BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Sanntids beslutningsstøtte forbedrer transport og installasjon av havvindparker

Offshore Heavy Transports Alfa Lift får hovedkran på 3000 tonn og 10 000 kvadratmeter «smartdekk» som kan ta 16 ekstra store mono-fundamenter eller ti understell på hver reise
Offshore Heavy Transports Alfa Lift får hovedkran på 3000 tonn og 10 000 kvadratmeter «smartdekk» som kan ta 16 ekstra store mono-fundamenter eller ti understell på hver reise (Foto: OHT)
Innhold fra annonsør

Store havdyp og grov sjø utfordrer sikker transport av massive vindmølledeler til installasjonsstedene. Eiere av tunge skipsløft, som Offshore Heavy Transport, benytter i økende grad ABB Ability ™ Marine Advisory System - OCTOPUS for beslutningsstøtte for sikker og effektiv drift.

Bevegelsesmåling og prognoser spiller en avgjørende rolle i slik cargo-transport. Mens frontløpere i sektoren har brukt programvaren i årevis, blir programvare for beslutningsstøtte av bevegelser nå ansett som en viktig del av transportpakken av befraktere.

Derfor benytter spesialiserte tjenestetilbydere i marinesektoren seg i økende grad av ABB Ability ™ Marine Advisory System - OCTOPUS for å hjelpe sanntidsbeslutninger innen ruteplanlegging, gjennomføring og tilhørende optimalisering av fartøyets bevegelse.

Sanntids beslutningstøtte

ABB Ability ™ Marine Advisory System - OCTOPUS gir kapteinen sanntidsdata om sannsynlige bevegelser tung last vil bli utsatt for under en planlagt frakt.

Informasjonen er også tilgjengelig for skipsoffiserer om bord og lastepersonell i land. I tillegg til beslutningsstøtte under transport av tung last, kan OCTOPUS-systemet også benyttes under installasjon av vindturbiner til sjøs ved å gi råd for å minimere fartøyets bevegelser og maksimere driftsvinduet.

Til lands og til vanns

Selv om slike sjøfraktoppdrag planlegges nøye på forhånd, kan det hende at raskt utviklende værsystemer krever raske endringer i planene.

– Det er her våre skipsoffiserer og landpersonell finner OCTOPUS uvurderlig, sier Bertil Rognes, sjef for prosjektgjennomføring hos Offshore Heavy Transport AS (OHT), et rederi med fem skip for tunge løft. - Selve størrelsen på understellet og vindturbinene er kun et av temaene.

– Konstruksjonene kan bli utsatt for ekstreme akselerasjoner og belastninger på sjøen, legger Rognes til. – Vi mener derfor at beslutningsstøtte for skipets bevegelser er viktig. Våre kunder har samme oppfatning, siden de i flere tilfeller ber om logg over akselerasjon som kommer fra vår transport, for å vurdere mulig utmattelse på transportert gods som understell og oppjekkbare rigger. Dette har bidratt til at vi har installert OCTOPUS på våre fem skip.

Rognes forventer at økende etterspørsel etter større komponenter sannsynligvis vil føre til et skifte i transport og installasjon av tunge komponenter. – Tidligere var det transportører og det var installatører. I økende grad er det ett selskap som oppfyller begge funksjonene. Med dette i tankene utvider vi flåten vår.

Flåteekspansjon

– Neste år vil vi ta imot Alfa Lift, det hittil største, spesialbygde, nedsenkbare havvindinstallasjonsfartøyet. Det vil ha en hovedkran på 3000 tonn og 10 000 kvadratmeter «smartdekk» som kan ta 16 ekstra store mono-fundamenter eller ti understell på hver reise.

– Vi har også to oppjekkbare installasjonsfartøy under oppbygging. De vil kunne transportere og installere vindturbingeneratorer. Bevegelsesberegning og -kontroll er helt essensielt.

Rognes i OHT forklarer at landpersonell kjøpte ideen med OCTOPUS helt fra starten. Etter flere tilvenningsinitiativer har også rederiets sjøpersonell gitt sin uforbeholdne aksept.

– Våre skipsoffiserer har gjennom hele karrieren vurdert vær, bevegelser og lastesikkerhet, forklarer han. - Men nå har de et sanntids beslutningsstøttesystem som garanterer ytterligere sikkerhet. I dag vil de ikke være uten det.