Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Selskapets teknologi driver sentrale karbonfangst- og lagringsanlegg i Norge

Northern Lights-terminalen i Øygarden får styring og elektrifisering fra ABB
Northern Lights-terminalen i Øygarden får styring og elektrifisering fra ABB Foto: Northern Lights
Del
ABB SmartPrat BrandStory
ABB er en teknologileder innen elektrifisering og automatisering som legger til rette for en mer bærekraftig og ressurseffektiv fremtid. Selskapets løsninger kobler ingeniørkunnskap og programvare for å optimalisere hvordan ting produseres, transporteres, drives og opereres. ABBs rundt 105 000 ansatte bygger på mer enn 130 år med kvalitet, og er forpliktet til å drive innovasjoner som akselererer industriell omstilling. abb.com
  • ABB har over 25 års erfaring med karbonfangst og -lagring (CCS)
  • Selskapets teknologi bidrar til fangst/lagring av mer enn tre millioner tonn CO2 årlig i Norge, over seks prosent av landets utslipp
  • Teknologi fra ABB er også avgjørende for verifisering av nye teknologier for karbonfangst, på Teknologisenter Mongstad

ABB har gjennom mer enn 25 år levert teknologi og kompetanse til sentrale anlegg for karbonfangst og -lagring i Norge. Leveransene inkluderer automatiserings- og sikkerhetssystemer, simulator, elektrifisering, telekommunikasjon og digitalisering for effektiv, pålitelig og bærekraftig drift.

– Vi er veldig stolte av at vår kompetanse, erfaring og teknologi bidrar til omfattende karbonfangst og -lagring her i landet, sier Tor Ove Lussand, leder for ABB Energy Industries i Norge. - For å nå nasjonale og internasjonale mål om kutte CO2-utslipp er det ikke nok med elektrifisering. Norge har gode, naturgitte forutsetninger og industriell kompetanse for storskala og sikker lagring av CO2. Karbonfangst og -lagring er derfor en vital del av dekarboniseringen for det grønne skiftet.

Hele verdikjeden

Han forteller at ABB typisk bidrar i hele verdikjeden for CCS (fangst, transport og lagring), fra tidligfasen med mulighetsstudier og design til leveranse og driftsstøtte.

– Vår erfaring med effektiv gjennomføring av store og komplekse industriprosjekter reduserer risikoen. Det kan være spesielt verdifullt ved modifikasjon av eksisterende industrianlegg for integrasjon av karbonfangst.

Lussand peker også på annen fordel, ABBs geografiske utspredning.

– Vi er tilstede med relevant kompetanse langs hele kysten, helt til Hammerfest, verdens nordligste ABB-kontor.

Fangst og lagring

Dette er de viktigste anleggene for karbonfangst/lagring i Norge hvor ABB-teknologi er, eller kommer, i drift:

  • Northern Lights1: Verdens første åpne CO2-transport- og lagringsinfrastruktur. Kapasitet på 1,5 millioner tonn C02 årlig fra midten av 2024 (med ambisjon om 5 millioner tonn i neste fase).
  • Sleipner-feltet2: Verdens første storskala CO2-fangst- og lagringsanlegg, etablert i 1996. Lagrer rundt 1 million tonn CO2 årlig.
  • Hammerfest LNG3: Fanger og lagrer om lag 700 000 tonn CO2 årlig fra/i Snøhvit-feltet.
  • Teknologisenter Mongstad4: Verdens største og mest fleksible testsenter for teknologier for CO2-fangst, i drift siden 2012.

ABB-teknologi bidrar altså til å fange/lagre over tre millioner tonn CO2 i Norge årlig. Det tilsvarer om lag seks prosent av Norges totale CO2-utslipp på rundt 50 millioner tonn hvert år. 

Les mer:

Northern Lights CO2-transport- og lagringsinfrastruktur (om ABBs leveranse)

Sleipner karbonfangst og -lagring

Hammerfest LNG karbonfangst og -lagring

Teknologisenter Mongstad

Les flere artikler fra ABB SmartPrat