TU Live

Følg nyhetsbildet

12:59

– OPEC enige om tak på oljeproduksjonen i Nigeria

Komiteen av land som overvåker OPECs kuttavtale fra november, skal være enige om et tak på oljeproduksjonen i Nigeria, melder E24.

Nigeria og Libya har vært unntatt vedtaket om å sette et tak på hvor mye olje OPEC-landene produserer. Avtalen skal hindre at oljeprisen synker.

Ifølge E24 førte nyheten til at oljeprisen steg mandag. Et fat nordsjøolje kostet mandag formiddag på 48,47 dollar fatet, noe som er en oppgang på 1,36 prosent.

Nigeria har siden i fjor økt sin produksjon med 11 prosent til 1,73 millioner fat per dag. Taket settes nå på 1,8 millioner fat per dag.

Nigerianske myndigheter skal ha vært enige i beslutningen.

(NTB)

Ina Andersen
12:48

Svensk IT-skandale bekymrer IKT-Norge

IT-skandalen i Sverige følges med interesse av IKT-Norge. Organisasjonen mener at saken viser at IT-sikkerhet må prioriteres mye høyere også i Norge.

–Denne saken viser at IT-sikkerhet må prioriteres mye høyere – også i Norge. Nå må alle norske ledere og politikere forstå hvor viktig IT-sikkerhet er, sier IKT-Norges administrerende direktør Heidi Austlid til NTB.

IT-skandalen i Sverige kan få politiske konsekvenser. Maria Ågren, lederen for det svenske transporttilsynet Transportstyrelsen, gikk brått av i januar i år, og tidligere denne måneden ble det kjent at Ågren hadde erkjent brudd på regelverket om databehandling etter at hun i 2015 besluttet at det kunne gjøres avvik fra lovene som beskytter sensitiv informasjon hos Transportstyrelsen.

Dermed kan sensitiv informasjon som gjør det mulig å spore opp personer med hemmelig identitet og adresse ha kommet på avveie.

– Norge er ganske likt Sverige

– Hoder ruller i den svenske statsforvaltningen, og den politiske opposisjonen vurderer mistillit mot en eller flere svenske statsråder. Norge er ganske likt Sverige. Etter dette må alle politiske og byråkratiske ledere sette gode rutiner for sikkerhet og personvern høyt på sin egen arbeidsliste, mener Austlid. Samtidig understreker hun at det er viktig å ikke gjøre IT-sikkerhet til del av et politisk spill.

– Det er lett å hausse opp slike saker, men det må ikke bli et sikkerhets-teater. Ledere må sikre at de grunnleggende strukturelle og gjennomgripende endringene tas, sier hun.

Store variasjoner

Austlid mener at det er store variasjoner i hvordan personvern og sikkerhet generelt prioriteres i Norge.

– Enkelte er gode, mens andre har andre lang vei å gå. Det er viktig å huske på at de som gjør det bra også har konkurransefordeler, både innenfor det private og offentlige. Man må slutte å se på IT-sikkerhet som en ren byrde, mener IKT-direktøren.

Hun mener at det viktigste er å ha sikkerhet på dagsordenen hele tiden i beslutninger. uansett hvor i organisasjonen de tas.

– Sikkerhetsperspektivet må inn i toppledelse og styrerom. Man må sikre at det er én person som har overordnet sikkerhetsansvar, og at vedkommende har en tung stemme når kjernebeslutninger tas. Selv om risikobildet kan variere, er det i hovedsak de samme vurderingene og tiltakene som må gjøres uavhengig av hvem som drifter og har ansvar for dataene, avslutter Austlid.

(NTB)

Ina Andersen
12:47

Studieoppgave: Kommunikasjonssvikt under Turøy-aksjonen

En studieoppgave fra Høgskolen på Vestlandet fant flere eksempler på at kommunikasjonen sviktet under redningsaksjonen etter helikopterulykken på Turøy i fjor.

Blant annet er Marinen ikke knyttet til nødnettet, noe som førte til at fregatten som koordinerte innsatsen til sjøs posisjonerte seg på motsatt side av øya, skriver Bergens Tidende. Dermed var fregatten uten fri sikt til ulykkesstedet.

Opplysningene kommer fram i en bacheloroppgave ved ingeniørstudiet på Høgskolen på Vestlandet. Oppgaven peker også på at Hovedredningssentralen satt på mye informasjon som ikke nådde fram til mannskapene på stedet.

Stabssjef Gustav Landro i Vest politidistrikt sier de har trukket lærdom på flere punkter etter ulykken.

– Kommunikasjonen mellom fregatten og innsatsleder på land var ugunstig, siden Marinen ikke har nødnett. Vi måtte kommunisere på VHF og telefon, noe som tok lengre tid.

Hovedredningssentralen i Sør-Norge (HRS) tar selvkritikk på at ikke all informasjon nådde ut til mannskapene.

– Vi har i ettertid lært at vi burde kommunisert tydeligere at dette mest sannsynlig dreide seg om et totalhavari uten overlevende. Denne tilbakemeldingen tar vi med oss videre, skriver operativ redningsinspektør Ståle Jamtli ved HRS til BT.

Avisen har ikke lykkes i å få en kommentar fra Forsvaret til evalueringen. Ifølge pressetalsmann Frank Sølvsberg er skipssjef Frode Røte på KNM «Otto Sverdrup» ikke tilgjengelig fordi fartøyet er på Nato-oppdrag i dansk farvann.

(NTB)

Ina Andersen
07:12

IT-skandale i Sverige kan felle den svenske regjeringen

Hemmelige svenske identiteter kan ha kommet på avveie fra det svenske transporttilsynet. Nå åpner opposisjonen for mistillitsforslag mot regjeringen. 

– For Moderaterna sin del kan det bli aktuelt å stille mistillitsforslag mot en eller flere statsråder som ikke har tatt ansvar i sikkerhetsskandalen, sier partileder for Moderaterna, Anna Kinberg Batra.

Flere andre partier har kommet med lignende uttalelser, deriblant Senterpartiets Annie Lööf og Jonas Sjöstedt i Vänsterpartiet.

I januar måtte Maria Ågren, lederen for det svenske transporttilsynet Transportstyrelsen, gå av uten at det ble oppgitt noen grunn. 6. juli kom det fram at Ågren hadde erkjent brudd på regelverk om databehandling og har akseptert en bot på 70.000 svenske kroner.

Bakgrunnen er at Ågren i 2015 besluttet at det kunne gjøres avvik fra lovene som beskytter sensitiv informasjon hos Transportstyrelsen.

Dermed kan sensitiv informasjon som gjør det mulig å spore opp personer med hemmelig identitet og adresse ha kommet på avveie.

Den svenske statsministeren Stefan Löfven har nå kommentert saken for første gang.

– Det er et havari som skjedd i Transportstyrelsen. Regjeringen har derfor byttet ut ledelsen og sikret at relevante myndigheter har iverksatt tiltak for å begrense skadene, sier han i en uttalelse.

Mandag skal Löfven holde en pressekonferanse om situasjonen.

(NTB)

Ina Andersen
07:11

Norsk olje og gass vil ha maritime regler for plattformfjernere

Arbeidsgiverorganisasjonen Norsk olje og gass mener utenlandske arbeidere som demonterer plattformer, skal regnes som sjømenn.

I praksis fører det til timelønn på ned mot 35 kroner og opptil tolv ukers skift, skriver Klassekampen.

– Vi mener reglene er klare og tydelige. Maritime regler gjelder for maritim virksomhet, sier Knut Thorvaldsen, viseadministrerende direktør i Norsk olje og gass.

Avisen har tidligere skrevet om dem som jobber med å demontere olje- og gassplattformer og hvorvidt de skal regnes som oljearbeidere eller som sjøfolk. Fjerningsarbeid utført av kranfartøy havner mellom petroleumsloven og arbeidsmiljøloven.

Norsk olje og gass mener de maritime reglene må gjelde.

– Disse fartøyene kommer inn og sørger for fjerning. I den grad de jobber på plattform, så er det knyttet til den aktiviteten som fartøyet er der for å gjøre, som er å være der i maritim virksomhet. Det er kun i korte perioder fartøyet er der for å jobbe, sier Thorvaldsen.

Petroleumstilsynet har et annet syn på saken. Tilsynet mener at arbeidere som beveger seg fra skipene og over på plattformene, skal ha norske arbeidsvilkår.

(NTB)

Ina Andersen
07:10

Bane Nor: – Bittert at vi ikke fikk midlene vi ba om

Bane Nors støtte til å sikre planoverganger på Rørosbanen ble kuttet fra rundt 100 millioner kroner i fjor til 44 millioner i år.

– Det er en dramatisk reduksjon. Budsjettet er lite i forhold til snittet som har ligget på 75 millioner kroner, sier Åge Sjømark, prosjektleder for sikring av planoverganger i Bane Nor, til Nationen.

Tidligere denne måneden døde en 69 år gammel kvinne av skadene hun pådro seg da bilen hennes ble påkjørt av et tog i Alvdal i Hedmark. Det var den andre dødsulykken på Rørosbanen i år på en usikret planovergang.

Midlene i statsbudsjettet til sikkerhet og miljø ble redusert fra rundt 500 til 333 millioner kroner. Det inkluderer også teknisk trafikksikkerhet, rassikring, tunnelsikkerhet og miljøtiltak, skriver avisen.

Nå må flere prosjekter legges på is.

– Vi ønsker å sikre flest mulig planoverganger. Flere steder er vi klare til å gjennomføre endringene. Sånn sett er det bittert at vi ikke fikk midlene vi ba om, sier Sjømark.

(NTB)

Ina Andersen
07:10

Norsk institutt kåret til Europas fremste innen energi og miljø

Fridtjof Nansens Institutt (FNI) er kåret til Europas fremste tenketank innen energi og miljø av det internasjonale tidsskriftet Prospect Magazine. 

Prisen, som betegnes som en «Oscar» og «forskningsinstituttenes Michelin-stjerner», deles ut av en internasjonal jury sammensatt av politikere, akademikere og representanter fra næringsliv og medier.

Det er første gang et norsk forskningsinstitutt tildeles prisen. I juryens uttalelse heter det at FNIs arbeid er av høy kvalitet innen internasjonal miljøpolitikk generelt, og klimapolitikk i Arktis og den geologiske epoken antropocenen spesielt.

– Norge har vitenskapelig og folkerettslig forskning på internasjonal miljø- og ressurspolitikk som legges merke til, og som setter dagsorden også utenfor landets grenser, sier FNI-direktør Geir Hønneland. Han var til stede i London for å motta den prestisjetunge prisen.

FNI var, i tillegg til energi og miljø, nominert i kategorien for internasjonal politikk. Det er sekstende gang prisen deles ut.

(NTB)

Ina Andersen
13:16

Siemens reduserer virksomheten i Russland

Det tyske industrikonglomeratet Siemens varsle at det vil redusere sin virksomhet i Russland. Årssaken er videreeksport av turbiner til Krim.

Konsernet sier i en kunngjøring at fire gassturbiner som ble solgt til russiske selskaper sommeren 2016, er blitt modifisert og flyttet til Krim. Dette er et klart brudd på sanksjonene, heter det videre.

Krim-halvøya ble underlagt sanksjoner fra EU i 2014 etter at Russland annekterte området fra Ukraina.

Det München-baserte konsernet Siemens varsler at det stanser eksporten av gassturbiner til statskontrollerte selskaper i Russland. Det vil også selge seg ut av det russiske selskapet Interautomatika som selger kontrollsystemer for kraftverk.

Siemens vil videre avslutte en lisensavtale som er inngått med russiske selskaper om produksjon av utstyr til kraftverk.

– Siemens setter i verk et kontrollregime som går ut over det lovverket krever, heter det i kunngjøringen. Nye gasskraftprosjekter vil bare bli satt ut i livet gjennom selskapet som Siemens kontrollerer, sier konsernet.

Industrigiganten varsler rettslig forfølgelse av personer som er ansvarlige for reeksporten av utstyr til Krim.

(NTB)

Ina Andersen