Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Slik vil datasentre kutte CO2-utslipp og støtte elektrifiseringen 

Erik Gjesdal, Segment Manager Cloud & Service Providers, Schneider Electric.
Erik Gjesdal, Segment Manager Cloud & Service Providers, Schneider Electric.
Del

Schneider Electric ønsker å skape «Impact» ved å gjøre alle i stand til å få mest mulig ut av energi og ressurser, og bygge bro mellom fremgang og bærekraft. Vår misjon er å være den pålitelige partneren innen bærekraft og effektivitet. 

Vi er en global industriell teknologileder med verdensledende ekspertise innen elektrifisering, automasjon og digitalisering; og vi jobber for å bringe intelligente, motstandsdyktige, fremtidssikre og brukervennlige løsninger til industri, infrastruktur, datasentre, bygg og boliger.

Med forankring i vår dype domeneekspertise, leverer vi integrerte AI-baserte IoT-løsninger som dekker hele levetiden til anleggene – med en lønnsom vekst for våre kunder som resultat.

Med ny, innovativ teknologi og en mer holistisk tilnærming, kan datasenterindustrien bli et forbilde innen bærekraft og avlaste kraftnettet, sier ekspertene i Schneider Electric.

Det grønne skiftet er avhengig av datainnsamling og -behandling, dermed behovet for flere datasentre.

– Innen 2025 er det spådd at datagenerering globalt vil øke med så mye som 500 % sammenlignet med 2019. Paradokset er at den stadig voksende digitaliseringen i samfunnet fører til økt strømforbruk og karbonutslipp, sier Erik Gjesdal, datasenterekspert i Schneider Electric Norge.

Gjesdal er sivilingeniør innen energi og miljø. Han deltok som paneldebattant på BroadGroup Datacloud ESG Summit i Oslo, 25.-27. september, en konferanse som fokuserer på bærekraft i datasentre.

Lanserte utslippskalkulator

Scope 3-uslipp er kategorien av utslipp som er den minst rapporterte og forståtte. Det er også den største delen av utslippene relatert til datasentre.

Schneider Electric lanserte – i forbindelse med bærekraftkonferansen - en helt ny og gratis utslippskalkulator, den aller første i sitt slag. Den estimerer Scope 1-, 2- og 3-utslipp i datasentre.

Verktøyet heter "Data Center Lifecycle CO2e Calculator" TradeOff Tool og markerer det første omfattende forsøket på å kvantifisere detaljene som forårsaker Scope 3-utslipp i datasentre.

– Kvantifisering av Scope 3-utslipp er en av de viktigste problemene industrien står overfor. Med pålitelige kalkulatorer kan man kvantifisere Scope 3-utslipp og identifisere de største utslippskildene gjennom hele levetiden til datasentre, poengterer Erik Gjesdal.  

Her kan du laste ned innsiktsrapporten som utgjør rammeverket for kalkulatoren

Behov for mer innovativ tilnærming

– Systemer for håndtering av energi i datasenterinfrastruktur bør i dag være en selvfølge i alle datasentre. Men fremover vil det også bli behov for å se datasentre i et bredere, tverrfaglig perspektiv.

Datasentre kan være energibærere og spille en sentral rolle i elektrifiseringen. Med bruk av kunstig intelligens kan nye, tekniske løsninger bidra til en optimal, mer bærekraftig drift av datasentre- og samtidig stabilisere frekvensen i kraftnettet.

AI vil gi mer effektiv gjenbruk av restvarme

Kunstig intelligens fører til en markant økning i strømbruk i datasentre. Derfor må man benytte andre mer effektive kjølemetoder, væskekjøling fremfor mer tradisjonell luftkjøling.

– Væskekjøling gir en vesentlig høyere returtemperatur på kjølevannet og kan derfor mer effektivt benyttes til fjernvarme og andre industrielle prosesser. I tillegg gir væskekjøling høyere energieffektivitet, mindre fotavtrykk og lavere eierskapskostnader - alt med lite eller ingen støy, forklarer Erik Gjesdal i Schneider Electric.

Fleksibel energiforsyning og integrering av fornybare energikilder

Datasentre kan utgjøre en avlastning for strømnettet:
– Dette skjer ved at batteriene knyttet til datasenterets nødstrømsystem, kan kobles inn i korte perioder for å håndtere spenningsfall i strømnettet. Dette vil igjen gjøre det mulig å koble mer sol- og vindkraft inn i energimiksen, bedyrer Gjesdal.

Sirkularitet 

Reduksjon av både kvalitet og volumer av råvarer er også en del av bærekraftregnskapet. Det dreier seg om å tenke på hele livssyklusen til datasentre og forlenge produktenes levetid gjennom gjenbruk av komponenter og bruk av resirkulerte materialer:

– Flere eksempler på dette ble presentert på BroadGroup Datacloud ESG Summit i Oslo i år. Noen leverandører av avanserte datasenter-løsninger, som Schneider Electric, støtter resirkulering hos sluttbrukeren ved å koordinere med tredjeparts resirkuleringsinstanser, avslutter Gjesdal.

 

Les flere artikler fra Schneider Electric