Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Ny milepæl for brenselceller til maritim transport – 3 MW/4000 hk

Del
ABB SmartPrat BrandStory
ABB er en teknologileder innen elektrifisering og automatisering som legger til rette for en mer bærekraftig og ressurseffektiv fremtid. Selskapets løsninger kobler ingeniørkunnskap og programvare for å optimalisere hvordan ting produseres, transporteres, drives og opereres. ABBs rundt 105 000 ansatte bygger på mer enn 130 år med kvalitet, og er forpliktet til å drive innovasjoner som akselererer industriell omstilling. abb.com
  • ABB og Ballard Power Systems (Ballard) går sammen i første industrielle partnerskap for å utvikle høyeffekts brenselcellekonsept som kan generere 3 megawatt (4000 hk) elektrisk kraft
  • Prinsippgodkjenning mottatt fra klassifikasjonsselskapet DNV
  • Målet er å gjøre nullutslippsbrenselcelleteknologi for hydrogen kommersielt tilgjengelig for større skip

ABB og Ballard går videre med sitt industriledende partnerskap for å dekarbonisere marin transport og har mottatt en prinsippgodkjenning fra DNV for sitt høyeffekts brenselcellekonsept. Utviklingen av dette ble startet i 2018. En prinsippgodkjenning er en viktig milepæl i utviklingen av ny teknologi som en uavhengig vurdering av konseptet. Godkjenningen bekrefter at designet er gjennomførbart og at det ikke finnes vesentlige hindringer for å hindre at konseptet blir realisert. Med prinsippgodkjenning på plass, kan den fellesutviklede løsningen fullføres i løpet av de neste par årene for bruk om bord på et bredt spekter av fartøy.

– Vi er glade for å ha jobbet med ABB og Ballard om denne prinsippgodkjenningen, sier Tuva Flagstad-Andersen, Regional Manager North Europe hos DNV Maritime. - Hydrogen spiller en viktig rolle i energiomstillingen. Derfor er det viktig å etablere sikre teknologier som industrien har tillit til. Som en tidligfaseverifisering for nye designkonsepter, basert på langvarige, pålitelige og uavhengige standarder, kan en prinsippgodkjenning hjelpe til å bygge opp denne tilliten.

Høyeffektsbrenselcellen er en fleksibel løsning som vil støtte energibehovet til en rekke fartøyer som krever flere 3 MW-blokker med kraft. Et cruisefartøy som opererer i kystnære områder kan enten gå helt på brenselcellekraft eller bytte til det når det opererer i miljøsensitive områder eller i utslippskontrollerte soner. En ferge med vanlig rute og hyppige bunkringsmuligheter kan operere utelukkende på brenselcellekraft. For havgående fartøyer kan brenselcellekraft dekke hjelpebehov. Konseptet med løsningen ser også for seg integrasjon med et energilagringssystem.

– ABBs bransjeledende erfaring innen marine løsninger og Ballards ekspertise innen utvikling og distribusjon av landbaserte brenselcellesystemer i megawattklassen har vist seg å være den rette kombinasjonen, noe som gjør det mulig for oss å ta neste steg i vår felles innsats for å gjøre denne teknologien tilgjengelig for større fartøy, sier Jesper Themsen, president og konserndirektør i Ballard Power Systems Europe A/S. - Å sikre en prinsippgodkjenning er en veiviser til den maritime industrien for potensialet til dette virkelig transformerende konseptet.

– Prinsippgodkjenningen er en viktig milepæl for å gjøre brenselceller med høy effekt kommersielt tilgjengelig, og den underbygger vår forpliktelse til å bringe nye nivåer av effektivitet, pålitelighet og bærekraft til den globale shippingindustrien, sier Juha Koskela, leder for ABBs marine virksomhet. 

– Ettersom vi fortsetter å bane vei for å dekarbonisere skipsfart er vi sikre på at elektrifisering av fartøy, inkludert brenselcelleteknologi, vil spille en sentral rolle for å hjelpe den marine industrien med å nå sine miljømål.

Den vellykkede utviklingen av et konsept for brenselcellesystem med høy effekt bygger på et samarbeid mellom ABB og Ballard, den ledende globale leverandøren av PEM-baserte (proton exchange membrane) brenselcelleløsninger, startet i juni 2018. Som en del av strategien for å utvikle alternative, utslippsfrie teknologier, er ABB allerede langt fremme i samarbeidsutvikling av brenselcellesystemer for skip. Nullutslippsbrenselceller med hydrogen regnes som en av de mest lovende teknologiene for klimagassreduksjon. Den driver allerede mindre fartøy over korte avstander, og teknologien er på nippet til å være klar for installasjon på større skip.

Skipsfart står for nærmere tre prosent av de globale klimagassutslippene. Press for å omstille næringen til mer bærekraftige kraftkilder har resultert i faste reduksjonsmål fra den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO), et FN-byrå som er ansvarlig for å regulere skipsfarten. IMO har som mål å kutte drivhusgasser fra skip med minst 50 prosent innen 2050 sammenlignet med 2008.

Brenselceller omdanner kjemisk energi fra hydrogen til elektrisitet gjennom en elektrokjemisk reaksjon. Når fornybar energi brukes til å produsere hydrogen, kan hele energikjeden være ren. Å ha en større kraftenhet i megawattskala gjør det mulig å kombinere enheter for å oppnå mye høyere totaleffekt enn det som er praktisk mulig med mindre kraftenheter.

Etterspørselen etter hydrogen er mer tredoblet siden 1975 og fortsetter å øke. Å skalere opp teknologier og redusere produksjonskostnadene er avgjørende for at hydrogen skal bli mye brukt. ABB samarbeider med kunder og partnere for å utvikle og integrere teknologi som vil gjøre hydrogen til en tilgjengelig, rimelig komponent i verdens lavkarbonenergimiks. I Italia samarbeider ABB med det sveitsiske energiselskapet Axpo for å utvikle modulære, grønne hydrogenanlegg som tar sikte på å skape en optimal driftsmodell for å produsere rimelig, grønt hydrogen. I Frankrike har ABB levert Freelance styringssystem og den digitale plattformen ABB Ability™ Manufacturing Operations Management til det første produksjonsstedet for Lhyfe, en produsent og leverandør av 100 prosent grønn hydrogen. ABB samarbeider også med Hydrogen Optimized, et bærekraftig energikonverteringsselskap i Canada, for i fellesskap å utforske utviklingen av storskala produksjonssystemer for grønn hydrogen koblet til det kraftnettet for å tilby en ren, bærekraftig og rimelig energibærer.

Les mer om brenselcellesystemer for maritim industri

Les flere artikler fra ABB SmartPrat