BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Slik skaper plusshus energipositive bydeler i Trondheim

Trønderhovedstaden er fyrtårn i EU-prosjektet «Positive City ExChange» (+CityxChange) som tar i bruk smarte styringsløsninger som gjør utvalgte bydeler energipositive, det vil si at de produserer mer energi enn de bruker.

Powerhouse på Brattørkaia i Trondheim er kledd med solceller og produserer mer energi enn det bruker, og bidrar derfor til å skape energipositive bydeler (Foto: ABB).
Powerhouse på Brattørkaia i Trondheim er kledd med solceller og produserer mer energi enn det bruker, og bidrar derfor til å skape energipositive bydeler (Foto: ABB). (Foto: Pål Unanue-Zahl)
Innhold fra annonsør

Trønderhovedstaden er fyrtårn i EU-prosjektet «Positive City ExChange» (+CityxChange) som tar i bruk smarte styringsløsninger som gjør utvalgte bydeler energipositive, det vil si at de produserer mer energi enn de bruker.

Prosjektet inngår i EUs største innovasjonsprogram, Horizon 2020. NTNU leder prosjektet med partnere innen kraftforsyning, kollektivtransport, eiendomsforvaltning, bildeling og kraft-, styrings- og informasjonsteknologi. ABB er hoved-integrasjonspartner i den norske delen av prosjektet og leverer blant annet styringsløsninger.

– Med et slikt demonstrasjonsprosjekt i Norge har vi en unik mulighet for å ta en ledende rolle innen smarte byer og det grønne skiftet, sier Per Erik Holsten, administrerende direktør for ABB i Norge. – Prosjektet blir bokstavelig talt et fyrtårn for klimasmarte løsninger og kan bidra til både utbredelse og eksport av slike løsninger.

Eksemplarisk energiflyt

For å skape energipositive bydeler med næringsvirksomhet, boliger, lading av elbiler med mer, er det nødvendig med lokal kraftproduksjon fra fornybar energi. I Trondheim vil dette for eksempel komme fra solceller og varmepumper, blant annet Powerhouse på Brattørkaia, Norges største nybygde plusshus. 

I tillegg er det nødvendig med mellomlagring av høstet energi, for eksempel i batterier. Og sist, men ikke minst, smart styring av energiflyten er vitalt. Det betyr integrasjon med styringssystemer i bygninger og infrastruktur samt kraftdistribusjonen i de aktuelle bydelene. Resultatet blir et supersmart strømnett som håndterer flerveis flyt av energi, blant annet basert på forventet forbruk og det samme for lokal kraftproduksjon fra fornybare energikilder som solkraft fra Powerhouse.

Til dette prosjektet skal ABB blant annet levere energistyringssystemet SiteEMS. Det er en del av ABB AbilityTM-porteføljen av oppkoblede løsninger, selskapets forente, digitale tilbud med over 210 løsninger hittil.

Tre bydeler

Tre bydeler er valgt ut i prosjektet: Brattøra (nord i byen), Gløshaugen (sentralt, NTNU-campus) og Sluppen (sør). Utvikling og implementering av prosjektet vil pågå i tre år mens løsningene skal demonstreres etterpå over en toårsperiode, planlagt fra slutten av 2021 til 2023.

+CityxChange skal demonstrere smartbyløsninger, noe som er et av FN’s virkemidler for å nå miljø- og klimamål i Parisavtalen. Prosjektet er en del av EU’s Horizon 2020-program for å skape bærekraftige jobber, vekst og konkurransekraft i Europa. Programmet strekker seg fra 2014 til 2020 med en total ramme på 80 milliarder Euro. Ambisjonen er å demonstrere EUs målsetninger om kortreist kraft, luftkvalitet og klima i urbane strøk.

Fra Norge deltar følgende partnere: ABB, AtB (kollektivtransport), FourC (tingenes internett), Kjeldsberg Eiendom, NHP Eiendom, NTNU, AVIS (bilutleie/-deling), Powel, Statkraft Varme, Trondheim kommune og Trønder Energi.