Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Podcast: Slik kan hydrogenproduksjon bli mer bærekraftig

Del
ABB SmartPrat BrandStory
ABB er en teknologileder innen elektrifisering og automatisering som legger til rette for en mer bærekraftig og ressurseffektiv fremtid. Selskapets løsninger kobler ingeniørkunnskap og programvare for å optimalisere hvordan ting produseres, transporteres, drives og opereres. ABBs rundt 105 000 ansatte bygger på mer enn 130 år med kvalitet, og er forpliktet til å drive innovasjoner som akselererer industriell omstilling. abb.com

ABB kan bidra til å gjøre produksjonen av blått og grønt hydrogen mer bærekraftig og ressurseffektiv. Det inkluderer reduserte enhetskostnader og risiko, både for utvikling og drift av anlegg. Selskapet kan være en partner hele veien fra studier og leveranser til oppkoblede tjenester med løsninger for optimal drift og vedlikehold.

Lytt til podcast om bærekraftig hydrogenproduksjon her.

Til nå har det vært mest vanlig å produsere hydrogen fra fossile energikilder. Om denne produksjonen skal være miljøvennlig må karbonet som frigis i produksjonen fanges og lagres. Resultatet er såkalt blå hydrogen. Når vi snakker om fornybart, eller grønt hydrogen, produseres dette ved elektrolyse av vann. Et vannmolekyl består av to hydrogenatomer og ett oksygen atom. For å spalte molekylene brukes høyspent likestrøm, noe som er svært kraftkrevende.

Pioner 

ABB er en pioner innen elektro og automatisering med mer enn 100 års erfaring, også i Norge. Selskapet har bred kompetanse på produksjonsteknologien, og kan bidra til å optimalisere både investeringskostnader og driftskostnader, ikke minst når det gjelder en så stor innsatsfaktor som elektrisk kraft. 

For at løsningene skal fungere optimalt er det viktig for ABB å komme tidlig inn i planleggingsarbeidet. Selskapet har en stor studieavdeling som kan bidra med forstudier, pre-engineering og så videre. ABB har gjennomført en rekke studier på elektro/kraft og nettilkobling, særlig for grønt hydrogen. 

Det er viktig fordi anleggene vil være storforbrukere av energi, og det er helt nødvendig at de kan operere med minimal påvirkning på kraftnettet, samtidig som de har tilstrekkelig pålitelig kraft til hydrogenproduksjon. I flere av områdene som er aktuelle for hydrogenproduksjon i Norge er det kraftunderskudd, og ABB kan bidra til design av system med minst mulig kraftbehov og belastning på nettet, for eksempel gjennom energilagring. Vi kan også bidra til å gi prosjektene økt bærekraft, for eksempel ved å fange/bruke overskuddsvarme, varmeveksler, fjernvarme og så videre.

Datadrevet operasjonell partner

ABB kan tilby komplette systemleveranser av elektro, automatisering og telekommunikasjon. Selskapet har omfattende og relevant kompetanse og erfaring, også når det gjelder karbonfangst og lagring. Med en stor internasjonal organisasjon og erfaringer med leveranser til store prosjekter har ABB vist at de kan ta ansvar for komplette systemleveranser, også med tredjepartsutstyr dersom det skulle være aktuelt.

Uavhengig av type hydrogenproduksjon kan ABB bidra til optimal drift og vedlikehold av anlegget. Som datadrevet operasjonell partner har selskapet løsninger og tjenester for mer effektiv, sikker og pålitelig drift. Sanntidsdata strømmes til skybaserte løsninger. Med digitale verktøy analyseres data for kontinuerlige forbedringer og beslutningsstøtte. Løsningen med fjernovervåkning inkluderer tilstandsbasert vedlikehold, noe ABB hat omfattende erfaring med fra olje og gass og maritimt. Økt automatiseringsgrad gjør prosessoperatørene mer effektive.

Lytt til podcast om bærekraftig hydrogenproduksjon her.

Les flere artikler fra ABB SmartPrat