Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Fjellinjen finner ny mening i datastrømmen

Del

De fleste virksomheter har som mål å bli mer datadrevet. Men hvordan sikre at data faktisk gir en reell innsikt og verdi for dem som skal bruke dem? Fjellinjen ga konsulentene i Computas en utfordring: De ville ikke bare at data skulle tilgjengeliggjøres, men at det skulle skapes en interesse for dataene — i hele bedriften. Nøkkelen ble visualisering og brukertilpasning.

Fjellinjen har ansvar for drift av bomstasjoner i Oslo-regionen og innhenting av bompenger, og de satt på store mengder data av svært forskjellige typer.

Vår ambisjon har vært å skape interesse for data på tvers av organisasjonen.

Stian Arnesen, Fjellinjen

– Etter at Computas fikk anbudet hos oss, begynte de med å lage et verktøy for sanntidsvisning av trafikkdata som fløt gjennom våre systemer, sier Stian Arnesen, trafikkanalytiker i Fjellinjen.

– Den informasjonen bestod av tall, noe tekst, og var første steg på veien til å samle all informasjon på ett sted.

For Computas var dette en velkjent utfordring som de hjelper mange kunder med - å samle og kvalitetssikre data fra forskjellige siloer, gjerne i skyen. Men Fjellinjen ønsket altså noe mer enn dette.

– Internt skal dataene være så åpne som mulig. Vår ambisjon har vært å skape interesse for data på tvers av organisasjonen. Kanskje sitter det noen på regnskap eller kundeservice som kikker litt over på trafikkdata og oppdager noe nytt, forklarer Stian.

Visualisering

For å hjelpe Fjellinjen med å nå sin ambisjon, valgte Computas å involvere noen som brenner for visualisering og presentasjon av informasjon, og kan samarbeide med ingeniørene som bygger datalageret. Marte Rimer, spesialist på brukeropplevelse (UX) ble derfor en del av teamet.

Marte Rimer jobber med visualisering av data for Computas' kunder.
Marte Rimer jobber med visualisering av data for Computas' kunder.

– Våre data-spesialister er gode på å samle, kvalitetssikre og tilgjengeliggjøre data. Deres spisskompetanse er ikke nødvendigvis på brukeropplevelse og visualisering. Selve fremstillingen og hvordan den tolkes av brukerne, kommer ofte i andre rekke. Det blir fort en litt sånn dårlig graf fra Excel, og ikke mye mer enn det, forteller Marte.

Hun har en mastergrad fra UiO i Informatikk: Design, bruk og interaksjon, og skrev sin masteroppgave i 2020 om Visualisering av luftkvalitet. Det er en kompetanse hun allerede har benyttet mye som konsulent i Computas.

– I en del oppdrag der kundens ambisjon er å bli mer datadrevet, kan det virke som fascinasjonen over mengden data noen ganger har gjort at man starter i «feil» ende, sier hun.

Sammen med med Computas’ fageksperter i andre ledd av prosessen, guider Marte kundene gjennom prosessen. Hennes entusiasme stammer fra et ønske om å gi brukerne en reell innsikt når de tar data i bruk, at den kommer frem intuitivt ved å kaste et blikk på dem.

Tallenes betydning endres av kontekst

“Et Excel-ark som passer til alle”-mentaliteten skinner ofte gjennom hos mange organisasjoner. Men tallene som intuitivt gir mening til en salgsavdeling, gir ikke nødvendigvis samme mening til en ingeniør eller HR-person.

– Hvilken verdi tallene har for deg, og dermed også organisasjonen, endrer seg ettersom hvilken bruker du er. Det er ikke én måte å presentere data på. Den må endre seg om man skal telle passasjerer for et transportselskap eller hjelpe geologer å dokumentere et område, sier Marte.

En godt gjennomtenkt visualisering av data består derfor av mer enn bare et elegant brukergrensesnitt. Kartlegging av behovene til ulike brukere kan gi noen muligheten for å få et raskt overblikk, med minimalt behov for tolkning. Andre får muligheten til å gjøre dypdykk i dataene ved behov.

Resultatet kan være at en kunde skal sitte igjen med færre datapunkter enn de hadde før, men til gjengjeld få langt bedre oversikt, raskere, for flere personer i organisasjonen.

– Det er så sinnsykt mye data at mange utvikler nærmest en data fatigue før de faktisk oppnår en reell innsikt. Virksomheten og de ansatte må ha et bevisst forhold til hvilke data skal man la seg drive av, for det er enormt mye data overalt, sier Marte.

Samlet og viste frem trafikkdata

Selv har jeg alltid vært veldig glad i tall og jeg motiveres av å kunne gjøre tall og data tilgjengelig for andre.

Marte Rimer

Hos Fjellinjen startet hun derfor med å undersøke behovet for informasjon hos eierne av de ulike forretningsområdene. Hun jobbet tett sammen med Fjellinjens ansvarlige for utvikling av systemet i Power BI.

– Martes jobb var å skape interessen for dataene slik Fjellinjen hadde som ambisjon, kombinert med godt design som snakker raskt og effektivt til mennesker.

– Hennes viktigste bidrag var å få oversikt over hva de ulike virksomhetslederne har av data, hva de ønsker, og å sette det inn i et design som er både informativt og lekkert, forteller Stian.

– Jeg tar fra bakgrunnen min i design og brukeropplevelse, men starter alltid med å se på dataene og hva de forteller. Selv har jeg alltid vært veldig glad i tall og jeg motiveres av å kunne gjøre tall og data tilgjengelig for andre. Derfor er det avgjørende å snakke med de som skal bruke dataene og forstå hva de trenger og hvordan de bør få det presentert, forklarer Marte.

Overførte kunnskap

Arbeidet med å bygge opp Fjellinjens nye visuelle plattform har gitt gode resultater. Rapporter i Excel-stil, som stort sett sirkuleres mellom de samme personene, forsvinner gradvis til fordel for de nye løsningene og visualiseringene Computas har bidratt med for Fjellinjen. Inn har et enhetlig system med trafikkdata, driftsdata, finansdata og mer kommet til, lett tilgjengelig internt.

– Vår person som har ansvaret for Power BI, har jobbet mye med Marte og fått guiding og retning. Både for designet og  grunnideene, og dessuten en masse tips og triks når nye rapporter senere skal lages internt. Vi har rett og slett fått litt av hennes kunnskap over til oss, avslutter Stian Arnesen fra Fjellinjen.

Les flere artikler fra Computas