Live: Koronaviruset

TU oppdaterer nyhetsfeeden med relevante meldinger om samfunnssituasjonen fra tidlig morgen til utpå kvelden hverdager, og ved større hendelser i helgen. Her finner du alle våre artikler om emnet.

10:20

Oljedirektoratet får nytt navn

Oljedirektoratet blir Sokkeldirektoratet og Petroleumstilsynet blir Havindustritilsynet. Nye forretningsområder som karbonfangst og lagring (CCS), havvind og mineralutvinning på havbunnen skal bygges på erfaringene og kompetansen fra 50 år med olje og gassvirksomhet.

Ellen Synnøve Viseth
12:06

DNV skal granske kraftverk-kollaps

Hafslund Eco har engasjert DNV til å granske hendelsen på Braskereidfoss kraftverk, hvor kraftverket ble oversvømt og dammen kollapset  under ekstremværet «Hans». Granskingen skal avdekke hvorfor flomlukene på kraftverket ikke åpnet seg som normalt da vannføringen i Glomma steg. Hendelsen skjedde onsdag 9. august. Rapporten skal først være klar innen desember. 

 

DNV skal dokumentere hendelsesforløpet og kartlegge direkte og bakenforliggende årsaker, inkludert menneskelige, tekniske og organisatoriske aspekter. De skal også anbefale tiltak for å hindre at noe lignende skjer igjen. DNV skal gjennomføre tekniske undersøkelser, dokumentgjennomgang, befaringer og intervjuer. Granskningen skal ledes av Christian Stage fra DNV.

Ellen Synnøve Viseth
16:09

Dødstallene stiger

Koronakrisen er langt fra over. I går, onsdag 10. juni døde 418.135 mennesker av Covid-19, opp fra 387.028 en uke tidligere. Slik fortsetter det, om vi går bakover, økningen i dødstall har vært jevn, stabil og konsekvent. For en måned siden,10. mai, omkom 283.928 personer, og samme dato i april krevde 107.836 menneskeliv. Det betyr at det har vært mer enn en tredobling i antall dødsfall på tre måneder. Tallene er fra worldomters.info.

Norge, og noen andre land skiller seg ut i positiv retning med både lave og fallende dødstall.

Joachim Seehusen
07:07

Bilkøene er tilbake – og vel så det

På en rekke sentrale målepunkter i og rundt Oslo er trafikken nå høyere enn den var før Norge stengte ned, opplyser Statens vegvesen. Verre kan det bli.

Til tross for at mange fremdeles jobber hjemmefra, er nå kollektivkapasiteten maksimalt utnyttet, ifølge Aftenposten, og folk tyr til bilen igjen. Opptellingen fra Vegvesenet viser at trafikken per døgn nå like stor – mange steder større – enn før koronatiltakene ble innført 12. mars.

Hvis enda flere skal bytte fra hjemmekontor til normalarbeidsplass, må de enten sykle, gå eller kjøre, ettersom kollektivtilbudet er fullt, og da vil køene vokse.

I juni er det dessuten planlagt flere tunnelvedlikehold, blant annet stenges det ene løpet i Vålerengatunnelen og halve E6-tunnelen, den siste helt fram til januar 2021.

Regjeringens maksgrense på halv kapasitet for kollektivtransport gjelder ennå.

(©NTB)

Ina Andersen
07:05

FHI: 30.000-40.000 nordmenn har hatt koronasmitte

I nye beregninger anslår Folkehelseinstituttet (FHI) at mellom 30.000 og 40.000 nordmenn har blitt smittet av covid-19.

Av disse er det rundt 23 prosent som er blitt diagnostisert med sykdommen, anslår FHI i sin siste ukesrapport.

– Matematisk modellering har estimert en fortsatt nedgang i antall nye smittede, og at så langt i epidemien har om lag 0,7 prosent av befolkningen vært smittet med covid-19, skriver FHI.

Tall fra meldingssystemet MSIS onsdag viste at 8.383 personer har fått bekreftet smitten gjennom testing.

– Vi har beregnet at om lag 95 prosent av alle som har fått påvist smitte, nå er friskmeldte, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI.

Kan ikke utelukke økning

De siste ukene har tallet på nye smittede falt kraftig, selv etter at samfunnet gradvis er blitt åpnet opp igjen.

Det samme gjelder antall nye sykehusinnleggelser og dødsfall. I løpet av forrige uke ble det kun meldt om fem nye sykehusinnleggelser og ett nytt dødsfall.

Onsdag var 36 personer innlagt med koronasmitte på norske sykehus, sju av dem var tilkoblet respirator.

– Den gradvise gjenåpningen av ulike funksjoner i samfunnet har så langt ikke gitt en økning i smitten. Vi kan imidlertid ikke utelukke at ytterligere gjenåpning kombinert med økt tilgang til testing for alle som har symptomer, vil kunne gi en økning i antall meldte tilfeller med covid-19 framover, opplyser FHI.

(NTB)

Ina Andersen
07:04

8.401 registrerte koronatilfeller i Norge - opp 18

Det var ved midnatt registrert 8.401 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er en økning på 18 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 37 tilfeller.

Tallene er hentet fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og viser en foreløpig oversikt.

I alt 34 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det var onsdag registrert 235 døde som følge av sykdommen.

(©NTB)

Ina Andersen
07:04

NHO-medlemmer: Optimismen tilbake

I NHOs ferske medlemsundersøkelse svarer 43 prosent av bedriftslederne at de tror de er tilbake til normal situasjon etter koronakrisen innen ett år.

– Nå ser vi igjen optimisme blant bedriftene. Jeg ble skikkelig glad da jeg så tallene. Norske bedrifter er opptatt av å bruke mulighetene. Vi må ikke la den optimismen gå til spille, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid til Aftenposten.

Den største gruppa, 35 prosent, tror de tror de er tilbake til normal situasjon etter krisen innen ett til to år, bare 14 prosent tror det tar mer enn to år å komme i gjenge igjen.

De mest optimistiske, 16 prosent, tror de er tilbake til normalen før det er gått ett halvt år, mens 27 prosent holder en knapp på at det tar et sted mellom seks måneder og ett år.

Når blikket heves enda litt mer blant de 3.700 spurte bedriftslederne, svarer hele 71 prosent av dem at de i løpet av de neste fem årene ser muligheter for økt omsetning og/eller økt antall ansatte sammenlignet med januar 2020.

Bare 18 prosent tror omsetningen og antall ansatte ser dårligere ut i januar 2025 enn i januar 2020.

(©NTB)

Ina Andersen
07:03

Forskningsinstituttet Norce varsler nedbemanning

Et av landets største forskningsinstitutter, Norce, varsler at mellom 35 og 40 ansatte kan bli sagt opp. Norce har gått med underskudd siden stiftelsen i 2017.

Mandag var det allmøte i Norwegian Research Centre AS (Norce). Admini­strerende direktør Elisabeth Maråk Støle ønsker ikke å si til Bergens Tidende hva som ble sagt på allmøtet, utover å bekrefte at det blir nedbemanning. Ifølge avisa er det snakk om 35–40 oppsigelser

– Det vil bli klart i løpet av den nærmeste måneden, sier hun.

Norce ble stiftet i 2017, og er en fusjon av sju selskaper med mål om å bli et sentrum for forskning, innovasjon og verdiskaping. Universitetet i Bergen er største eier med 51 prosent av aksjene, sammen med universitetene i Stavanger, Agder og Tromsø. Det er 1.000 ansatte i Norce, ifølge selskapets egne nettsider.

Ifølge styreleder Hans Olav Lindal har nedbemannings­prosessen pågått lenge, og han mener det ikke kan være noen overraskelse.

(©NTB)

Ina Andersen