Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Innen 2022 skal 100 biler kjøre på kumøkk

Derfor trenger de innkjøpere med teknologisk kompetanse

TINE-tankbil på Atlanterhavsveien
TINE-tankbil på Atlanterhavsveien Foto: Emil Lundgren
Del

Teknologien går fort, men mange tenker ikke over at det er innenfor jordbruksindustrien den kanskje går raskest. 

Sektoren har vært på topplisten over miljøverstinger, men har faktisk kuttet ned mer på klimautslippene enn oljebransjen – takket være ny teknologi.

Miljøutfordringer er uten tvil en trussel, men gir også mulighet for innovasjon og nytenking. Innkjøp i Tine er med å sette agendaen for hvordan et av Norges største selskap skal driftes i dag og i morgen, og med tradisjon for å fornye seg er Tine Norges mest bærekraftige bedrift. De er klare for å satse stort, og det er bøndene også. Er du?

Tine utvider innkjøpsavdelingen, se stillingene her.

Kumøkk blir kukraft

Knut Olav Irgens Høeg, innkjøpsdirektør i Tine. <i>Foto: Deltav</i>
Knut Olav Irgens Høeg, innkjøpsdirektør i Tine. Foto: Deltav

Et av områdene det skjer store endringer innenfor er transportsektoren. Alle Tines nyanskaffelser av kjøretøy er biler med Euro-6 godkjennelse, og da de måtte velge mellom Nikola og Tesla Semi, var de tidlig ute med å velge begge. Da er det nettopp innkjøpsavdelingen som sørger for innkjøp av transporttjenester, transportmateriell og teknisk utstyr.

– Skal vi bli klimanøytrale innen 2024, så må vi ha løsninger på plass, og kunne tilpasse oss de raske skiftene, sier Knut Olav Irgens Høeg, innkjøpsdirektør i Tine. 

De har allerede også to biler på veiene som kjører på kukraft - nærmere bestemt klimavennlig biogass fra kumøkk. Innen 2022 er målet 100 biler på veiene, og de er den første matprodusent i Europa som tar i bruk biogass fra egen kumøkk. 

– Det å sitte som en stor aktør med påvirkningskraft, milliarder til innkjøp og en konsernledelse med bærekraft som et strategisk mål er unikt. At de i tillegg sitter i etasjen over, åpner for enkel dialog og korte beslutningslinjer. Det vil være flere ledd og lengre prosesser i store internasjonale selskap, sier han.

Ved at alle Tines kuer kan drifte egen transport, gir dette også mulighet for bønder som fremtidige energiprodusenter. Dette vil ha store verdier både for bonden og miljøet, når møkk og matavfall fra én ku gir nok biogass til å drive en liten personbil i rundt 25 000 kilometer. 

Må tørre å feile

Tine har også en egen teknologilab som ser på nye teknologier, og hvordan de kan benytte seg av dem i fremtiden. De har allerede tatt i bruk noen av ideene derfra, blant annet på en Jarlsbergfabrikk i Irland, som de ansatte kan besøke og få HMS-opplæring med VR-briller før anlegget en gang er ferdig bygget. Teknologilaben har også regelmessige arrangementer der alle ansatte får teste og leke med ny teknologi for å gi inspirasjon og nye ideer.

– Vi jobber med levende produkter, og må hele tiden se på hvordan og hvor vi kan implementere ny teknologi akkurat nå, og også i fremtiden. Derfor må vi tørre å ta valg ikke andre gjør, og gutse videre, sier Torbjørn Haug, innkjøpssjef i Tine. 

Torbjørn Haug, Morten Braatø og Knut Olav Irgens Høeg på Meieriet til Tine på Kalbakken i Oslo. <i>Foto: Deltav</i>
Torbjørn Haug, Morten Braatø og Knut Olav Irgens Høeg på Meieriet til Tine på Kalbakken i Oslo. Foto: Deltav

I meieriet sitt i Ålesund har de gått til anskaffelse av en varmepumpe som går på helium og produserer høytemperatur damp. Denne finnes det kun to av på verdensbasis. Varmepumpen bruker fjernvarme som energikilde, dette erstatter da naturgass som energikilde for dampproduksjon og reduserer CO2-utslippet fra anlegget med en tredjedel.  

– Varmepumpene i Ålesund fungerer veldig godt, men vi kjøpte noen andre tidligere som ikke fungerte like optimalt. Men det er en del av det å ta sjanser. Man skal få lov til å prøve seg, og det er lov til å feile, sier han. 

En annen innovasjon som har fungert godt har vært robotmelking, og der ligger Norge i verdenstoppen. Én av tre liter melk kommer fra teknologien, som gjør at kuene selv kan velge når de vil melkes. Dette har bedret livskvaliteten til kuene, som igjen gjør melken bedre.

Utvikler og utvider

 <i>Foto: DeltaV</i>
Foto: DeltaV

For å sikre langsiktig konkurransekraft må Tine kontinuerlig jobbe målrettet med innovasjon gjennom hele verdikjeden. For at de ikke bare skal holde følge, men ligge foran, utvider de og utvikler de derfor sine innkjøpsavdelinger. 

– Vi skal være en del av løsningen, ikke problemet. Vi skal gjøre ting mer bærekraftig enn konkurrentene våre gjør, og da må vi også se på CO2-avtrykket vårt. Man kan enkelt få fotavtrykket sitt ned til null ved å outsource, men det holder ikke i lengden, sier Knut Olav. 

Derfor trenger de noen som kan se langt inn i horisonten på morgendagens teknologi, med tanke på finansiell og sosial avkastning – både globalt og lokalt. 

– Fordi vi driver med mat er etikk viktig, og det finnes ingen snarveier. Vi skal være åpne for ny kunnskap, lytte og jobbe tett med leverandørene våre og spille hverandre gode. 

– Vi skal utfordre hverandre gjennom alle ledd, slik at vi kan nå våre mål og fortsette å være Norges mest bærekraftige bedrift, sier han.