Live: Koronaviruset

TU oppdaterer nyhetsfeeden med relevante meldinger om samfunnssituasjonen fra tidlig morgen til utpå kvelden hverdager, og ved større hendelser i helgen. Her finner du alle våre artikler om emnet.

10:22

5.641 registrerte koronatilfeller i Norge - opp 131

NDet var ved midnatt registrert 5.641 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er en økning på 131 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 442 tilfeller.

Tallene er hentet fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og viser en foreløpig oversikt.

I alt 306 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det var lørdag registrert 62 døde som følge av sykdommen.

NTB

Ole Petter Pedersen
20:12

Nedgang i antall koronainnlagte på norske sykehus

Lørdag var 306 koronasmittede innlagt på sykehus, noe som er tolv færre enn på fredag. Tallene tyder på at tiltakene har hatt effekt, mener en FHI-forsker.

Forsker Petter Elstrøm ved Folkehelseinstituttet (FHI) fremhever at selv om nedgangen fra dag til dag kan være tilfeldig, tyder mye på at den nasjonale dugnaden fungerer.

– Det vi ville forventet hvis tiltakene ikke hadde effekt, var en kraftig økning i antall innlagte sånn som man ser i andre land, men i Norge har det ikke økt på en hel uke, og det er en viktig og stor effekt, sa Elstrøm til NRK.

98 av de innlagte pasientene ligger i respirator, to flere enn på samme tid fredag. 72 av disse er innlagt i Helse sør-øst, viser oversikten fra Helsedirektoratet.

Av de registrert smittede er 234 innlagt i Helse sør-øst, 37 i Helse vest, 20 i Helse Midt-Norge og 15 i Helse nord.

62 personer er registrert døde som følge av koronasykdom. Så langt har 5.510 personer i Norge fått påvist koronasmitte.

NTB

Ole Petter Pedersen
20:11

Flere koronapasienter har utviklet nevrologiske symptomer

Nevrologer på Oslo universitetssykehus advarer om at koronasmittede personer kan utvikle alvorlige nevrologiske symptomer.

Norske leger bes derfor være oppmerksomme på at smittede pasienter kan oppleve hodepine, nedsatt bevissthet og forvirring.

– Det kan være vanlige tilstander som hodepine og svimmelhet, men også nedsatt bevissthet, hjerneslag, epilepsi og påvirket koordinasjon, opplyser overlege Anne Hege Aamodt, som også er leder i Norsk nevrologisk forening, til VG.

Professor og seksjonsleder Mathias Toft ved nevrologisk avdeling på Ullevål sykehus forteller at et lite antall koronasmittede pasienter har hatt påvirkning på hjernens mentale funksjoner. Om det direkte skyldes covid-19, er uvisst.

Ifølge Aamodt viser en studie fra Wuhan-provinsen i Kina at rundt en tredel av innlagte koronapasienter hadde nevrologiske symptomer.

– Derfor bør pasienter med covid-19 undersøkes også med tanke på nevrologiske symptomer i tillegg luftveissymptomer og feber når de undersøkes. Leger på norske sykehus må kjenne til og være oppmerksomme på nevrologiske symptomer hos covid-19-pasienter, sier Aamodt.

Tirsdag publiserte Tidsskriftet for Den norske legeforeningen en artikkel om en kvinne med akutte magesmerter som fikk påvist koronasmitte selv om hun ikke hadde luftveissymptomer.

NTB

Ole Petter Pedersen
20:10

Tolletaten stopper all eksport av legemidler som ikke er meldt inn

Om legemiddelgrossister sender forsendelser ut av landet som det ikke er varslet om, vil de bli stoppet på grensen av Tolletaten, melder Dagens Medisin.

Årsaken er at det er innført meldeplikt før parallelleksport av en rekke legemidler i Norge, og grossistene må melde Statens legemiddelverk før de kan eksportere disse legemidlene ut av landet.

Legemiddelverket har inngått et samarbeid med Tolletaten, som følger opp meldeplikten ved grensen, skriver Dagens Medisin.

Parallelleksport betyr at legemidler som er produsert, pakket og importert for det norske markedet, blir solgt til andre land. Meldeplikten er innført for å sikre legemidler vi trenger i Norge, forblir på lager.

NTB

Ole Petter Pedersen
19:36

Næringslivets bønn til Stortinget: Ikke forsink kriseordningen til bedriftene

Stortinget forhandler i helgen om en kontantstøtteordning til bedriftene. Vi har ikke tid til forsinkelser, advarer organisasjoner og finansministeren.

– 15 prosent av våre medlemmer sier det er stor fare for at de går konkurs i løpet av 3–4 uker, da sier det seg selv at ordningen må komme raskt på plass. Det er faktisk utrolig viktig at det kommer penger inn på konto i midten av april, sier Ivar Horneland Kristiansen, administrerende direktør i Virke.

Torsdag kveld la regjeringen fram en skisse til en kontantstøtteordning for bedrifter som har opplevd å miste mesteparten av inntektene sine på grunn av virusepidemien. I helgen forhandler Stortinget om ordningen, som etter planen skal vedtas tirsdag.

– Jeg håper Stortinget sørger for at eventuelle ting som kan være vanskelig, kan tas i neste runde, sier Kristiansen.

– Det viktigste nå er at ordningen kommer raskt på plass, sier også NHO-leder Ole Erik Almlid.

Skissen legger opp til at bedriftene skal søke støtte fra og med 17. april og få penger inn på konto 1–3 dager etterpå.

Risiko ved endring

Finansminister Jan Tore Sanner (H) var også tydelig på at Stortinget ikke bør gjøre for store endringer da han presenterte skissen torsdag.

– Handlingsrommet for å gjøre endringer er svært lite dersom man skal unngå forsinkelser, uttalte han.

– Stortinget har den makten og den friheten Stortinget vil ha. Men det er min plikt å opplyse om den usikkerheten og risikoen som endringer kan føre til, utdyper Sanner overfor NTB.

Han sier dette dreier seg om endringer som kan gjøre at ordningen enten ikke vil bli godkjent av ESA eller at det blir vanskeligere å få systemet oppe og stå.

– Det handler blant annet om hvor grensene går for hva man kan få godkjent av uunngåelige faste utgifter, og at man holder seg innenfor regelverket for statsstøtte.

– Hvis vi får en lang prosess i ESA, kan dette dra ut i tid. Det betyr at Stortinget må foreta noen valg, sier Sanner.

Vi hindre misbruk

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum sier lørdag at det i helgen jobbes på tvers av partiene med skissen.

– Vi ser på flere mulige justeringer og forbedringer, og det jobbes med å ramme dette inn på en god måte, men det er ikke sånn at Stortinget kommer til å stoppe det som ligger der, sier Vedum til NTB.

Vedum sier han ikke har noe problem med Sanners appell om å unngå store endringer. Det samme sier Sylvi Listhaug, som forhandler for Fremskrittspartiet.

– Frp vil ikke være med på noe som forsinker dette arbeidet. Noen justeringer vil være nødvendig å vurdere etter hvert, sier Sylvi Listhaug, som forhandler på vegne av Fremskrittspartiet.

– Vi er opptatt av at useriøse aktører og kriminelle ikke skal kunne utnytte ordningen. Derfor må det være en god kontroll med ordningen, understreker Listhaug.

Krever utbytte-forbud

Aps Terje Aasland sier det er viktig å sørge for at ordningen ikke blir utnyttet økonomisk av bedriftene, eller at ansatte blir behandlet på en dårlig måte.

LO er også tydelig på at Stortinget må få på plass flere rammer for å hindre misbruk.

– Jeg er bekymret for overdreven støtte til selskaper som bevisst eller av andre grunner har lagt kostnader til rene driftsselskaper, og eierskapet og inntekter til for eksempel holdningsselskaper. Da kan det fremstilles som et overdrevent omsetningsfall, og man bør se på muligheter ramme inn det, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen til NTB.

– Man bør også se på muligheten til å unnta faste kostnader til det man kaller nærstående parter og virksomheter i samme konsern, samt sette krav om at bedrifter som får støtte, ikke kan ta ut utbytte eller gi bonuser, sier Gabrielsen.

NTB

Ole Petter Pedersen
08:44

Maritimt Forum ber om krisepakke på 50 milliarder

I et brev til regjeringen ber Maritimt Forum om en krisepakke på nærmere 50 milliarder kroner til maritim næring.

– Dette ligger an til å bli ei krise uten sidestykke i moderne tid. Kritiske deler av den maritime klynga står i fare for å falle. Koronapandemien kan bli mer krevende for næringa enn både finanskrisen i 2009 og offshorekrisen til sammen, heter det i en pressemelding signert daglig leder Arnfinn Ingjerd i Maritimt Forum Nordvest, ifølge Sunnmørsposten.

De mener at 90.000 arbeidsplasser står på spill. Maritimt Forum har i brevet listet opp 40 tiltak innenfor elleve ulike områder.

(©NTB)

Ole Petter Pedersen
08:43

Vy permitterer ytterligere 400 ansatte

Vy har sendt ut permitteringsvarsel til 400 medarbeidere som blir helt eller delvis permittert fra midten av april. Fra før er 700 bussansatte permittert.

– Vy har et viktig samfunnsoppdrag og skal fortsatt sørge for et tilbud til de som må reise. Men i en situasjon som denne, når billettinntektene stopper helt opp, må vi gjøre det vi kan for å redusere egne kostnader, forteller konsernsjef Geir Isaksen.

De 400 ansatte som nå får permitteringsvarsel jobber i Vy tog, CargoNet, mobilitet og reiseliv, samt administrativt.

Vy har totalt 9.500 ansatte i Norge.

Over 80 prosent av Vys kunder har blitt borte som følge av koronasituasjonen.

(©NTB)

Ole Petter Pedersen
08:42

Oslos helsebyråd ber innbyggerne innstille seg på begrenset bevegelsesfrihet ut året

Oslos helsebyråd Robert Steen (Ap) sier at koronatiltakene vil kunne vare en god stund. Bevegelsesfriheten kan bli begrenset ut året.

– Denne koronasituasjonen er ikke over til påske. Den er ikke over til sommeren. Den kommer til å vedvare hele 2020 og kanskje langt inn i 2021, sier Steen til Dagsavisen.

Han påpeker at flokkimmunitet kan ta flere år å bygge opp. En eventuell vaksine vil ikke være på plass før om 12 til 18 måneder.

– Jeg ville blitt overrasket om vi ikke vil se at vi beholder noen former for tiltak ut året, som det å holde avstand til andre, sier Steen.

 

Utelukker ikke strengere tiltak

I tillegg til å følge de nasjonale kravene, som å stenge skole og barnehager, har Oslo allerede innført skjenkestopp.

Byrådsleder Raymond Johansen fortalte mandag til NRK at byrådet vurderer å innføre strengere smittevernstiltak i kommunen.

– Jeg vil ikke utelukke at vi må ha strengere tiltak enn andre steder, sa han da.

 

Flest smittede i Oslo

Kommunen har også laget egne byvettregler for å unngå påskekaos.

I byvettreglene, som Dagbladet har omtalt, oppfordrer Oslo kommune innbyggerne blant annet til å være mest mulig hjemme, vaske hendene ofte, gå tur i nærområdet og å legge turen til andre tider enn midt på dagen.

Fredag hadde 1.438 personer i Oslo fått påvist koronasmitte. Det er flere enn noen andre fylker i Norge.

(©NTB)

Ole Petter Pedersen