Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Dette er den nye faktoren for inneklima som mange overser

Tusenvis av mennesker vender tilbake til kontorer etter uker med hjemmekontor, og pandemien har satt sine spor. Men er kontorene klare for å møte de ansatte?

Del

Et godt inneklima handler om tre ting: Temperatur, CO2-nivå og luftfuktighet.

Øyvind Birkenes, CEO, Airthings

De siste åtte ukene har endret Norge på utallige måter, ikke minst måten vi utøver arbeidet på. Nå som arbeidsplasser igjen begynner å fylles opp, møter arbeidsgivere og -takere nye retningslinjer. Ikke bare for hvordan vi skal oppføre oss på arbeidet, men også for lokalene. Én faktor utpeker seg som spesielt viktig på arbeidsplassen.

Den delikate balansen

 
 

Det er mye vi ikke vet om viruset som herjer på kloden. Men noe av det vi vet, er at smitten kan være mindre effektiv på kortere avstand dersom det er fuktigere i luften. Fuktig luft knytter seg til dråpene fra mennesker som smitter, og faller raskere til bakken. En undersøkelse fra det amerikanske Center for Disease Control, viser høy luftfuktighet i et rom er med på å bekjempe smitte. Ved å øke luftfuktigheten i et rom fra 23% til 43%, synker mengden levedyktige influensavirus i luften fra 70%, ned til bare 14%.

I tillegg er høyere luftfuktighet bra for den generelle helsen og velværet hos mennesker. Tørr inneluft kan også påvirke kroppen direkte, ved å redusere kroppens mulighet til å skille ut partikler man puster inn. Samtidig kan veldig høy luftfuktighet bidra til mugg og råte innendørs, så det gjelder å finne den gode balansen.

Slik får du oversikten over inneklimaet på kontoret

Akkurat nå kan du få en startpakke til knallpris

Les mer om Airthings for kontorer »

– Et godt inneklima handler om tre ting: Temperatur, CO2-nivå og luftfuktighet. De to første har en del begynt å få god kontroll på, men ofte blir luftfuktigheten oversett. Den har veldig mye å si for komfort på kontoret, og som vi ser med de nye retningslinjene, også for måten vi skal komme oss tilbake på kontoret, sier Øyvind Birkenes, CEO i Aithings

Nylig har Arbeidstilsynet kommet med retningslinjer knyttet til ventilasjon av kontorområder, med Corona-smitte i tankene. Kort oppsummert: Kontorene skal forsynes med frisk luft, men inneluften må ikke være for tørr.

Nye retningslinjer en utfordring

Spørsmålet er om det tas nok hensyn til inneklimaet på norske arbeidsplasser. Her på den nordlige halvkule kan det nemlig være ekstra utfordrende å opprettholde høy nok luftfuktighet innendørs.

Varm luft kan holde på mer vann enn kald luft. Derfor er det den relative luftfuktigheten som er interessant, altså forholdet mellom luftens absolutte fuktighet, og den fuktighet som må til for å oppnå metning ved en gitt temperatur. Når ventilasjonsanlegget drar kald og tørr uteluft med lav relativ luftfuktighet inn i bygget, varmes den opp og får en enda lavere relativ luftfuktighet. Det er forklaringen på hvorfor den relative luftfuktigheten kan være både 80 og 90 prosent om vinteren, samtidig som den kryper godt ned på 20-tallet innendørs.

Tre tips til bedre inneklima på kontoret

  1. Sørg for konstant luftstrøm, gjennom effektivt ventilasjonsanlegg eller god utlufting ved å åpne vinduer. Vurdér å skaffe luftfuktere dersom luftfuktigheten er lavere enn retningslinjene.
  2. Hold oversikten med et ordentlig system for overvåkning av luftkvalitet, som Airthings for Business Intro Kit. Det er lett å installere, gir deg muligheten til å varsle dine ansatte om hvordan innemiljøet er på kontoret og det tar ikke mange timene fra systemet er i drift til man har en oversikt over tiltak som må gjøres.
  3. Pass opp for overventilering. Mange har blitt opplært til å holde stålkontroll på CO2-nivået innendørs, nå må man kanskje holde tilbake noe på luftingen for å holde luftfuktigheten oppe. Er CO2 «innafor», er det liten grunn til å lufte enda mer.

De som oppholder seg inne i bygningen vet som regel ikke at dette skjer. Hvorfor?

Luftfuktigheten er oversett i innemiljøet

De aller fleste ventilasjonssystemer konsentrerer seg om tre måleparametere: Temperatur, luftstrøm og CO2-nivå for de mest avanserte systemene. Temperaturen er ofte et diskusjonstema på arbeidsplassene, luftfuktigheten langt sjeldnere. Luftfuktigheten er ofte ikke en faktor som måles selv av moderne ventilasjonssystemer, og ombygging av disse kan være dyrt.

Heldigvis finnes det gode måter å holde oversikt på inneklimaet uten å gjøre store endringer på den eksisterende ventilasjonen. Det norske selskapet Airthings har utviklet et system som viser en detaljert oversikt over inneklimaet i ulike deler av bygningen, som luftfuktighet, men også Co2, radon og temperatur. Så kan de ansatte involveres gjennom varsling og peke på tiltak. Systemet er trådløst, lett å installere uten elektriker og gir en komplett oversikt som alle involverte kan følge med på via mobilen eller nettleseren.

Dette er de nye retningslinjene

Det kan gjøre livet lettere for norske arbeidsgivere på kontorer og skoler, for i retningslinjene til Arbeidsmiljøtilsynet er vedlikehold av høy luftfuktighet på toppen av listen. Retningslinjene, som ble publisert forrige fredag, viser til at luftfuktigheten bør være over 30% om sommeren, og 20% på vinteren, og at ventilasjonsanlegget skal gå kontinuerlig når det er mennesker på kontoret.

Gjennom luftovervåkning som Airthings tilbyr kan det sendes ut automatiske varsler, og planleggingen av den nye arbeidstilværelsen vil gå lettere. Varsler kan sendes på interne kanaler som f.eks. Slack, og rapporter om luften på kontoret kan brukes til bedre planlegging av arbeidshverdagen.