BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Ormen Lange øker utvinningsgraden fra 75 til 85 prosent med elektrifisert flerfasekompresjon på havbunnen


BRANDSTORY: Ormen Lange øker utvinningsgraden fra 75 til 85 prosent med elektrifisert flerfasekompresjon på havbunnen
(Foto: Shell/OneSubsea)
Innhold fra annonsør


Blir verdens første havbunnsgassfelt som bruker undervannskompresjon med kraft fra land, reduserer energiforbruket og eliminerer behovet for topside-innretning.

A/S Norske Shell og Ormen Lange-partnerne vil øke produksjonen på gassfeltet gjennom havbunnsgasskompresjon. Prosjektet er designet for å kunne produsere ytterligere 30-50 milliarder kubikkmeter naturgass fra Ormen Lange. Det øker feltets utvinningsgrad fra 75 til 85 prosent. Ormen Lange eksporterer gass via Langeled til Europa og bidrar dermed til å sikre pålitelig forsyning fra Norge.

OneSubsea®, Schlumbergers divisjonen for havbunnsteknologi, produksjons- og prosesseringssystemer, har fått i oppdrag av Shell å levere et komplett flerfasekompresjonssystem under en EPCI-kontrakt (engineering, procurement, construction, installation). Kompresjonssystemet skal installeres på 900 meters dyp. Avstanden på 120 km fra land til installasjonene setter ny verdensrekord for strømkabel til havbunnskompresjon.

OneSubsea har valgt ABB til å levere det viktige utstyret og designet for systemene som skal drive det nye havbunnskompresjonssystemet. Omfanget inkluderer spesialiserte, landbaserte frekvensomformere og havbunnstransformatorer.

Ormen Lange gassfelt

  • Ormen Lange er et havbunnsgassfelt som ligger 120 km fra prosess- og eksportanlegget på Nyhamna på Vestlandet
  • Gassen eksporteres gjennom Langeled, en 1200 km lang rørledning fra Nyhamna til Easington, Storbritannia. Rørledningen kobles til det norske gasseksportsystemet med mulighet for å omdirigere til det kontinentale Europa
  • Eiere: A/S Norske Shell, operatør 17,8 prosent, Petoro AS 36,5 prosent, Equinor Energy AS 25,3 prosent, PGNiG Upstream Norway AS 14 prosent og Vår Energi AS 6,3 prosent

Tilkobling til det nasjonale kraftnettet ved prosessanlegget på Nyhamna realiseres gjennom transformatorer og koblingsanlegg, som også skal leveres av ABB.

- Vi er veldig stolte over å støtte OneSubsea, Shell og deres partnere i å bidra til økt produksjon av gass fra Ormen Lange-feltet, særlig fordi naturgass spiller en viktig rolle i energiomstillingen på mellomlang sikt, sier Per Erik Holsten, administrerende direktør for ABB i Norge.

- Vårt banebrytende, havbunns flerfasekompresjonssystem vil hjelpe olje- og gassoperatører med å redusere sitt karbonavtrykk og redusere energiforbruket ved å komprimere gass nær brønnene, og legge til rette for en enklere, renere, mer effektiv og mer bærekraftig gassproduksjon, sier Mads Hjelmeland, administrerende direktør i OneSubsea Processing AS.

ABB har støttet Ormen Lange gassfelt og prosessanlegget på Nyhamna siden oppstarten i 2007 med automasjon, elektrifisering, store drivsystemer med variabel hastighet, telekommunikasjon og simulatorbaserte opplæring. Den nye leveransen har planlagt levering i tredje kvartal 2022.

Ormen Lange er blant feltene med laveste karbonavtrykk i Norge, drevet av mer enn 95 prosent fornybar energi fra det nasjonale kraftnettet og prosessering i et lukket system på Nyhamna gassanlegg.

Les mer:

ABB tildelt kontrakt for ny feltutbygging i Valhall-området

Skybasert ABB-teknologi for tilstandsbasert vedlikehold bidrar til økt bærekraft for Edvard Grieg

ABB leverer sikkerhets- og automasjonssystemet (SAS) til Wisting FPSO for pålitelig og bærekraftig drift

ABB får kraftordre på over 1 milliard kroner til Jansz-Io kompresjonsprosjekt