×
Annonse fra TUM Studio for

3 lekser for prosjektledere som vil løse store utfordringer

ANNONSE: 3 lekser for prosjektledere som vil løse store utfordringer
  • TUM Studio Dette er en annonse. Journalistene i Tu.no er ikke involvert i produksjonen.

Lar det seg gjøre å bygge et sykehus på fabrikk i Tyskland, frakte det til Kirkenes, og få et godt resultat? Hvordan kan en fergefri E39 realiseres over de store fjordene på Vestlandet? Er det mulig at de teknologiske fremskrittene vi har sett de siste tiårene ikke bare vil fortsette, men faktisk akselerere?

Dette er noen eksempler på en type spørsmål som er høyaktuelle i disse dager. Mange lurer på hvordan vi skal evne å utvikle Norge videre, sikre grunnlaget for fremtidig verdiskapning, og løse samfunnsutfordringene raskere og bedre enn i dag. Så langt later det til at smart prosjektarbeid er løsningen de leter etter.

Langreiste etasjer med god kvalitet

Når man skal bygge et nytt sykehus er det grovt sett to måter å gjøre det på. Enten kan man samle folk, materialer og byggetegninger på en byggeplass, og så reiser sykehuset seg bit for bit. Eller så kan man gjøre som det nye sykehuset i Kirkenes, og bestille hele bygget som ferdigvare fra Tyskland.

– De kunne klippe hele byggherrens plan for prosjektet opp i passende seksjoner, bygge seksjonene ferdig nøyaktig som bestilt på fabrikken, og sy seksjonene sammen på byggeplassen. Dette ga et skreddersydd ferdig bygg, så det er ikke noen forhåndsprosjektert hyllevare, sier Gunnar Stumo, sivilarkitekt i OEC Gruppen og byggherrens prosjektleder for Nye Kirkenes Sykehus i byggefasen.

– Kvaliteten på bygget er også håndverksmessig veldig bra, og helt og fullt på høyde med alt vi kan få laget i Norge. Arbeiderne står innendørs i kontrollert klima og bygger, og har spesialisert seg på nettopp sykehusbygging i flere år. Det vises også på arbeidet; første gang jeg besøkte en teknisk etasje på fabrikken var det som å åpne panseret på en tysk premiumbil, forteller han.

Sparer store beløp

Gunnar Stumo.
Gunnar Stumo.

Fabrikkproduserte bygg resulterer ikke bare i premiumfølelse og god kvalitet. Også helse, miljø og sikkerhet kan ivaretas på en bedre måte enn på en vanlig byggeplass. For eksempel kunne seksjoner snus opp ned når det skulle gjøres arbeid i himling, og det var aldri behov for å arbeide i mer enn én etasje.

Sist men ikke minst er det økonomiske aspektet svært viktig.

– Denne byggemåten innebærer at det går veldig fort, og i slike prosjekter er tid penger. Både byggelån og prisstigning inngår i rammen, så hver måned byggetid medfører store beløp. Ved å redusere tidsbruk reduseres også kostnadene nokså vesentlig, forteller Stumo.

Prosjektlederens viktigste oppgave i denne sammenhengen er å utvikle en robust, brukbar strategi for å løse prosjektet, og Stumo er klar til å dele sine erfaringer.

– Dette vil jeg fortelle mer om på Metierkonferansen. Hvis noen spør om dette er en fremgangsmåte å satse på vil vi definitivt si ja – men ikke uten å ta med våre erfaringer, slår sivilarkitekten fast.

På Metierkonferansen 11. mai vil Stumo dele av sine erfaringer fra Kirkenes Nye Sykehus.

Meld deg på her » Mer informasjon »

Kombinerer offshore, samferdsel og forskning

Det er ikke bare sykehus som krever god prosjektledelse. Realiseringen av en fergefri E39 krever at det utvikles grensesprengende løsninger for kryssing av de store fjordene på Vestlandet. I dette arbeidet trekker Statens Vegvesen på prosjektorganisasjoner bestående av høykompetente miljøer fra blant annet offshore, samferdsel og forskning.

– Dette prosjektet er akkurat nå i en utredningsfase. Vi har deltatt i en rekke studier og utredninger på flere av disse fjordkrysningene, hvor verdien ligger i å utvikle løsninger som er gjennomførbare, byggbare, og ikke for kostbare. På Metierkonferansen kommer jeg til å fokusere mye på teknologiutvikling, og på kreativiteten som er nødvendig i denne type prosjekter, sier Olav Weider.

Olav Weider.
Olav Weider.

Weider er administrerende direktør i Dr.tech. Olav Olsen, en verdensledende aktør innen prosjektering av betongkonstruksjoner offshore. I prosjektet for fergefri E39 er de nå i en fase hvor det er viktig å ha kompakte team for å få i stand best mulig teknologiutvikling.

– Det er slett ikke sikkert at et dobbelt så stort team ville gitt et dobbelt så godt resultat, som noen gjerne tenker. Det viktigste er å sette sammen et team med den rette kompetansen. Når man har besluttet et konsept og er kommet til en gjennomføringsfase vil det nødvendigvis bli behov for et stort prosjektteam, men det er altså ikke ennå.

– Jobb for å få ny innsikt underveis

Riktig bruk av digitale løsninger, som BIM og IT-systemer hvor alle jobber mot samme kilde, er ifølge Weider vesentlig. Når dette kombineres med å la prosessen for å få ferdig prosjektet løpe iterativt, fremfor lineært, oppnår man de beste resultatene.

– Med det mener jeg at når poenget er å finne de beste mulige løsningene må man undersøke mange ulike faktorer, og finne ut hvilke som betyr mest for konseptet. Selv med dyp teknisk forståelse kan du ikke på forhånd slå fast at du tror ting blir på en bestemt måte, men heller jobbe for å få ny innsikt underveis, og bruke innsikten til å endre konseptet til det bedre, forklarer Weider.

– Underveis oppdager man nye, betydningsfulle momenter, og ved å jobbe iterativt kan man endre på hvordan konstruksjonen ser ut – hvor høy og bred skal den være, hvilken senteravstand skal man ha mellom pontonger og så videre. Det å ta til seg lærdom, og å bygge videre på de man kan, gir de suverent beste løsningene, utdyper han.

Broen over Bjørnafjorden blir et verdensledende eksempel på brobygging, med et spenn som kan bli på opptil fem kilometer. 11. mai kan du høre mer om dette på Metierkonferansen.

Meld deg på her » Mer informasjon »

Raskere utvikling enn noen gang

Er det mulig å forestille seg at de teknologiske fremskrittene vil fortsette – og ikke bare i samme takt som før, men at de vil akselerere eksponentielt? At vi om 20 år vil være en million ganger så avanserte som i dag? Og hva vil dette innebære for næringsliv og forvaltning?

Rolv-Erik Spilling er grunnlegger av konsulent- og utviklingsselskapet Gture, og har tidligere blant annet jobbet som Executive Vice President og CEO i Telenor Digital Services. Spørsmålene han peker ut som viktigst akkurat nå er hvordan vi skal greie å henge med, og hva konsekvensene kan bli av å sakke akterut.

– Bakgrunnen for mitt foredrag er en oppvåkning rundt den store digitale endringen som kommer til å velte over oss de neste ti årene, med eksponentiell vekst. Teknologien vi har i dag endrer seg ekstremt raskt, og mye raskere enn vi har sett tidligere. Innen ti år vil teknologien ha en million ganger større kapasitet enn det den har i dag, fastslår Spilling.

Kommer til å endre alt

Rolv-Erik Spilling.
Rolv-Erik Spilling.

I scenarioet Spilling tegner opp kommer både måten vi opplever teknologi på og måten samfunnet er skrudd sammen på til å endre seg dramatisk. Dette gjelder ikke minst i næringslivet, hvor de neste ti årene kan komme til å by på større endringer enn de foregående hundre.

– Vi er litt i sovemodus i dag, men mulighetene vi får blir så enorme, og det er så mange ting som skjer samtidig, at vi uunngåelig vil se veldig store endringer. Det må tas på alvor. Men hva har det med prosjektledelse å gjøre? Det jeg vil snakke om på Metierkonferansen er hva slags fremtid vi kan se komme, og hvordan vi skal forberede oss på det, forteller han, og utdyper:

– Du kan omfavne disse endringene, eller bare prøve å tilpasse deg. Både nye teknologiske muligheter og en rekke hindringer for disse er på vei, men de som klarer å tilrettelegge for å ta i bruk teknologien vil få en fantastisk fordel..

Av mulige utfordringer nevner han raskt både personvern, sikkerhet, og en frykt for at smarte maskiner og roboter vil kutte arbeidsplasser. Mye som kan virke skummelt, og dessuten oppleves som «science fiction», er i dag faktisk mulig. Samtidig finnes det positive muligheter som mange ikke kan forestille seg.

– Jeg skal prøve å vekke folk. Hvis du som leder i næringslivet ikke tar dette på alvor, ikke er nysgjerrig og oppsøkende, og ikke tilegner deg ny kunnskap, så tør jeg nesten si at du er på feil sted, humrer han.

Så hva krever egentlig endringene av oss, hva bør vi være opptatt av og hva er prosjektenes rolle i den galopperende digitaliseringen vi både bevitner og deltar i?

Velkommen til et virkelig engasjerende foredrag som åpner øynene for hva som møter oss og som garantert påvirker måten vi ser på mulighetene og utfordringene som møter oss fremover!

Meld deg på her » Mer informasjon »

 

Møteplassen for alle som jobber i prosjekter

Velkommen til en dag som vil gi deg inspirasjon til å utnytte muligheter, og skape idéer for fremtidsrettede prosjektorganisasjoner.

Les mer om Metierkonferansen »

Ledige plasser i Oslo
11. mai 2017

Spennende foredragsholdere. Inspirasjon til å yte ekstra i prosjektene. Unik mulighet til å knytte verdifulle kontakter.

Meld deg på her »

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)