×
Annonse fra TUM Studio for

Ryddet unna tidstyver – fikk 25 prosent mer effektiv produksjon

ANNONSE: Ryddet unna tidstyver – fikk 25 prosent mer effektiv produksjon
(Bilde: jannicke.aven@enivest.net)
  • TUM Studio Dette er en annonse. Journalistene i Tu.no er ikke involvert i produksjonen.

MMC First Process er en totalleverandør av fiskerihåndteringsløsninger for både båter og landanlegg – inkludert oppdrett. Brønnbåtene som står for logistikken til og fra oppdrettsanlegg er selskapets største næring, og de står selv for hele verdikjeden fra design til produksjon.

– Vi er en komplett systemleverandør innenfor næringen. Vi integrerer automasjonsystemer med mekaniske løsninger på en slik måte at fiskevelferden er optimal. Det betyr blant annet at én enkel brønnbåt ikke bare laster av og på fisk, men også teller, graderer og overvåker fisken, renser og desinfiserer, og mye mer.

Det sier Helge Birkeland, direktør for Design og Engineering i MMC First Process. Selskapets kunder er i hovedsak i Norge, men de leverer til hele verden, fra Chile til Tasmania. Som mange vet er det imidlertid ikke bare enkelt å være en industriell totalleverandør, og det finnes mange tidstyver. Derfor startet Birkeland i 2016 et prosjekt sammen med NTI CADcenter med mål å oppnå hele 25 prosent effektivisering i produksjonen.

Automatiserte en rekke prosesser

Håvard Worren, kundeansvarlig i NTI CADcenter.

For å nå dette målet var det viktig å etablere en digital og automatisert informasjonsflyt, og å integrere bedriftens mangfoldige systemer. Dette er viktige konkrete skritt i en tid hvor «alle» snakker om digitalisering.

– For halvannet år siden var det mange oppgaver som ble løst manuelt. Det gjaldt blant annet innen å generere stykklister på alt det som skal kjøpes inn for et produkt. Selv om vi hadde mange fine IT-verktøy fikk vi ikke utnyttet alle mulighetene de bød på fullt ut. Nå har vi dreid fokuset bort fra manuelle rutiner, hvor det ble brukt mye tid på å punche inn de samme tallene en rekke steder, forteller Birkeland.

Industri 4.0

Industri 4.0 er et navn for den nåværende trenden med automatisering og datautveksling i produksjonsteknologi.

Les mer her

Kundeansvarlig Håvard Worren i NTI CADcenter tilføyer:

– Dette prosjektet er et godt eksempel på at NTIs best practice tilnærming gir gode resultater. Tankegangen og metodikken vi har utarbeidet er helt i tråd med Industri 4.0 konseptet som går på automatisering av dataflyt i bedrifter, noe som bidrar til effektivisering og lønnsomhet.

Etter å ha gjennomført prosjektet med NTI CADcenter overføres alle produktdata direkte til ERP-systemet automatisk. I dag løper én digitalisert horisontal verdikjede hele veien fra konsept, via design, til innkjøp og endelig til produksjon. Enkelt sagt mates tallene inn én gang, og effektiviteten har skutt i været.

– Det som er viktig for oss er at ingeniørene bruker tiden sin på å få frem produkter, finne ut hvordan de skal se ut, og hvordan de får best mulig funksjonalitet. Det er der de skal ha sitt fokus, og alt i alt har vi rasjonalisert prosessene våre ganske drastisk, fastslår Birkeland.

Verktøy er bare halve jobben

MMC First Process designer, produserer og leverer komplette systemer til fiskerinæringen, som utstyret på brønnbåter som denne.

Birkeland er klar på at målet om 25 prosent effektivisering nås, noe som gjør MMC First Process til et veldig godt eksempel på noen som har fått til å følge «beste praksis» innen digitalisering. Mer effektiv produksjon gir også utslag på bunnlinjen, og gjør selskapet mer konkurransedyktig.

Riktige verktøy fra NTI og en velprøvd metode for implementering har vært en viktig faktor for et vellykket effektiviseringsprosjekt. NTI CADcenter har levert både Autodesk-programmer kombinert med NTI Tools til MMC First Process.

– Det avgjørende er kompetansen og erfaring fra mange liknende prosjekter som gjør det mulig å etablere en «best practice», slår Håvard Worren fast.

– Ved å integrere designmiljøet med selskapets ERP-systemer, ta i bruk løsninger som Autodesk Vault for å samle data på ett sted, og i alt få bedre kontroll på hele produksjonsløpet, viser MMC First Process at det er fullt mulig for industrien å digitalisere mer av sine verdikjeder – både vertikalt og horisontalt, sier Birgit Pettersen, Area Business Manager Industri i NTI CADcenter. 

Deres rolle har vært å gjennomføre implementasjonen, samt å stå for kompetanseheving rundt prosjektet. Hvis du skal digitalisere bedriften din er det nemlig viktig å få de ansatte med på laget, og å sørge for at de kan bruke systemene riktig, som er akkurat det MMC First Process har gjort.

Effektiviser din bedrift

Har din bedrift mange forskjellige systemer, lange prosesser og en arbeidsflyt preget av manuelle rutiner? Det kan være mye å spare på å komme i gang med digitaliseringen, og da er det smart å knytte seg til en partner med lang erfaring fra slike endringsprosesser.

 

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)