Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Teknologi fra dette selskapet bidrar til tre prosent kutt i Norges CO2-utslipp

Foto: ABB/Adobe Stock
Del
ABB SmartPrat BrandStory
ABB er en teknologileder innen elektrifisering og automatisering som legger til rette for en mer bærekraftig og ressurseffektiv fremtid. Selskapets løsninger kobler ingeniørkunnskap og programvare for å optimalisere hvordan ting produseres, transporteres, drives og opereres. ABBs rundt 105 000 ansatte bygger på mer enn 130 år med kvalitet, og er forpliktet til å drive innovasjoner som akselererer industriell omstilling. abb.com

FNs 17 bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. ABB har lansert nettsider som viser hvordan selskapets løsninger og tjenester gir økt bærekraft innen områder som samferdsel, byer og samfunn, fornybar energi og akvakultur. 

  <i>Foto: ABB/Adobe Stock</i>
  Foto: ABB/Adobe Stock

- Vi i ABB er veldig stolte over våre bidrag til FNs bærekraftsmål, sier Per Erik Holsten, administrerende direktør for ABB i Norge. - Digitalisering, som automatisering, beslutningsstøtte og kunstig intelligens, elektrifisering, fornybar energi, energieffektivisering og samhandling er vitalt for å nå mål som nummer 11, bærekraftige byer og samfunn, og nummer 13, stoppe klimaendringene.

Essensiell elektrifisering

Transport står for nærmere en tredel av norsk klimagassutslipp, med veitrafikk som største kilde. ABB er markedsleder på hurtig- og lynlading av elbiler. Årlig leverer selskapets elbiladere rundt 15 GWh til elbiler i Norge. Det tilsvarer utslippskutt på nærmere 12 000 tonn CO2 eller å fjerne 6000 fossilbiler fra trafikken. 

I løpet av 2020 vil mer enn 150 norske elbusser lades med ABB-utstyr. Utslippskuttet fra disse elbussene tilsvarer omlag 4500 biler. 

Fra våren 2020 lader selskapets lynladere også landets første elektriske lastebiler, hos ASKO, i hovedstadsområdet. 

Renere til sjøs

 
 

ABB har bidratt med utstyr til elektrifisering av Norges største bilfrie passasjersamband, Nesoddbåtene, som har kuttet utslipp tilsvarende 3000 biler.

Til landstrøm i norske havner for ferger og forsyningsskip bidrar selskapet med løsninger som kutter utslipp i størrelsesorden 15 000 bilekvivalenter. 

Offshore-industrien står for en firedel av norske CO2-utslipp. ABB har vært en pioner på kraft-fra-land til bransjen. Den nyeste leveransen, til Johan Sverdrup fase 1, kutter utslipp tilsvarende 70 000 biler mens tidligere elektrifisering av norsk sokkel kutter rundt 1,2 millioner tonn CO2.

Totalt kutter ABB-teknologi omlag 1,5 millioner tonn CO2 i Norge årlig. Det utgjør nærmere 3 prosent av totalt utslipp på 52 tonn.

Kutter energiforbruket

Reduksjon i energiforbruk er også sentralt for grønt skifte. Gjennom EU-prosjektet Positive City Exhange demonstrerer ABB energipositive bydeler i Trondheim. Smart teknologi sørger for at utvalgte bydeler i byen har et overskudd av energi gjennom året. 

Ved Nesbru bo- og omsorgssener i Asker er selskapets teknologi sentral for at bygget på 9000 kvadratmeter kategoriseres som passivhus, med rundt halvparten av energiforbruket sammenlignet med et konvensjonelt bygg.

Pumper bruker 10 prosent av verdens elektriske energi. Hastighetsregulering kan kutte mellom 10 og 90 prosent av energiforbruket, i snitt typisk 40 prosent, noe et eksempel fra et hotell i Madrid viser.

Fornybar fokus

Vi runder av eksemplene med ny, fornybar energi. ABBs avdeling i Skien utvikler, produser og eksporterer koblingsanlegg for vindkraft. Hver femte vindturbin i verden har et slikt anlegg.

Og i Skien har ABB levert et komplett solkraftverk med batterilagring til Skagerak Energilab, med solcelleanlegg på nærmere 6000 kvadratmeter på taket på Odd Ballklubbs Skagerak Arena. Kraftverket produserer strøm til 30 boliger. Men vel så viktig er bidraget til utformingen av morgendagens avanserte og fleksible strømnett.