåle stekende sol og varme sommerdager, akkurat som det skal tåle slaps og veisalt, og vann som fryser og tiner om hverandre gjennom en lang, mørk vinter. I tillegg kommer belastningen fra personbil- og tungtransport.

Kenneth er i ferd med å bearbeide en borreprøve i ekstraksjonsmaskinen. <i>Foto:  TUM Studio</i>
Kenneth er i ferd med å bearbeide en borreprøve i ekstraksjonsmaskinen. Foto:  TUM Studio

Det er mye som kan gjøre at en asfaltmasse ute på veien ikke blir helt som den skal. Dette har Helene Olsrud lang erfaring med.

Hun har startet Asfalt og Vei Consulting, og ansatt nevøen Kenneth Arvlund som laboratorietekniker. Sammen besitter de nesten 30 år med erfaring fra asfaltbransjen, og fra sitt lokale på Jessheim tilbyr de nå konsulent- og analysetjenester.

Økende behov for laboratorietjenester

Bakgrunnen for at Helene våget å satse på å etablere sin egen virksomhet, er at asfaltbransjen er sesongpreget. Hos asfaltentreprenørene varierer oppdragsmengden veldig fra år til år. Helene forteller at det derfor har vært mye oppbemanning og nedbemanning på kvalitetsoppfølgingen i takt med kontraktsmengden.

– Men behovet for kompetanse på reseptutvikling, laboratorietjenester og faglig veiledning vil alltid være der. Det er flere asfaltentreprenører som ikke har egne laboratorier eller egne folk til kvalitetsoppfølging, forteller Helene.

Sjekk ut hvilke tjenester vi tilbyr »

Her ønsker Jessheim-bedriften nå å bidra med sine tjenester. I tillegg så Helene et voksende behov for et uavhengig laboratorium fordi Statens vegvesen ikke har kapasitet til å utføre alle analyser for fylkeskommunene. 

En rammeavtale med Agder fylkeskommune er allerede på plass, og der er rådgiver Jan Ragnar Finsland strålende fornøyd med samarbeidet:

– Agder fylkeskommune har for asfaltsesongen 2023 benyttet Asfalt og Vei Consulting til analyse av ferdigblandet asfalt og kontroll av tilslag. Denne tjenesten har Asfalt og Vei Consulting utført med god fagkunnskap og raske tilbakemeldinger til byggherren.

Krav om kvalitetskontroll

Kvalitetskontrollen er viktig både for byggherre og entreprenør. Byggherre vil vite at asfalten som er lagt er i henhold til beskrivelsen i kontrakten, og entreprenøren må utføre egenkontroll. 

Asfalt og Vei Consulting drar ut og tar boreprøver fra veiprosjekter. Disse analyseres på laboratoriet på Jessheim. <i>Foto:  TUM Studio</i>
Asfalt og Vei Consulting drar ut og tar boreprøver fra veiprosjekter. Disse analyseres på laboratoriet på Jessheim. Foto:  TUM Studio

– Selv om asfaltentreprenørene har investert mye i produksjonen, er det en laboratoriejobb å utvikle de rette reseptene til de rette prosjektene, sier Helene.

På den måten tar Asfalt og Vei Consulting sikte på å betjene alle aktørene i asfaltbransjen. Ikke minst er de også sparringspartner for entreprenørene gjennom hele veiprosjektet. Oppdages det avvik, kan de få justert seg inn til de riktige verdiene til neste arbeidsdag.

– Entreprenøren har krav om å ta produksjonsprøver og stikkprøver, og her har vi som mål å levere analyseresultater innen et døgn, forteller Helene.

Riktig blanding av bitumen, stein og finstoff

Etter å ha ekstahert bitumen, kan steinen siktes for å få en kornkurve fra den groveste til den fineste steinen i asfaltmassen. <i>Foto:  TUM Studio</i>
Etter å ha ekstahert bitumen, kan steinen siktes for å få en kornkurve fra den groveste til den fineste steinen i asfaltmassen. Foto:  TUM Studio

På et av laboratorierommene står Kenneth med en beholder med finstoff fra en stikkprøve som er under analyse. Stikkprøven er en sylinder med asfalt fra et veiprosjekt, og under testingen plukkes denne fra hverandre for å separere stein, finstoff og bitumen.

Bitumen trekkes ut av massen med en spesiell ekstraksjonsmaskin. Den forteller akkurat hvor mye bitumen som er benyttet i asfaltmassen. Etterpå står Kenneth igjen med stein og finstoff. Steinen siktes for å finne en kornkurve, som beskriver hvor mye stein av ulik størrelse som er benyttet, mens finstoffet veies.

Riktig mengde finstoff er avgjørende for å få det beste ut av bindeegenskapene til bitumenen. På samme måte må bitumenandelen være riktig for å imøtekomme kvalitetskravene i kontrakten, der asfaltspesifikasjonen gjerne er tuftet på årsdøgntrafikk, ÅDT, og klimaforhold.

Les mer om våre laboratorietjenester »

Hulrom og steinkvalitet

Helene og Kenneth svarer kjapt og kontant på alle tenkelige spørsmål om asfaltfaget.

Hvorfor kan nylagt asfalt være småhumpete? Hvorfor ser man noen ganger roser i overflaten på nylagt asfalt? Hvorfor oppstår det sprekker i noen skjøter mens andre holder år etter år? Hvorfor blir det dype kjørespor og hvorfor går asfalten noen ganger i oppløsning?

Helene forklarer hvordan maskinen kan simulere slitasje på vei ved at et hjul kjøres over en asfaltprøve. <i>Foto:  TUM Studio</i>
Helene forklarer hvordan maskinen kan simulere slitasje på vei ved at et hjul kjøres over en asfaltprøve. Foto:  TUM Studio

– Det er for eksempel krav til steinkvaliteten. Steinen skal være mer slitesterk på E6 enn på en lite trafikkert fylkesvei, sier Kenneth.

Asfaltreseptene skal også tilpasses til hvor asfalten skal legges. Helene og Kenneth bistår derfor med utvikling av resepter til alt fra flyplasser og motorveier til rundkjøringer og parkeringskjellere.

Deformasjonsegenskapene til asfalten kan de også teste i en såkalt Wheeltrack. Der kjøres et hjul over en asfaltprøve et antall ganger for å se hvor godt dekket tåler slitasjen fra trafikk.

Asfalt som går i oppløsning skyldes noen ganger for mye hulrom. Dette kan Helene og Kenneth måle med en spesiell densitetsmåler som legges oppå asfaltdekket og kalibreres mot resepten i den asfalten som er lagt.

– Det skal være 2 til 5 prosent hulrom i topplaget. Blir det for lite, mister asfalten sine drenerende egenskaper. Blir det for mye, går den fortere i oppløsning. Finner vi for mye hulrom, kan det hende byggherren vil kreve at asfalten freses opp igjen, forteller Helene.

– Den største utfordringen med å starte selskapet var helt klart leveransene av laboratorieutstyret. Dette er absolutt ikke hyllevare, sier Helene. <i>Foto:  TUM Studio</i>
– Den største utfordringen med å starte selskapet var helt klart leveransene av laboratorieutstyret. Dette er absolutt ikke hyllevare, sier Helene. Foto:  TUM Studio

Hulrom og for lite overlapp er gjerne årsaken til at skjøter går i oppløsning. Småhumper kan tyde på at utleggingen har gått for fort. Roser kan være en indikasjon på separasjoner.

– Vi har blitt kontaktet av entreprenører som har et problem med asfalt de har lagt, og lurer på om det er noe maskinelt eller om det er noe med asfaltkvaliteten. Da kan vi ta en befaring, analysere prøver og komme med en vurdering.

På samme måte kan Asfalt og Vei Consulting bistå byggherre med faglige vurderinger i forbindelse med reklamasjoner.

– Den største utfordringen med å starte selskapet var helt klart leveransene av laboratorieutstyret. Dette er absolutt ikke hyllevare. Men nå er vi godt i gang og klare til å bistå hele asfaltbransjen. Vi er dessuten i en prosess med Kontrollrådet for å sertifisere virksomheten, avslutter hun.