×
Annonse fra TUM Studio for

Den usynlige tidstyven som stjeler 5 millioner kroner hvert år

ANNONSE: Den usynlige tidstyven som stjeler 5 millioner kroner hvert år
  • TUM Studio Dette er en annonse. Journalistene i Tu.no er ikke involvert i produksjonen.

Etter at NTI CADcenter gikk forbedringsprosjektene de har utført med Product Lifecycle Management i sømmene, viser det seg at innsparingspotensialet er stort. Selskapet jobber kontinuerlig med å hjelpe kundebedrifter til å optimalisere prosesser. Mest oppsiktsvekkende var at kundenes medarbeidere brukte i snitt 21 timer, en halv arbeidsuke, på ikke-verdiskapende arbeid i produktutviklingen.

– Når det i en gjennomsnittsbedrift er ti personer som er involvert i disse prosessene blir det i alt 9660 timer i året. Med en timepris på 500 kr, er det over 4,8 millioner brukt på ingenting, forteller Jonas Wicksell.

Han er en av ekspertene hos NTI CADcenter som har spesialisert seg på å implementere løsninger som fikser dette problemet, både i små og store bedrifter. 

Husbyggeren Villerby innførte Fusion Lifecycle Management. Omsetningen økte med 20 prosent, samtidig som de økte produksjonen og senket antallet feil. Foto: Autodesk

– Utfordringer vi ser mange ganger er at mye tid går tapt i å lete etter og å verifisere informasjon. Konstruksjonsdata ligger ett sted, logistikkdata et annet. Regnskapet ligger i ett CRM-system, men så har man gjerne enda ett for informasjon om kunder. På toppen av dette lagrer hver enkelt ansatt ting i mapper på lokale servere, i flere forskjellige CAD-programmer og mer. Helheten gjør at de sliter med å finne riktig info, og når de har funnet den må det verifiseres at den er oppdatert og korrekt, forklarer Wicksell, og legger til:

– Dessuten kjøres det også i mange sekvensielle prosesser, noe som gjør at folk må gå og vente på hverandre, slår han fast.

Potensialet for besparelser og økte inntekter gjennom færre feil og bedre kundetilfredshet er enormt. Og best av alt; denne teknologien er nå like tilgjengelig for de små oppstartsbedriftene som gigantene i bransjen.

Slik kommer du i gang med Product Lifecycle Management »

Økte omsetningen med 20 prosent

PLM - Product Lifecycle Management

Autodesks løsning for Product Lifecycle er en moderne skybasert løsning som lar bedriftene utnytte alle mulighetene til å forbedre produktutviklingsprosessen, uten at en kostbar IT plattform ligger i bunn. I tillegg til det er informasjonsdeling og samhandling kraftig forenklet ved at informasjon også er tilgjengelig fra alle mobile enheter.

Lær mer om Autodesks løsning – Fusion Lifecycle Management »

Når bedrifter i snitt har ti tusen timer «til overs», som gir et forbedringspotensiale på nesten fem millioner kroner, er det litt merkelig at mange fortsatt spør hvorfor de bør vurdere PLM. PLM fjerner tidstyver, og gir mer tid til forbedring av prosessene som kan brukes på innovasjon eller kortere ledetider.

– Det brukes mye tid på spørsmål som «finnes det revidert informasjon» og «hva er sendt til leverandører». Samtidig finnes det også en risiko for at man sender fra seg feil versjoner, som igjen gjør at beslutninger tas på feil grunnlag. Merk at dette er ikke et hypotetisk skrekkeksempel; veldig ofte er det faktisk akkurat slik, sier Wicksell.

En av dem som så denne utfordringen, og ønsket å ta grep, var husbyggeren Villerby. De leverer modulhytter, og ga NTI CADcenter en utfordring: De ville ha hjelp til å øke marginen fra 12 prosent til 25 prosent, samtidig som de satte som mål å øke produksjonen fra 5000 til 6500 enheter og levere bedre kvalitet til kundene.

De klarte å få til en dramatisk forbedring på alle punkter på bare ett år! 

Ved hjelp av Fusion Lifecycle Management fra Autodesk gikk selskapet fra 5,4 prosent innrapporterte problemer i leveransene til 4,9 prosent. De økte omsetningen med 20 prosent, nådde målet om 6500 leverte enheter, parallelt med at de utviklet helt nye produkter. 

– Det er dette som er digitalisering. Klarer du å sette dette ut i praksis vil du oppnå store forbedringer. Det hjelper ikke å bare justere litt på det man har; det som virkelig gjelder er å innta et fugleperspektiv, forteller Wicksell

Kom i gang til en rimelig pris

Snakk med våre eksperter

Har din bedrift behov for PLM? Vi besøker deg gjerne for å ta en samtale rundt din bedrifts utfordringer, kanskje er PLM den rette veien å gå? Ta kontakt med våre eksperter: 

Helge Berg
45195455

Stig Bakketun
90201783

Tar man i bruk et moderne PLM system som Fusion Lifecycle Management kan virksomhetens data være lagret hvor som helst, ettersom dataene sammenstilles sentralt gjennom alle fasene produktet går gjennom – hele veien fra idé, via produktutvikling, til lansering og endelig utfasing. 

– Det vi gjør med PLM er å sikre at alle som er med i et produktutviklingsprosjekt har tilgang til hele informasjonsmengden. Fremfor at man leter i fem, seks eller ti ulike systemer, så sentraliserer vi det slik at all relevant informasjon om kundene, interne ressurser, leverandører og partnere, så vel som selve prosjektet, finnes i ett og samme grensesnitt, sier Helge Berg, forretningsutvikler i NTI CADcenter.

Når alle personer i prosjektet har tilgang til sentraliserte data, kan fasene til utviklingen av et produkt i større grad utføres parallelt. Designere kan jobbe med produktet samtidig som produksjonsteknikere, mens økonomi og administrasjon følger med. For de ansatte, som kan jobbe i bare ett system fremfor et halvt dusin, blir det både raskere og enklere å faktisk få gjort jobben.

– Tradisjonelt blir produksjonsteknikere først kalt inn når det er «deres tur». Da kan man kanskje oppdage helt nye aspekter, som hvordan man skal montere produktet effektivt hos kunden. Dette er kunnskap som har ligget hos produksjonsavdelingen hele veien, men de ble ikke involvert tidlig nok. Med Fusion Lifecycle Management unngår man dette, sier Berg.

Noe som er unikt for Fusion Lifecycle Management er at det er et skybasert SaaS-system. Du trenger dermed å tenke på infrastrukturinvesteringer. Alt ligger i skyen, slik at hele infrastrukturen – både redundans, sikkerhet, oppdateringer og tilganger – ordnes av Autodesk og Amazon.

– Det hele er veldig smidig og tilgjengelig selv for små bedrifter. Før var kostnadene ofte et par hundre tusen per bruker for en PLM-løsning, umulig for små bedrifter, men nå med Fusion Lifecycle Management snakker vi om hundrelapper.

Slik kommer du i gang

Foto: Autodesk

Med de siste nyvinningene innen både implementering, prising og drift har Fusion Lifecycle Management utviklet seg til å være et av de mest lønnsomme IT-prosjektene du har mulighet til å begi deg ut på i dag. Hos NTI CADcenter har de også valgt en steg-for-steg-tilnærming til selve implementeringen, hvor de prioriterer de forskjellige aktivitetene slik at bedriftene får tilgang til «quick wins» i løpet av dager og uker, heller enn måneder og år.

Teamet som jobber med Fusion Lifecycle Management har dessuten tung kompetanse og erfaring fra bransjen, og vet dermed hvor skoen trykker, hvilke utfordringer som er de viktigste, og på hvilke områder de største kostnadene påløper. I tillegg jobber de selv med de programmene som skaper dataene ute hos kunden, for simulering, beregning og så videre.

Foto: Autodesk.

– Alt dette gjør at vi kan starte enkelt, og så suksessivt utvide funksjonaliteten hos våre kunder i takt med deres ønsker, behov og modenhetsgrad; for eksempel ved å ta inn Inventor for CAD og Vault for sikker fildeling, foreslår Stig Bakketun, som jobber med industrikunder i NTI CADcenter.

– Dernest kan vi standardisere prosesser og skape stabilitet, implementere litt enklere Fusion Lifecycle Management-funksjonalitet som å koble inn de andre avdelingene, for så å involvere underleverandører, partnere og kunder. Det hele tilrettelegges for den enkelte kunde, sier Bakketun.

 

Han peker på at situasjonen i industrien akkurat nå er preget av press, både økonomisk og som en følge av nye megatrender. Både digitalisering, IoT og andre store endringer som er på vei vil ha enorm påvirkningskraft på hele verdikjeden.

– Med tanke på egen lønnsomhet er det et klart behov hos mange for å digitalisere den vertikale og horisontale verdikjeden, og nå begynner det for alvor å haste. 80 prosent av alle bedrifter vil ha dette på plass allerede innen 2020. De som ikke har kommet i mål innen den tid vil oppdage at de har blitt akterutseilt av konkurrentene. Fusion Lifecycle Management fra Autodesk hjelper, sier Bakketun.

Vil du lære mer om mulighetene som ligger i Fusion Lifecycle Management for din bedrift? Sjekk ut lenkene under: 

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)