Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Med skarpe blikk på fremtiden

Del

Mange systemer skal snakke sammen for at kritisk infrastruktur skal fungere sømløst. Skarpe AS har blant annet vært med på å levere den digitale infrastrukturen i alle store, nye sykehus de siste årene, og selskapet trenger nå enda flere skarpe hoder i staben sin.

Skarpe AS

  • Tilbyr rådgivning og prosjektoppdrag for kunder innen telekom, samferdsel, helse, bygg og eiendom.
  • Har erfaring fra noen av de største og mest komplekse IKT-prosjektene i Norge.
  • Etablert i 2011 og har sitt utspring fra Telenor. Skarpe eies i sin helhet av de ansatte i virksomheten.

– Nøkkelen er å levere systemer som er moderne når bygget er ferdig – ikke når det ble påbegynt, sier Jens Petter Reinertsen Landero, daglig leder i konsulentselskapet Skarpe, som har stått bak en rekke av de største og mest komplekse IKT-prosjektene i Norge.

Da T2-terminalen på Gardermoen fikk helt ny IKT-infrastruktur i 2017, var det Skarpe som ledet arbeidet. Selskapet kartla behov for alle IKT-nettverkstjenester, og implementerte disse. Dette gjaldt blant annet sikkerhetskontroll, innsjekkingsautomater, skranker, gater, telefoni, monitorer, trådløst nett, adgangskontroll og kameraovervåking.   

– Det er blitt enkelt å ta fly. Enkelt å sjekke inn på mobilen, enkelt å komme gjennom sikkerhetskontrollen, enkelt å sjekke inn bagasjen og enkelt å boarde. Det er fordi en rekke tekniske systemer fungerer godt – og snakker sammen, sier Landero. 

Banebrytende løsninger

  <i>Foto:  Ida Christin Foss</i>
  Foto:  Ida Christin Foss

Skarpe har også vært med på alle de store sykehusene som er bygget i Norge siden 2003. Det innbefatter blant annet Ahus i Akershus, SUS i Stavanger og – ikke minst, St. Olavs Hospital i Trondheim. På St. Olavs ble det implementert banebrytende løsninger som ble standard for etterfølgende sykehus- og funksjonsbygg.  

– Da var vi med helt fra starten, med planlegging, prosjektering og vurderinger rundt hva slags kommunikasjonsløsninger som skulle tas i bruk. Deretter hadde vi driftsansvar for det vi leverte i to år etterpå. Det er viktig, for da viser du at det du har bygget faktisk fungerer, sier Landero.

Prosjektet besto blant annet av installasjon av løsninger for ny AMK-sentral. 

– For at et sykehus skal fungere, er det avgjørende at alle systemer henger sammen. Når et helikopter skal lande må alle relevante aktører vite det, slik at heisen står og venter. Det må være et varslingssystem slik at medisinsk personell er på plass. Det krever planlegging, gjennomføring og en god operasjonell drift, forklarer han.

Skarpes fire fagområder:

Et annet eksempel på effektiv bruk av teknologi ved sykehus er i forbindelse med pasientoppmøte.

– Tenk deg hva det koster å ha medisinsk personell klar til en operasjon, og så møter ikke pasienten opp. Takket være bedre teknologi og kommunikasjon har man nå fått rutiner på plass – som for eksempel påminnelser på SMS, som gjør at man nå har et mye høyere belegg på timeavtaler. Det utgjør mye penger for sykehusene, sier Landero.

Han mener det er avgjørende å inkludere planer for driften av et bygg, når man begynner å planlegge.

– Det er noe mange glemmer. Man er opptatt av å sette to streker under et tall når man skal bygge noe stort, men det vi ofte savner er livssykluskost. Hva koster det å drifte dette? Det er helt avgjørende, sier han.

Mangfold og variasjon

 
 

Skarpe er i sterk vekst, og har gjort flere nye ansettelser det siste året. De er også i en prosess med å ansette flere. Selskapet legger til rette for et godt og inspirerende sosialt miljø, og mener mangfold og variasjon skaper god dynamikk.

– Vi er opptatt av å gi de ansatte muligheten til å lære, både gjennom prosjekter hos kunden, ved å jobbe sammen med seniorer og via workshops og lignende. Skarpes styrke ligger i kombinasjonen av prosjektkompetanse, spisskompetanse innen våre fagområder og at vi leverer i team som sammen tar helhetlig ansvar gjennom alle prosjektets faser. Det at vi leverer i team gjør at ansatte hos oss opplever on-the-job-training, kompetanseoverføring og erfaringsutveksling, sier Landero.

Skarpe har fokus på å være fremoverlente og innovative. De vil at kunder og brukere skal se verdien av ny teknologi, og forstå gevinstene.

– Vi jobber med at teknologi skal virke, og ha en funksjonalitet som gjør at våre kunder kan drive sin virksomhet bedre enn tidligere, sier Landero, som gjerne vil se en mer offensiv holdning i Norge.

– Vi er litt for tafatte. Vi må være flinkere til å gjennomføre det som er målbart, tenke langsiktige gevinster, sikkerhet og funksjonalitet. Det er det vi brenner for i Skarpe, avslutter han.