Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Slik kan offshore olje- og gassproduksjon kutte utslipp av klimagasser

Del
ABB SmartPrat BrandStory
ABB er en teknologileder innen elektrifisering og automatisering som legger til rette for en mer bærekraftig og ressurseffektiv fremtid. Selskapets løsninger kobler ingeniørkunnskap og programvare for å optimalisere hvordan ting produseres, transporteres, drives og opereres. ABBs rundt 105 000 ansatte bygger på mer enn 130 år med kvalitet, og er forpliktet til å drive innovasjoner som akselererer industriell omstilling. abb.com
  • ABB har omfattende erfaring og kompetanse på løsninger og tjenester som kutter klimagassutslipp offshore
  • Teknologien inkluderer kraft-fra-land, integrasjon av havvind, subsea power, karbonfangst og -lagring, høyeffektive motor, frekvensomformere og digitale løsninger
  • Selskapets tjenester for komplette løsninger inkluderer studier, design, engineering, installasjon, testing, igangkjøring og datadrevet operasjonell partner for driftsfasen
  • Lytt til podcast med selskapets eksperter om dekarbonisering av offshore olje- og gassproduksjon

ABB leverer løsninger og tjenester til offshore olje- og gassproduksjon på norsk sokkel og globalt som kutter store klimagassutslipp og bidrar dermed til en mer bærekraftig og ressurseffektiv fremtid.

Kraft fra land

Kraft fra land fra fornybar energi til offshore installasjoner kan typisk kutte rundt 90 prosent av klimagassutslippene. Årsaken er at lokale gassturbiner kan skrus av.

Vi startet våre leveranser med kraft fra land på norsk sokkel med Troll A-plattformen i 2005. Deretter fulgte leveranser til Valhall, Gjøa, Troll fase 2, Goliat, Martin Linge, Johan Sverdrup, Oseberg (planlagt start i 2026) og Draugen (planlagt start i 2027). Disse leveransene kutter opp mot to millioner tonn CO2 årlig.

Vår leveranse kan starte med kartlegging av behov og løsninger, gjerne i samarbeid med andre involverte. Dette innledende arbeidet munner ut i en studie. Fremgangsmåten kan være særlig nyttig der det handler om integrasjon med eksisterende kraft/elektroløsninger. Simulering av ulike scenarier kan være en del av arbeidet.

Kraftoverføringssystemet er typisk fra noen titalls MW og vil bestå av omformerstasjoner onshore og offshore og integrasjon med tilhørende/eksisterende kraftsystemer begge steder, det vil si kraftnettet på landsiden.

Eksempler på leveranser:

Oseberg

Johan Sverdrup

Troll

Al Nasr (UAE)

Integrasjon av havvind

  <i>Foto:  ABB</i>
  Foto:  ABB

Integrasjon av havvind for elektrifisering av offshore olje- og gassproduksjon kan gi betydelige utslippskutt av CO2. Verdens første energisystem for dette, Hywind Tampen, startet produksjonen i november 2022. Med en systemkapasitet på 88 MW vil den produsere rundt 35 prosent av kraftbehovet på Snorre- og Gullfaks-feltene. Resultatet er kutt i CO2-utslippet på 200 000 tonn årlig, tilsvarende utslippene fra 100 000 biler. ABB har bidratt i utviklingen av systemet, blant annet gjennom omfattende studier som har inkludert bruk av simulator for testing av ulike scenarier.

Foruten slike studier kan våre leveranser for integrasjon av havvind inkludere kraft-, elektro-, styrings- og telekommunikasjonssystemer for komplette systemleveranser.

Eksempel på leveranse:

Energisystemet Deep Purple

Undervannskraft (Subsea power)

Elektrifisering av havbunnsutstyr som kompressorer og pumper nær brønnene er langt mer effektivt enn gassinjeksjon fra overflaten, og gir dermed redusert energiforbruk og utslippskutt. Ifølge en artikkel hos TU i 2021 kan CO2-utslippene på norsk sokkel kuttes med inntil to millioner tonn årlig. Utslippskuttet blir størst dersom energikilden er fornybar, for eksempel kraft fra land eller havvind.

Vi leverte for eksempel subsea power til verdens første havbunnskompresjonssystem, Åsgard-feltet, i 2015. Foruten redusert energiforbruk og CO2-kutt, bidro løsningen til en økning i utvinningsgrad på rundt 30 prosentpoeng.

Som med kraft fra land og integrasjon av havvind over, kan våre leveranse av undervannskraftløsninger  starte med kartlegging av behov og løsninger, gjerne i samarbeid med andre involverte. Dette innledende arbeidet munner ut i en studie. Simulering av ulike scenarier kan være en del av arbeidet.

Våre komplette undervannskraftløsninger kan inkludere transformatorer, frekvensomformere, koblingsanlegg og styring. Teknologien byr på pålitelig undervanns kraftforsyning på opptil 100 MW over avstander på opptil 600 kilometer og inntil 3000 meters dybde med minimalt vedlikehold. 

Eksempler på leveranser:

Ormen Lange

Jansz-Io

Eksempler på løsninger:

ABB INSUBSEA undervannskraftløsninger

Frost & Sullivan-anerkjennelse  

Datadrevet operasjonell partner 

Økt automatiseringsgrad, som autonomi, smarte programvareløsninger og oppkoblede tjenester kan gi redusert energiforbruk, økt oppetid, bedre regularitet og generelt mer effektiv drift og vedlikehold. Slike grep kan redusere CO2-utslipp direkte i prosessen og indirekte gjennom redusert reiseaktivitet, for eksempel færre helikopterturer. ABB har lang erfaring med et bredt spekter av slike løsninger og tjenester innen olje- og gassproduksjon og kan være en datadrevet operasjonell partner. Vi har dedikerte samhandlingssentre for dette i Bergen og på Fornebu.

Eksempler på leveranser:

Autonom ABB-teknologi bidrar til mer bærekraftig drift av Draugen

Mer autonomi for Johan Castberg

Skybasert ABB-teknologi for tilstandsbasert vedlikehold bidrar til økt bærekraft for Edvard Grieg

Rekordrask oppstart av Aasta Hansteen

Digital integrasjon med Equinor

Eksempler på løsninger, tjenester og verdier:

ABB Ability

ABB Industrial SaaS | ABB Ability Marketplace™

Billions of better decisions

Collaborative operations in oil and gas

Karbonfangst og -lagring

  <i>Foto:  Kjetil Alsvik/Equinor</i>
  Foto:  Kjetil Alsvik/Equinor

Å fange og lagre CO2 i forbindelse med produksjon av gass kan gi betydelige utslippskutt. På Sleipner-feltet i Nordsjøen har 1 million tonn CO2 blitt fjernet årlig siden 1996. I en tilsvarende prosess for gass fra Snøhvitfeltet fjernes 700 000 tonn CO2 årlig ved Hammerfest LNG. ABB har levert teknologi som automatisering og elektro til prosessene på begge anlegg. ABB har også levert tilsvarende utstyr til Teknologisenter Mongstad for uttesting av CO2-fangstteknologier og til Northern Lights-terminalen i Øygarden.

Eksempel på leveranser:

ABB-teknologi driver sentrale anlegg i Norge

Northern Lights-terminal i Øygarden

Eksempel på samarbeid:

Samarbeid med Pace CCS

Høyeffektive motorer og frekvensomformere

Elektriske motorer har en virkningsgrad som er 2-3 ganger høyere enn fossile varianter. Bruk av elektriske drevet utstyr som pumper og kompressorer, for eksempel subsea, kutter energiforbruket og utslipp.

I tillegg kan oppgradering til høyeffektive elektromotorer, som styres med frekvensomformere, kutte energiforbruket med gjennomsnittlig ti prosent sammenlignet med eldre motorer uten slik styring. Dersom disse motorene drives med fossile kraftkilder, som gassturbiner, kan oppgraderingen også redusere utslipp, inklusive CO2, på samme nivå. ABB har en omfattende portefølje av høyeffektive motorer og frekvensformere, inklusive subsea-løsninger som omtalt ovenfor.

Eksempel på leveranse:

Yara, Herøya

Eksempel på initiativ for energieffektivisering:

Energy efficiency movement

Les flere artikler fra ABB SmartPrat