BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Tok smart grep for å kutte driftskostnader med 15 prosent


Svenn Erik Bredesen, salgsingeniør i Schneider Electric Norge.
Svenn Erik Bredesen, salgsingeniør i Schneider Electric Norge. ( )
Innhold fra annonsør


Nortura Tønsberg på Sem utenfor Tønsberg ville oppnå bedre driftseffektivitet. De valgte å oppgradere byggautomasjonsanlegget med nyere teknologi.

– Oppgraderingen av byggautomasjonsanlegget vil for vår fabrikks del bidra til 10-15 prosent bedre driftseffektivitet, gjennom blant annet bedre kontroll over produksjons- og arbeidsmiljø, aktivitetslogging og arealutnyttelse. Vi vil generelt sett få en mer strømlinjeformet produksjon med bedre sporbarhet fra bås til bord, sier Steinar Elgvin, teknisk sjef på Nortura Tønsberg.

Gjennom den nye avtalen skal blant annet hard- og software skiftes ut til fordel for EcoStruxure Building Operations-systemet fra Schneider Electric.

Reduserer energiforbruket

I tillegg har Nortura Tønsberg installert energiovervåkingssystemet Power Monitoring Expert, som overvåker energiforbruk gjennom samspillet med nett-tilkoblede elektrokomponenter: effektbrytere og trådløse energimålere. Dette har i seg selv bidratt til en reduksjon av energiforbruket på rundt fem prosent.

Fra venstre Espen Granås, Regional Manager i Schneider Electric, Steinar Elgvin, teknisk sjef på Nortura Tønsberg, og Svenn Erik Bredesen, salgsingeniør i Schneider Electric.

– En mer fremtidsrettet, åpen og cybersikker teknologi vil medføre forenkling i bruk, økt sikkerhet og bedre kommunikasjon mellom systemene for bygg- og industriautomasjon, sier Svenn Erik Bredesen, salgsingeniør i Schneider Electric.

Han har i syv år hatt et tett og godt samarbeid med Nortura Tønsberg.

– Investeringer av denne typen gir avkastning i form av en mye mer effektiv byggdrift. Nortura Tønsberg vil nå kunne integrere flere tredjepartssystemer enn tidligere og få bedre oversikt, påpeker Espen Granås, regionleder for Østlandet i Schneider Electric.

Utvidet fabrikk

Nortura Tønsberg utvides fra 35.000 til 38.300 kvadratmeter, samtidig som den driftseffektiviseres.

Anlegget utvider kapasitet i forbindelse med at griseskjæring flyttes fra Steinkjer og Stavanger til Tønsberg i 2023.

Når aktiviteten samles på fabrikken på Sem, som har eksistert siden 1985, utvides denne fra 35.000 til 38.300 kvadratmeter og vil da håndtere en betydelig andel skjæring av gris i Nortura. Anlegget er Norges største pølsefabrikk.

– Med tilbygget vil vi doble kapasiteten på slakting og øke antall ansatte med om lag 70 nye arbeidsplasser. For Vestfold og Telemark er dette en gledelig nyhet, ikke minst for våre eiere, som er bøndene vi får råvarene fra, sier Therese Ryan, fabrikksjef på Nortura Tønsberg.

Gode tiltak for inneklimaet

Tiltakene vil bidra til bedre styring av innendørs luftstrømmer og temperatur, og vil komme produksjon og ansatte til gode. 

Dette har Schneider Electric levert på Nortura Tønsberg:

Erstattet TAC Vista programvare og TAC Xenta kontrollere med en komplett EcoStruxure Building Operation løsning. Dette inkluderer Enterprise Server, Edge Servere og feltkontrollere.

EcoStruxure Building Operation integrerer EcoStruxure Power Monitoring Expert energiovervåkningssystem, som håndterer innsamling og analyse av data om energiforbruk og andre driftsdata fra elektrodistribusjonsanlegget.

I tillegg brukes Building Operation som dataplattform for samhandling med andre systemer på.

– Produksjonen blir mer strømlinjeformet, og byggets energiflyt forbedres gjennom Schneider Electric sin teknologi. Bedre styring av luftstrømmer og temperatur vil blant annet forhindre svinn knyttet til fordampning fra kjøttet, forklarer Steinar Elgvin. 

Også trykkluften som brukes til å styre maskinene i prosessen er med i miljøregnskapet. Trykkluftkompressorene produserer varme, som igjen benyttes til oppvarming av vann og fabrikklokalene.

– Temperatur og fuktighet er de viktigste parameterne for å kunne overvåke og justere i produksjonslokalene, mens styring av karbondioksid-innholdet i lufta er mer sentralt for å garantere et godt inneklima i kontor- og felleslokaler, som kantina og møtearealer, påpeker Elgvin.

Les mer om EcoStruxure Building »