×
Annonse fra TUM Studio for

Du mangler bare én ting for at mobilen skal kunne erstatte PCen

Stadig flere bedrifter satser mer og mer på mobilen som det viktigste verktøyet.
Stadig flere bedrifter satser mer og mer på mobilen som det viktigste verktøyet. (Bilde: Samsung)
  • TUM Studio Dette er en annonse. Journalistene i Tu.no er ikke involvert i produksjonen.

Når to teleoperatører dominerer et marked, blir det gjerne ikke reell konkurranse. Det kan bety at det blir lite innovasjon og tjenesteutvikling. Samtidig er budskapet til disse dominerende operatørene ofte preget av båndbredde og dekning for privatpersoner, det å friste til seg bedriftskunder er ikke nødvendigvis det viktigste.

Bedrifter som ønsker tjenester levert av disse store operatørene har ofte opplevd at de er noe utrente i å jobbe med et skikkelig økosystem fullt av partnere.

– Rollene i bedriftsmarkedet er ikke så lineære som de etablerte operatørene er vant til. De har mange typer abonnementer, og har gjerne ikke den fleksible modellen som IT-bransjen er vant til, forteller Bjørn Haraldseth, som leder den ferske mobilsatsningen hos Atea.

Mobiltjenester er nøkkelen

Foto: Samsung

Det kan trekkes visse paralleller mellom privatmarkedet og bedriftsmarkedet for mobiler: Flere og flere beslutninger er knyttet til tjenester. En privatperson vil kanskje gjerne ha en telefon som tar bra bilder eller har et fint design, og dette påvirker kjøpet, ikke mobiloperatøren. 

På samme måte vil bedrifter ha samme type tjenester og fleksibilitet som de er vant til å bruke på sine eksisterende enheter, som PCer. For stadig flere er jo mobiltelefonen en full datamaskin som brukes som et arbeidsverktøy.

For at en fersk mobiloperatør i bedriftsmarkedet skal kunne vise sin verdi, er det noen krav som må oppfylles, forteller Bjørn Haraldseth:

– Det første er å bidra til å skape verdi for kundene gjennom lavere priser. Deretter kommer viktig basisfunksjonalitet. Bedrifter forventer at mobiltelefonen kan fungere som et virtuelt sentralbord, at det skal være mulig å sette over samtaler til andre ansatte og håndtere kostnadsstrømmer. De ansatte skal for eksempel kunne håndtere private innkjøp uten at bedriften blir belastet.

– Dette er basistjenester som vi allerede har levert på, sier Bjørn Haraldseth.

Sikkerhet i fokus

Neste steg for er å fylle tilbudet med Atea-innhold og ekspertise, ifølge mobilsjefen. Stikkordet er å levere mobil som en tjeneste: En totalpakke med sikker retur av mobiler, restverdier, leasing, driftsplattform og oversikt over enheter.

Sikkerhet er et annet viktig aspekt for Haraldseth. Det er ikke uvanlig at ansatte gir videre jobbtelefoner til familiemedlemmer, noe som kan være en sikkerhetsrisiko. Et skikkelig driftskonsept sørger for å ha kontroll på retur, sikker sletting og miljøvennlig resirkulering. 

– Vi jobber også med mobilt sikkerhetskonsept som ligner det vi er vant til å selge på PC-plattformen. Vi har partnere som kan varsle angrep, beskytte mot disse og hjelpe med å rapportere personvernlekkasjer i henhold med GDPR, og alt dette skal vi kunne levere på mobil. Dette klarer ingen i Norge å levere per nå, sier Bjørn Haraldseth.

Alt som trengs for å gjøre en jobb

Stadig flere bedrifter satser mer og mer på mobilen som det viktigste verktøyet.
Stadig flere bedrifter satser mer og mer på mobilen som det viktigste verktøyet. Foto: Samsung

Det er er åpenbart at mobilen i større grad tar PCens plass som det viktigste arbeidsverktøyet. Det finnes allerede mobiler som kan dokkes og brukes som nesten fullverdige PCer, eller brukes i møteromsammenheng. Derfor er det også viktig å implementere skikkelig dokumentdeling og samarbeidsrutiner via skytjenester. Dette er noe få har kontroll på i dag: Det er vanskelig å ha oversikt over relevante dokumenter og om de havner i Dropbox, lokale mapper eller privat iCloud-konto. Forskjellige produsenter og operativsystemer har forskjellige løsninger på dette, og der trengs det en sømløs og fungerende dokumentdeling. Slike utfordringer lover Atea å ta tak i.

– Planen for de neste seks til tolv månedene er å ta de områdene vi har i Atea og «mobilifisere» de. Drift av maskinvare, mobile as a service, sikkerhetsløsninger, samarbeidsløsninger, skyløsninger og etter hvert tingenes internett. Alt dette utgjør en del av Atea-universet, som vi skal levere på mobil, sier Bjørn Haraldseth.

Det er gjerne de som allerede er inne i Ateas infrastruktur og verdikjede som er den perfekte kunden for mobilsatsningen i dag, og disse kan veldig lett å få en effekt av mobiltjenestene på toppen. Alle bedriftskunder er likevel aktuelle, gjerne de som opplever at andre operatører ikke har den erfaringen som trengs med partnerskap, og ikke klare å levere så mye innhold, ifølge Haraldseth.

– Ikke minst gjelder det oppstartsbedrifter som ikke finner veien hos en stor operatør. En liten bedrift vil gjerne få maskinvare og programvare levert som en tjeneste, for et samlet beløp i måneden. Du får allerede PCer av oss med ferdig programvare satt opp, med nettbrett, fiber i veggen, og sikkerhetsløsninger. Nå kommer mobilløsningene våre på toppen av dette, de er ferdig levert og satt opp. Det er mange grundere som setter pris på det, avslutter Bjørn Haraldseth.

Kommentarer (1)

Kommentarer (1)