Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Trodde du Google eller Tesla ledet utviklingen av selvkjørende biler?

Sannheten er at noen helt andre har teknologien som vil føre til fullverdige løsninger for biler som kjører av seg selv.

Bilde: Syda Productions/Shutterstock
Share icon
Del
Onsagers BrandStory
Onsagers skaper verdier av unike norske ideer. Med rådgivning innen IP-Strategi, med bl.a. patent-, varemerke- og designbeskyttelse. 70 års sikring av de viktigste verdiene Siden 1945 har Onsagers bidratt til å styrke bedrifters konkurranseevne gjennom å beskytte, forvalte og håndheve deres immaterielle verdier og rettigheter. Vi ser at det i den moderne kunnskapsøkonomien er særlig ressurser som kunnskap, erfaring, kreativitet og bedriftskultur som bidrar til næringslivets vekst og utvikling gjennom utvikling av immaterielle verdier og rettigheter. Ingeniører + jurister = Onsagers Med en tverrfaglige bransjeteam bestående av 23 ingeniører og 8 jurister kan Onsagers levere tjenester og rådgivning gjennom hele den immaterielle verdikjeden fra strategisk rådgivning til beskyttelse, forvaltning og håndhevelse av immaterielle verdier og rettigheter. Møt ekspertene våre »

Teknologi for selvkjørende biler vil virkelig ta av i 2016. Nå står vi ovenfor en oppsving i segmentet, som omfatter tilkobling til informasjon og datatjenester, kjøreassistenter, og på sikt kommersielt tilgjengelige autonome biler.

Mange har sikkert hørt om Googles selvkjørende biler, men sannheten er at det verken er Google eller Tesla som sitter i førersetet for utviklingen. Det er noen helt andre som har teknologien som vil føre til fullverdige løsninger for biler som kjører av seg selv.

Senest 10.januar Twittret Elon Musk om muligheten å «tilkalle» sin bil innen 2 år.

På årets CES-messe var det en økning på 25 % i plass dedikert til bilbransjen, en klar indikasjon på at den for alvor er på vei inn i teknologisfæren, eller vice-versa.

3 teknologiområder for selvkjørende biler

Bilens førerhus blir episenteret for mye av innovasjonen fremover, både fra bil- og teknologiselskaper.

Teknologiselskapene har begynt å involvere seg tungt i bilsegmentet. Moderne biler har i praksis blitt en stor datamaskin på hjul. Bilbransjen har tradisjonelt ikke vært flinke til å drive utviklingen, men når det gjelder teknologi rundt selvkjørende biler er de på hugget.

Bruker vi tekniske nyvinninger i form av patenter som en proxy-variabel for utviklingen innen segmentet selvkjørende biler, kan vi få et klart bilde av hva som skjer på de ulike tekniske områdene. Med en analyse fra Thomson Reuter, som tar for seg 22000 patenter over en femårsperiode kommer det klar frem hvem som er best posisjonert, og hvem som burde finne samarbeidspartnere for å få alle delene på plass til årets bilrace.

 

 

Total utvikling patenter siste 5 år innen selvkjørende bil segmentet (Kilde: Thomson Reuters).
Total utvikling patenter siste 5 år innen selvkjørende bil segmentet (Kilde: Thomson Reuters).

 

Ser vi på patentdata som er relatert til selvkjørende biler er det naturlig å dele inn teknologien inn i 3 områder: Telematikk, kjøreassisterende teknologi og teknologi for selvkjørende biler

 

Utvkling per segment innen selkjørende biler (Kilde Thomson Reuters).
Utvkling per segment innen selkjørende biler (Kilde Thomson Reuters).

 

Teknologi knyttet til selvkjørende biler er i sterkest vekst, assisterende teknologi vil sannsynligvis flate ut og gå over i «selvkjørende» -kategorien, men telematikk forventes å få et vesentlig løft fremover.

Ser vi nærmere på patentdata som er relatert til selvkjørende biler blir det tydelig at enkelte selskaper er bedre rustet for fremtiden enn andre, mens navnene mange først tenker på – som Google og Tesla – må finne seg samarbeidspartnere for å henge med.

Telematikken girer opp

Foto: Yauhen_D/Shutterstock

Utviklingen innen telematikk og implementering av tjenester i bilen har faktisk gått ganske sakte, noe som gjenspeiles i patentlitteraturen. Etter at vi fikk trådløs kommunikasjon i bilen har det vært en jevn, men overraskende treg utvikling. Ser vi på hvem som har drevet kategorien de siste årene er amerikanske og koreanske selskaper i tet.

Telematikk – tillater bilen å kommunisere med andre mens den er på veien og benytte en strøm av data til å sikre en trygg og fornuftig rute, oversikt over nødvendige og nyttige tjenester, og utføre enkle oppgaver ved hjelp av talestyring. Dette omfatter alt fra tradisjonell telekommunikasjon til veitjenester og underholdning. Ser vi på hvem som har registrert flest patenter her, får vi følgende liste:

 1. GM (US)
 2. Hyundai (S Korea)
 3. Marvell (US)
 4. LG (S Korea)
 5. Denso (Japan).

 

Telematikk patenter per selskap - Topp 5 (Kilde: Thomson Reuters)
Telematikk patenter per selskap - Topp 5 (Kilde: Thomson Reuters)

 

En av de åpenbare utfordringene videre blir å komme frem til hvilken av de ulike tekniske løsningene som skal bli standarden. Google, Amazon og Apple er noen av de store «eierne» av forbrukernes økosystemer i dag, og ønsker også å få teknologiplattformen sin inn i selvkjørende bilene. Det blir da et forhandlingskort som bilindustrien vil bruke tid og forhandlinger til å få på plass.

Det kan som et eksempel nevnes at Ford har vært i førersetet på å pushe på en open-source-plattform kalt SmartDeviceLink for smarttelefoner, som kan håndtere flere operativsystemer og ideelt sett bli en bransjestandard.

Kjøreassistenten er opptakten

Foto: otomobil/Shutterstock

Før du kan løpe må du lære å gå. I dette tilfellet er det kjøreassistenten som får ansvar for mindre oppgaver ved kjøringen, som parkering, bremsing, og varsling. Denne teknologien vil videreutvikles og få stadig større ansvar. På CES 2016 introduserte BMW sin kø-assistent som tar over kjøringen ved saktegående køer. Parkeringsassistenten har allerede blitt en kjærkommen assistent som sjåføren har lært å stole på. Dette er viktige steg i jobben med å bygge ned de personlige barrierene mot å gi fra seg styringen til bilen.

Kjøreassistent – automatiserer og forbedrer systemer for sikring og bedring av kjøreegenskapene når en fører styrer en bil. Vi snakker eksempelvis om teknologi som skal hjelpe fører å unngå kollisjoner gjennom å varsle eller å ta over styring for å unngå farer. Teknologien omfatter blant annet ryggesensor, fotgjengersensor, feltvarsling og intelligent bremsing. Ser vi på hvem som har registrert flest patenter her, får vi følgende liste:

 1. Bosch (Tyskland)
 2. Toyota (Japan)
 3. Hyundai (S Korea)
 4. Daimler (Tyskland)
 5. Continental (Tyskland)

 

Det som sikkert overrasker mange er at det er teknologiselskapet Bosch som klart har mest teknologi innen kjøreassistent-teknologi. Innenfor kjøreassisterende teknologi vil det være fullt fokus på sensorer og programvare som er koblet opp mot internett – utgjør da «internet of things».

Se Bosch sine innovasjoner rundt selvkjørende biler her

Vi vil også se en rekke selskaper innen telekom, digitalisering og halvlederteknologi som vil videreføre sin teknologi til nye bruksområder og formål innen bilindustrien.

Les mer om «Internet of patents» her

Japan i front på selvkjørende biler

Foto: RioPatuca/Shutterstock

Patenter har vist seg å være en god målestokk for hvilken suksess og utbredelse en gitt teknologi får. Når vi ser på hvem som er mest forberedt på å realisere drømmen om selvkjørende biler er Japan allerede milevis foran alle andre aktører, med 4 av de 5 øverste plassene på antall patenter innen kategorien. Toyota er klart mest forberedt med hele 1400 patenter, som er dobbelt så mange som neste aktør på listen.

Selvkjørende biler – fremdrift og styring av bilen skjer nå uten hjelp av mennesker. Det brukes sensorer, kontroll- og navigasjonsutstyr som responderer smart på omgivelsene når man ferdes fra A til B. Ser vi på hvem som har registrert flest patenter her, får vi følgende liste:

 1. Toyota (Japan)
 2. Denso (Japan)
 3. Bosch(Tyskland)
 4. Nissan (Japan)
 5. Honda (Japan)

 

Det ble annonsert i januar at Toyota skal opprettet flere forskningsistitutter TRI (Toyota Reseach Institute) nær forskningsmiljøer som MIT og Stanford, med planer om å ansette flere tunge profiler innen kunstig intelligens (AI) og Robot teknologi. Det er tydelig at Toyota mener alvor med sine planer om beholde føringen i dette segmentet.

Google er rangert som nr 19 på listen over de med mest patenter innen teknologien knyttet direkte til selvkjørende biler. De har derimot vært tidlig uten med sin prototype som har vært på veien i flere år uten å selv ha påført andre skader.
Google er rangert som nr 19 på listen over de med mest patenter innen teknologien knyttet direkte til selvkjørende biler. De har derimot vært tidlig uten med sin prototype som har vært på veien i flere år uten å selv ha påført andre skader. Foto: Google

Teknologi- og medieselskapene som Apple, Google og Samsung har definitivt også mye å bidra til i en selvkjørende bil dersom vi ser på det som gjenspeiles i patentlitteraturen. De mangler derimot erfaring med å overføre sin teknologi til samlebåndet, og trenger derfor å se etter partnere som kan ta med seg deres teknologi inn i førerhuset. Det er derfor forventet at vi vil få se mange spennende partnerskap, hvor samarbeidsmodeller for teknologioverføring og eierskap av det som utvikles (les: Immaterielle verdier og da spesielt som patenter og knowhow) vil stå meget sentralt.

Les mer om Teknisk samarbeid for å skape vinn-vinn

2016 vil være et år med konsolidering

Apple, Google og Samsung trenger partnere for å få tilgang førerhuset. Patent kan være inngangsbilletten.

PÅ CES 2016 var alle aktørene innen både bilindustrien, Telecom og IoT samlet i sin fineste stas. Ryktene gikk om hvem som ville by opp hvem til dans. Noen viste bare egne kunster og muskler, mens andre kurtiserte potensielle beilere, og nye partnerskap ble dannet.

I Januar i år kom det også et sterkt signaler om at løpet starter nå og at Barak Obama vil ha med de amerikanske aktørene. Han har satt av 4 Milliarder dollar til pilotprosjekter som skal øke adopsjonen til selvkjørende biler i hjemlandet. (les mer).

For å se hvem som sitter i førersetet til å skape de nye selvkjørende bilene er patenter essensielt, da de gir oss innsikt i hvilken teknologi hvert selskap sitter på. Patenter gir også en klar indikasjon om innovasjon for et gitt selskap er satt i system med en klar retning. Noen selskaper benytter andre IP-strategiske virkemidler som hemmelighold eller offentliggjøring slik som Tesla. Les mer om Tesla sin IP-strategi her.

Google og Tesla har fått muligheten til å gi en kommentar på denne saken.