BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Trådløse smartsensorer på elmotorer skal kutte produksjonsstopp

I et pilotprosjektet på Södra Cells massefabrikk i Mönsterås, sørøst i Sverige, benyttes 70 smartsensorer fra ABB for tilstandsbasert vedlikehold.

Trådløse givere sender informasjon om elmotorer som turtall, vibrasjon, temperatur, antall start og stopp, driftstid, effekt og lagertilstand til dataskya for analyse og aksjoner.
Trådløse givere sender informasjon om elmotorer som turtall, vibrasjon, temperatur, antall start og stopp, driftstid, effekt og lagertilstand til dataskya for analyse og aksjoner.
Innhold fra annonsør

I et pilotprosjektet på Södra Cells massefabrikk i Mönsterås, sørøst i Sverige, benyttes 70 smartsensorer fra ABB for tilstandsbasert vedlikehold.

Giverne måler turtall, vibrasjon, temperatur, antall start og stopp, driftstid, effekt og lagertilstand.

ABB AbilityTM Smart Sensor forvandler tradisjonelle motorer, pumper og lager til smarte, trådløst oppkoblede enheter. Sensorene måler driftskritiske parametere via utstyrets overflate, som deretter analyseres via en sikker skytjeneste. Resultatet presenteres som informasjon om utstyrets tilstand og ytelser slik at brukerne kan identifisere problemer og dermed redusere risikoen for uforutsette produksjonsstopp.

Behovsbasert vedlikehold

– Tanken om å benytte trådløse givere for tilstandskontroll og vibrasjonsovervåking har vi hatt en stund, men avventet litt for å se an utviklingen av teknologien. Nå fikk vi en bra mulighet og et bra objekt å teste på, sier Andreas Eriksson, vedlikeholdstekniker hos Södra Cell.

Nå kan vedlikehold planlegges etter aktuelt behov istedenfor generelle planer og produsentens anbefalinger. Det forlenger utstyrets levetid, minsker vedlikeholdskostnader og reduserer eller eliminerer ikke-planlagte driftsstopp. I tillegg samles data som kan benyttes for systematiske undersøkelser for å identifisere problemkilder og forbedre prosessen eller systemets pålitelighet.

Foruten gevinstene med mer stabil produksjon har også arbeidsmiljøet blitt bedre. Tidligere ble tilstandsovervåking utført med manuelle vibrasjonsmålinger. Nå gjøres dette digitalt av Södra Cell og ABB gjennom en tjeneste i en Remote Assistance-avtale.

Flere fordeler

– En av fordelene med smarte sensorer er at også motorene kan måles uten risiko når de for eksempel er nær roterende utstyr eller der det trengs lifter eller stillas for å komme til manuelt, sier Roland Nordin, servicesjef for Motion hos ABB i Sverige.