Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Hafslund Eco moderniserer Solbergfoss kraftverk med nytt kontrollanlegg

ABB oppgraderer kontrollanlegget på Solbergfoss 1 elvekraftverk i Glomma.
ABB oppgraderer kontrollanlegget på Solbergfoss 1 elvekraftverk i Glomma. Foto: ABB
Del
ABB SmartPrat BrandStory
ABB er en teknologileder innen elektrifisering og automatisering som legger til rette for en mer bærekraftig og ressurseffektiv fremtid. Selskapets løsninger kobler ingeniørkunnskap og programvare for å optimalisere hvordan ting produseres, transporteres, drives og opereres. ABBs rundt 105 000 ansatte bygger på mer enn 130 år med kvalitet, og er forpliktet til å drive innovasjoner som akselererer industriell omstilling. abb.com

Oppgraderingen gir sikker og pålitelig produksjon av fornybar energi.

Solbergfoss kraftverk består av to kraftstasjoner, Solbergfoss 1 og Solbergfoss 2, samt felles dam med flomluker. Elvevannkraftverket ligger i Glomma i Askim kommune, sørøst i Viken fylke. Kraftverket utnytter de fem fossefallene mellom Solbergfoss og Mørkfoss ved utløpet av Øyeren. Fallhøyden er på 20 meter. Gjennomsnittlig vannføring er nærmere 700 m3/s. Den årlige produksjonen er 1 TWh, en knapp prosent av Norges totale vannkraftproduksjon.

Sikrer pålitelig produksjon

Etter flere tiårs drift er kontrollanlegget modent for en planlagt utskifting. ABB skal levere komplett nytt kontrollanlegg til Solbergfoss 1, med flomluker og felles, overordnet grensesnitt for hele kraftverket mot driftssentralen.

- Et pålitelig kontrollanlegg er en forutsetning for sikker, effektiv og pålitelig drift av et vannkraftverk, sier Per Erik Holsten, administrerende direktør for ABB i Norge. - Med et moderne styringssystem vil Hafslund Eco sikre fortsatt pålitelig produksjon av fornybar energi og kunne redusere drifts- og vedlikeholdskostnader.

Historisk, men moderne: Solbergfoss elvekraftverk har vært i drift i nærmere 100 år, men oppgraderes stadig med moderne teknologi for maksimal produksjon og sikkert og pålitelig drift.

Nøkkelferdig kontrollanlegg

Til Solbergfoss vannkraftverk skal ABB levere et nøkkelferdig kontrollanlegg med design, konfigurasjon, testing, montasje og igangkjøring. Kraftverket består av flere aggregater. Det nye kontrollanlegget rulles ut på ett og ett aggregat: Det første i 2022, det siste i 2026. Kontrakten inkluderer også tilhørende elektroarbeider for det nye kontrollanlegget.

Mange tenker primært på sol og vind som fornybare energikilder, men vannkraft representerer en langt større energikilde i Norge, og er en sentral del av det grønne skiftet. Vannkraft kan produseres når kundene trenger den. Det blir en enda viktigere energikilde i fornybarfremtiden, med stadig mer ikke-regulerbar vind- og solkraft i strømnettet.

Med økende grad av ekstremvær kan også vannkraftverk være avgjørende for å redusere skader i lokalsamfunnet, for eksempel ved å dempe flommer.

Hafslund Eco

Hafslund Eco er det største kraftselskapet i Norden som kun driver med fornybar energi. I tillegg bruker selskapet ressursene og kompetansen opparbeidet gjennom mer enn hundre år til å gjøre de neste hundre årene til en elektrisk innovasjonsfest. Hafslund Eco produserer totalt over 21 TWh. Det tilsvarer strøm til over 2,2 millioner mennesker.

Les mer:

ABB og BKK samarbeider om pålitelig produksjon av fornybar energi

ABB skal modernisere kontrollsystemet i Kobbelv kraftverk 

ABB skal modernisere styringssystemer på Statkrafts vannkraftverk som genererer over 1 Twh