BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Kunstig intelligens øker bærekraften hos lakseprodusenten NRS

ABB og Microsoft samarbeider med NRS om teknologi for automatisk beregning av biomasse og telling av fisk som også kan øke produksjonen og redusere driftskostnader.

Teknologien utviklet av ABB og Microsoft kombinerer bruk av undervannskameraer og kunstig intelligens for å beregne biomasse og å telle fisk.
Teknologien utviklet av ABB og Microsoft kombinerer bruk av undervannskameraer og kunstig intelligens for å beregne biomasse og å telle fisk.
Innhold fra annonsør

ABB og Microsoft samarbeider med NRS om teknologi for automatisk beregning av biomasse og telling av fisk som også kan øke produksjonen og redusere driftskostnader.

Norway Royal Salmon (NRS) selger rundt 70 000 tonn laks hvert år. Dette tilsvarer en million laksemåltider per dag, året rundt.

I de røffe og til tider krevende omgivelsene for opprett i Nord-Norge, ønsket NRS å øke sikkerheten til de ansatte, redusere driftskostnadene og prioritere bærekraften i havbruk.

Øker effektivitet og sikkerhet

Gjennom et pilotprosjekt med kunstig intelligens (AI) har ABB og Microsoft samarbeidet om en løsning med NRS for å produsere bærekraftig sjømat på en tryggere måte. Pilotprosjektet viste at NRS kan øke effektiviteten og sikkerheten til sine arbeidere.  Den nye teknologien vil føre til reduserte utslipp i form av redusert båttransport, økt effektivitet og forbedret fiskevelferd på grunn av mindre håndtering av fisken.

– Norway Royal Salmon har alltid fokusert på forskning, utvikling, samarbeid og innovasjon, sier Arve Olav Lervåg, konserndirektør for havbruk hos NRS.

– For kontinuerlig forbedring av bærekraft og økt sikkerhet jobber vi med ABB og Microsoft for nyskapende måter å oppnå mer på alle områder.

Teknologien utviklet av ABB og Microsoft kombinerer bruk av undervannskameraer og kunstig intelligens for å beregne biomasse og å telle fisk. Denne teknologien vil gi oppdrettsnæringen bedre kontroll på hva som er i hver enkelt merde. Dette ved hjelp av kontinuerlig overvåking av hva som er i merdene.

Kunstig intelligens kan øke sikkerheten til de ansatte, øke bærekraften og redusere driftskostnadene i havbruk.

– ABB har fullt ut forpliktet seg til å bidra til en mer bærekraftig fremtid, og dette er et eksempel hvor ABB bruker AI for å revolusjonere havbruk og levere i henhold til vårt løfte, sier ABBs leder for digitalisering, Guido Jouret.

– Ved å overvåke fiskehelse og -ytelse for å minimere miljøpåvirkningen og redusere driftskostnadene, gjør ABB Ability™ NRS i stand til å øke konkurransekraften.

– Nyskapende samarbeid

Løsningen benytter Microsofts Azure og ABB Ability™, som leverer ABBs dype bransjekompetanse fra komponent til skyløsninger for å levere en helhetlig tjeneste som vil gi stor verdi for oppdretterne.

– Samarbeidet mellom ABB, Microsoft og NRS har vært svært nyskapende i dette prosjektet, sier Christian Bucher, global AI-spesialist hos Microsoft. 

– Alle parter tok fatt på en reise med et sterkt engasjement for en bærekraftig næringsmiddelfremtid. Bare gjennom slik felles-innovasjon og -samskaping mellom ingeniørteam og kunde, kunne vi oppnå maksimale fordeler. Vi gikk fra idé til installasjon på anlegget på bare noen få måneder.