Bidragsyter

Rune Winther

Leder utviklingen av Multiconsults tjenester innen digitale systemer i bygg og eiendom, og er del av forskergruppen for cyber-physical systems ved Høgskolen i Østfold.