BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Orkland kommune tar i bruk skybaserte tjenester for bedre drift av vann og avløp


Gode vann- og avløpstjenester står høyt i kurs i Orkland kommune
Gode vann- og avløpstjenester står høyt i kurs i Orkland kommune (Foto: Orkland kommune/Steinar Larsen)
Innhold fra annonsør


  • Sanntidsdata fra kommunens driftskontrollsystem strømmes til et moderne skymiljø
  • Løsningen gir sikker «read-only» tilgang for eksperter og smidig deling av data til tredjepartsapplikasjoner som kart- og rapporteringsverktøy
  • Industriell «Software-as-a-Service» (SaaS) støtter kontinuerlige forbedringer

Orkland kommune ligger vest for Trondheim og er med sine 18 500 innbyggere Trøndelags femte største kommune. Kommunen ble etablert i 2020 ved en sammenslåing av Orkdal, Meldal, Agdenes og en del av Snillfjord kommune. Nå har Orkland tatt i bruk en digital tjeneste fra ABB som strømmer sanntidsdata fra driftskontrollsystemet for vann og avløp (VA).

– I likhet med andre bransjer, kan også kommunale tjenester som VA oppnå betydelige fordeler med økt digitalisering, som bedre og raskere beslutninger og mer effektiv drift, sier Tor Ove Lussand, leder for ABB Energy Industries i Norge. – Orkland kommunes bruk av våre digitale tjenester bidrar til økt innsikt i driften, bedre planlegging og legger til rette for sømløs, sikker deling av data med både ansatte, partnere og tredjepartsapplikasjoner.

Koplet til verktøy for ledningsnettet

 – Vi forventer at tjenesten gir mer pålitelige vann- og avløpstjenester for kommunens innbyggere, sier Jomar Sommerschild, automasjonstekniker VA i Orkland kommune. – I tillegg kan digitaliseringen bidra til bedre planlegging av nye prosjekter og investeringer i kommunen.

Første del av kommunens digitaliseringsstrategi for VA er å samle inn og gjøre data tilgjengelig på en enkel måte for driftsoperatørene i den ferske storkommunen som har flere anlegg spredt rundt i de tidligere kommunene.

– Data fra driftskontrollsystemet er også koblet til kommunens administrasjonssystem for ledningsnett, Gemini Live fra Volue, via ABBs skybaserte, digitale tjeneste, forteller Lussand i ABB.

Teknisk sett

Kommunen benytter ABB System 800xA driftskontrollsystem for styring av vann- og avløpsnettet. Data fra systemet strømmes via ABB Ability EdgeInsight, såkalt «Edge Computing», til en sikker skytjeneste, ABB Ability. Fra skya er data tilgjengelig når som helst, hvor som helst og for hvem som helst (kun autoriserte) samt tredjepartsapplikasjoner som nevnte Gemini Live.

– En slik abonnementstjeneste, industriell Software-as-a-Service, har en lav inngangsbillett og lav risiko. Det er også en port for uendelige tilkoblingsmuligheter, med enkel tilgang til ABB-eksperter og som kan revolusjonere hvordan kunder jobber med oss, forklarer Lussand. – Dessuten legger tjenesten til rette for kontinuerlige forbedringer i funksjonalitet i takt med behov og ny teknologi.

Les mer:

Skybasert ABB-teknologi bidrar til økt ressursutnyttelse hos Veas, Norges største renseanlegg

ABB og Equinor viderefører pionerarbeid fra Aasta Hansteen for økt grad av autonomi på Johan Castberg