Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

De trange forholdene på Follobanen avgjorde kum-valget: plastkum fremfor betong

– Det er svært trangt mellom kulvert og spunt her, men vi fikk Multiflex-kummene raskt på plass, sier Jostein Bakka (til venstre) og Geir Tannåneset.
– Det er svært trangt mellom kulvert og spunt her, men vi fikk Multiflex-kummene raskt på plass, sier Jostein Bakka (til venstre) og Geir Tannåneset.
Del
– Jeg ante ikke at Wavin hadde kummer i så grove dimensjoner, innrømmer Geir Tannåneset.
– Jeg ante ikke at Wavin hadde kummer i så grove dimensjoner, innrømmer Geir Tannåneset.

Etter planen skal den nye Follobanen stå ferdig i desember 2022. Byggherre er Bane NOR, og togene skal da gå gjennom en 20 kilometer lang jernbanetunnel. Dermed blir reisetiden mellom Oslo S og Ski stasjon halvert.

I den forbindelse blir det også utført betydelige utbedringer ved Oslo S.

– Fra tunnelen og nesten helt bort til Oslo S skal togene gå i en betongkulvert, opplyser anleggsleder Geir Tannåneset i Veidekke ASA. – Vi har ansvar for 450 meter av denne.

– Vi startet opp arbeidet i august i fjor, sier driftsleder Jostein Bakka i Veidekke. – Siste del av konstruksjonen støpte vi i forrige uke. Jobben vår skal være ferdig senest 1. november i år, og vi er godt i rute pr. i dag.

– Vi skal sette en god del 1200 mm kummer

– Veidekke har også ansvaret for å støpe OPI-kanaler innvendig og utvendig i tunnelen, og dit har vi levert ca. 60 000 meter med kabelrør, forteller Thomas Blankevoort. Han er distriktleder VA Øst i Norsk Wavin. – Derfor var vi allerede i dialog med dem, da Geir nevnte at de skulle montere 1200 mm store kummer her. Jeg ba dem vurdere vår nye Multiflex 1250 spesialkum i PE.

–  Kummene skal regulere grunnvannet, forklarer Bakka. – Betongkulverten ligger dypt, og det er voldsomme oppdriftskrefter her. Så vi må sette mellom 20 og 25 kummer i dette området. De fire første har vi nå fått levert fra Wavin, og to av dem er kommet på plass.

– Finnes det så store kummer i plast?

– Jeg ante ikke at Wavin hadde kummer i så grove dimensjoner, så vi hadde først tenkt å sette tradisjonelle betongkummer, innrømmer Tannåneset.

– Men hvorfor valgte dere da plastkummer?

– Det var flere grunner til det, svarer han. – En av utfordringene vi har, er at kummene her skal settes mellom kulverten og en spunt, og der er det svært trangt. Da er plast lettere å jobbe med enn betong. Plast veier langt mindre, og gir deg mulighet til å finjustere med håndmakt der nede i grøfta.

«Smokk, smokk – ferdig!»

– Plast er et solid produkt og har lengre levetid enn betong, fastslår Jostein Bakka (til venstre). Geir Tannåneset (i midten) og Thomas Blankevoort er enig.
– Plast er et solid produkt og har lengre levetid enn betong, fastslår Jostein Bakka (til venstre). Geir Tannåneset (i midten) og Thomas Blankevoort er enig.

– Jeg har alltid vært tilhenger av plast, og vet hvor mye tid du sparer på å legge plastrør, sammenlignet med rør av betong, fortsetter han. – Derfor var det også grunn til å tro at vi ville bruke mye kortere tid på å sette sammen Multiflex-kummene enn å drive med de tunge delene til betongkummene. Det stemte. Jeg snakket med gutta som monterte en av disse kummene i går. De var svært fornøyde. «Det var bare smokk, smokk – ferdig», sa de.

Delene i våre Multiflex kummer er standardiserte, men inn- og utløpene kan modifiseres akkurat slik du ønsker det.

– For oss er det lettvint at dette kommer fiks ferdig hit. Det gjør installasjonen enda raskere og enklere, påpeker Tannåneset.

Mindre fare og mer solid

– I tillegg er det mindre fare forbundet med montering av plastkummer enn betong, tilføyer han tankefullt. – Vi tenker mye sikkerhet og HMS hos oss i Veidekke, og når du står nede i ei trang grøft er det mye tryggere å skulle ta imot ting av plast enn av betong.

– Dessuten er plast et solid produkt og har lengre levetid enn betong, supplerer Bakka. – Solid fordi sjansen er mindre for at du får skader mens du driver å jobber med det. For er du uforsiktig og smeller en betongdel borti noe fra maskinen, så sprekker det fort. Men gjør du det samme med plast, så skjer det ingenting.

– Jeg har måttet kaste ganske mange betongkumringer opp gjennom årene, sukker Tannåneset.

– Stemmer tommelfingerregelen om at det ofte er opptil 10 prosent svinn på anlegg hvor det monteres betongkummer? spør Blankevoort.

– Ja, det kan vel stemme, det, medgir Tannåneset.

Meget godt fornøyd med samarbeidet

–Har leveransene fra Wavin gått greit så langt?

– Ja, det har det, svarer Bakka, – Og de resterende Multiflex-kummene får vi fortløpende nå.

– Det har fungert veldig bra å bruke plastkummer på dette prosjektet, sier Jostein Bakka.
– Det har fungert veldig bra å bruke plastkummer på dette prosjektet, sier Jostein Bakka.

– I den forbindelse vil jeg gjerne påpeke at vi har veldig god og tett kommunikasjon med Wavin, sier Tannåneset. – Jeg føler at avstanden mellom Wavin og oss er kort. Det er lett å få tak i folkene der, og vi kan være ærlige med hverandre og kalle en spade for en spade. I Wavin er de også flinke til å ringe i forkant for å avtale dato og klokkeslett om når de skal komme å levere. Og det er veldig bra. For vi har leverandører som kan komme uanmeldt med varer når vi ikke er tilstede…

– Det blir nok mer og mer plastkummer i tiden fremover

– Kommer dere til å fortsette å bruke Multiflex-kummer fra Wavin?

– Jostein er egentlig glad i betong, og har brukt det i alle år, svarer Tannåneset.

– Når det gjelder rør, er jeg absolutt for plast, innvender Bakka. – Men når det gjelder kummer, har jeg til nå foretrukket betong. Det har liksom blitt en vane.

– Derfor har det vært greit å prøve plastkummer på dette prosjektet, fortsetter han. – Og ut fra det jeg har sett til nå, virker det som plast fungerer veldig bra. Så det kan jo hende at det blir mer og mer plast i tiden fremover, da.

Multiflex kommer meget bra ut økonomisk i forhold til betong

– Dette må vi selvsagt vurdere i hvert enkelt tilfelle, sier Tannåneset. – Innkjøpsprisen på plast er jo litt høyere enn betong, da. Så du må gjøre et regnestykke på antall kummer du skal sette, og hva du kan spare på at monteringen av plastkummene går raskere.

– Ja, for det er jo først etter at grøfta er klappet igjen at du får full oversikt over totalkostnadene, fastslår Thomas Blankevoort.

Les flere artikler fra Norsk Wavin