BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Inneholder din cybersikkerhetsstrategi disse 5 punktene for 2018?

BRANDSTORY: Inneholder din cybersikkerhetsstrategi disse 5 punktene for 2018?
Innhold fra annonsør

Nils Roald, cybersikkerhetsekspert

Roald er utdannet innen telematikk og har over 20 års erfaring innen IT-sikkerhet i mange ulike internasjonale, små og store selskaper i Norge. I Cisco jobber Roald i dag som forretningsutvikler og evangelist for vår Advanced Threat Group for Nord-Europa. Han har bred erfaring innenfor nettverksinfrastruktur, IT-sikkerhet, Virtualisering, sky, digital skilting, IP telefoni, video, trådløs, mobilitet og andre høyteknologiske løsninger.

Les mer »

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) avslørte 22 000 dataangrep mot norske bedrifter og offentlige etater i 2017.

– Å kjenne hackernes metoder og tankegang blir fremover et viktig og sentralt verktøy dersom vi skal ha en sjanse til å forsvare oss mot dataangrep og oppfylle kravene til best mulig sikret IT-infrastruktur. Maskinvare og programvare alene er ikke nok for å stanse dagens avanserte angrep. Moderne cyberforsvar krever proaktiv sikkerhetsdrift drevet av kompetent personale med erfaring og kompetanse til å oppdage og fjerne sofistikerte trusler, sier Ciscos sikkerhetsekspert, Nils Roald.

De viktigste cybersikkerhetstrendene

  • GDPR
  • Ransomware
  • Skytjenester
  • IoT
  • Kompetansemangel 

GDPR
Med innføringen av GDPR får virksomhetene økt ansvar for personvern. Dersom uhellet skulle oppstå plikter selskapet innen 72 timer informere Datatilsynet. For å håndtere dette må selskapene ha solid cybersikkerhet som beskytter dataene, og systemer som detekterer hendelser.

Ransomware
Skadevare, også kalt Malicious Code eller Malware, krypterer og utilgjengeliggjør bedriftens data. Dette medfører at stadig flere bedrifter opplever at cyberkriminelle krever løsepenger for å gjenskape bedriftens data.

Løsepengene ved et Ransomwareinnbrudd er ikke det største problemet. Permanent tap av data, nedetid og omdømmetap er de alvorligste konsekvensene av et slikt innbrudd. Dette er det relativt enkelt å beskytte seg mot og må inngå i en bevisst og god cyberstrategi i virksomhetene. 

Skytjenester
Det er viktig å kartlegge de skytjenestene bedriftens ansatte faktisk bruker og få kontroll på disse slik at de er i henhold til bedriftens sikkerhetspolicy. Erfaringen tilsier at det er store mørketall som kan avdekkes gjennom Cloud Access Security Broker (CASB) og andre løsninger som gir synlighet og sporbarhet i datatrafikk.

IoT
IoT skaper nye muligheter for alle virksomheter spesielt innenfor effektivisering og digitalisering. Når alt skal på nett er medaljens bakside at IoT skaper nye sikkerhetsutfordringer. Dette øker kravet til segmentering av infrastrukturen og implementere agentløs sikkerhet som analyserer og kontrollerer trafikken til og fra IoT nettverket.

Kompetansemangel
Innovasjonshastigheten hos hackerne gjør at behovet for økt kompetanse innenfor cybersikkerhet øker.

ISACA forutser at det vil være en global mangel på to millioner sikkerhetsspesialister innen 2019. Hvert år blir 40 000 arbeidsplasser for stillinger relatert til IT-sikkerhet stående ubesat i USA, og arbeidsgiverne sliter med å fylle 200 000 andre cyber-sikkerhetsrelaterte roller. Med mangel på kompetanse øker antall trusler og risikoen for avanserte angrep.

En mer helhetlig sikkerhetstankegang og investering av riktige ressurser er viktigere enn noensinne.