×
Annonse fra TUM Studio for

Disse to brikkene har manglet i moderne byggs el-anlegg

ANNONSE: Disse to brikkene har manglet i moderne byggs el-anlegg
  • TUM Studio Dette er en annonse. Journalistene i Tu.no er ikke involvert i produksjonen.

Når et nytt bygg reises i dag, tar man for gitt at det utstyres med det siste og hotteste innen energikontroll. Byggherrer drømmer om et bygg der alt kan overvåkes i sanntid og ingen krets er for liten til å bli med i oversikten. Dagens virkelighet er nok litt annerledes, selv om visjonen er fullt mulig å realisere. En av de viktigste grunnene er at to komponenter i puslespillet har vært vanskelige å bygge inn i tavlene. Slik er det ikke lenger.

Til nå har forbruk stort sett blitt målt på kraftverkets el-målere.

Torgeir Andersen

Men først et ord som vi alle begynner å bli vant til: digitalisering. Ja, det er velbrukt, men fremdeles er det mange områder, spesielt i byggebransjen, der digitalisering er på full fart inn. Utfordringen er at mange byggeiere ennå ikke har skrapt i overflaten for hva de kan gjøre med energimålingen i byggene sine.

– Til nå har forbruk stort sett blitt målt på kraftverkets el-målere, og selv om AMS var et stort steg fremover, er det en ganske grov måling av forbruket man gjør med dem, sier Torgeir Andersen i Schneider Electric. Hans ansvarsområde, elektrisk distribusjon, huser bokstavelig talt løsningen på denne utfordringen.

Snedig løsning på automatsikringen

Både før og etter måleren, altså på hovedtilførselen fra elnettet og helt ned til den enkelte sikringen, var det vanskelig å måle forbruk og kvalitet på elektrisk energi i bygningene. Enten har løsningene vært svært ad hoc og vanskelige å sette i system, eller så har de krevd store ressurser å installere i nye og eksisterende tavler.

PowerTag settes enkelt og greit på toppen av en eksisterende eller ny automatsikring eller jordfeilautomat.
PowerTag settes enkelt og greit på toppen av en eksisterende eller ny automatsikring eller jordfeilautomat.

– Et banalt, men typisk eksempel er varmekabler som ettermonteres på en eksisterende kurs og styrt med en av/på-bryter, blir liggende inne og bruker unødvendig strøm kanskje året rundt uten at noen forstår sammenhengen. Med mange nok av disse tilfellene er det vanskelig å visualisere forbruket på en elmåler, for ikke å snakke om i et helt bygg, forklarer Andersen.

Finner strømtyvene i bygget

For å løse denne utfordringen har Schneider Electric laget en snedig løsning som de kaller PowerTag. Det er en liten måler som får plass på toppen av en standard automatsikring eller jordfeilbryter, så den enkelt kan ettermonteres i de fleste eltavler.

PowerTag kommuniserer trådløst med en annen enhet som kan monteres på en ledig plass i tavlen. Forbruk og strømkvalitet på hver enkel krets samles så inn og sendes til byggeieren. Slik kan både nye og eksisterende bygg få en finoppløst oversikt i strømforbruket.

– Den er viktig for å kunne måle forbruket, og visualisere det helt ned på den enkelte kretsen, ikke bare på hovedbryteren. I store bygg finner man finner ikke skjulte strømtyver som den berømte varmekabelen.

Dette tar hånd om utfordringen etter måleren og hovedbryteren. Men foran de forskjellige målerne i tavlene, står storebroren til den allmenn kjente automatsikringen og jordfeilautomaten. De kalles effektbrytere, og tar seg av bryting av strøm på tresifrede antall amper og oppover. Et tall mange driftsfolk ser på, og tenker "det der overlater jeg til ekspertene".

En «dum» bryter har blitt smart

En tavle som dette kan gjøre selv erfarne elektrikere litt svette, men MasterPact MTZ-serien av effektbrytere gir driftspersonellet enklere hverdag for drift og oppfølging av den elektriske installasjonen, steg-for-steg hjelp ved feilsøking og gjeninnkobling ved utkobling. Dette reduserer nedetid. Samtidig gir MTZ status på helsetilstand og pre-alarmer som gir mulighet for planlagt vedlikehold og forutsigbar driftskontinuitet. Det kan spare en servicetelefon til ekspertene.
En tavle som dette kan gjøre selv erfarne elektrikere litt svette, men MasterPact MTZ-serien av effektbrytere gir driftspersonellet enklere hverdag for drift og oppfølging av den elektriske installasjonen, steg-for-steg hjelp ved feilsøking og gjeninnkobling ved utkobling. Dette reduserer nedetid. Samtidig gir MTZ status på helsetilstand og pre-alarmer som gir mulighet for planlagt vedlikehold og forutsigbar driftskontinuitet. Det kan spare en servicetelefon til ekspertene.

– Mange ser på effektbrytere som enkle, litt «dumme» produkter, sier Andersen.

– Til nå har den bare gjort jobben sin med å beskytte anlegg mot overlast og kortslutning, og med det representerer en svært kritisk del av eldistribusjonen i et bygg. 

Men dette er definitivt ikke bare en tradisjonell effektbryter. Masterpact-serien fra Schneider Electric er utstyrt med flere typer måling av strømmen som passerer gjennom bryteren, og gjør den langt smartere enn en vanlig effektbryter. Med bryteren kan den som er driftsansvarlig for eksempel koble til en smarttelefon og stille en diagnose for problemer som oppstår i nettet. Bryteren holder et øye på nettet, og kan settes til å varsle om trøbbel på inntakssiden eller i byggets elanlegg.

– De ansatte som betjener elanlegget, og skal være driftsansvarlige, må være trygge på det de gjør. Ikke hvem som helst kan legge inn bryteren når den har utløst og det er ikke alle komfortable med. Men med Masterpact MTZ effektbryterne får du en steg for steg veiledning for å gjøre oppgaven. Med slike smarte effektbrytere kan den ansvarlige for serviceavtalen også levere god oppetid som en del av det han gjør for bedriften, forklarer Andersen.

Måler alt, hele tiden

Så, nøyaktig hva gjør disse effektbryterne annerledes en den forrige generasjonen?

– De måler energi med én prosents feilmargin, altså energimåling klasse 1 som i standarden vi følger. Når dette settes i system sammen med Powertag-en og AMS-målerne, har man en fantastisk god oversikt over hele strømkjeden i bygningsmassen man sitter på. Helt fra hovedinntaket til et helt kvartal, ned til den enkelte lille krets på 10 Ampere.

Steg-for-steg på mobilen, og overvåkning av helsen til effektbryteren gjøres gjennom en app.
Steg-for-steg på mobilen, og overvåkning av helsen til effektbryteren gjøres gjennom en app.

Systemet Andersen prater om heter EcoStruxure Power og er et fullstendig oppsett for overvåkning av strømforbruk og kvalitet. Det er tenkt å kunne anvendes for både nye og eksisterende bygg og er derfor designet til bruk i eksisterende systemer som ikke nødvendigvis har produkter fra kun én produsent.

– Vi ønsker å systematisere innhentingen av data, og aktivt bruke dem i toppsystemer for analyse og evaluering. Slik sikrer man at belastningen er korrekt og optimal. Her er det heller ingen propritære løsninger, så alt gjøres på en åpen plattform. Alt ligger tilgjengelig for utvikling, samtidig som datasikkerhet er høyt prioritert, forklarer Andersen.

Sikrer et nasjonalt mål

Til sammen gir effektbryterne i MasterPact MTZ-serien og de små PowerTag-målerne byggeiere mulighet til å nå et nasjonalt mål i Norge: felles innsparing av strøm.

– Regjeringen har forpliktet Norge til å spare ti TWh, noe som fører til at eksisterende bygg må spare inn mye energi og nye bygg må bli enda mer energieffektive enn i dag. For å kunne fatte beslutninger, må man vite hva som foregår i anlegget, noe som kun kan gjøres gjennom å visualisere forbruket. Ikke bare på hovedbryter men hele anlegget til siste kursnivå, avrunder Andersen.

 

Kommentarer (1)

Kommentarer (1)