BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Gigantisk oppdrettsanlegg på Tjeldbergodden kutter kost med digitale tvillinger


Et av Europas største, landbaserte oppdrettsanlegg designes ved hjelp av digitale tvillinger og simulering som gir inntil 10 prosent reduksjon i driftskostnader
Et av Europas største, landbaserte oppdrettsanlegg designes ved hjelp av digitale tvillinger og simulering som gir inntil 10 prosent reduksjon i driftskostnader (Foto: Salfjord)
Innhold fra annonsør


ABB og Salfjord optimaliserer design av anlegget med omfattende simulering som kutter investeringskostnader og kan gi opptil ti prosent lavere driftskostnader.

Lukkede oppdrettsanlegg, som Salfjords planlagte, landbaserte laksefasilitet på Tjeldbergodden, skal løse både miljø- og fiskevelferdsproblemer i åpne anlegg til sjøs. Når det blir realisert, vil det bli et av Europas største i sitt slag.

Kutter kost

For å optimalisere design og drift, samarbeider ABB og Salfjord om simulering av prosessen og elektrosystemet ved bruk av digitale tvillinger av det fysiske anlegget.

– Vi har store forventninger til samarbeidet med ABB og simulering av oppdrettsanlegget. Det gir solid innblikk i prosessen og elektrosystemet og hvordan vi kan forbedre det på en rekke områder, sier Hans Ramsvik, daglig leder i Salfjord. - Simuleringen bidrar blant annet til verifikasjon av prosessdesign, valg av elektrisk utstyr, lavere energiforbruk, mindre effekttopper, smartere bruk av ulike energikilder, opplæring av operatører og bedre utnyttelse av anlegget.

Erfaringer fra ABB viser at bruk av simulering og digitale tvillinger fra designfasen og videre i driftsfasen av industrielle prosessanlegg kan redusere driftskostnadene inntil ti prosent, samtidig som investeringskostnader og oppstartstid kuttes. For Salfjords planlagte anlegg er særlig kontroll på maksimalt effektuttak og dynamisk valg av energikilder viktig. Slike anlegg er kraftkrevende industri med et effektbehov estimert til flere titalls MW.

Optimaliserer energimiks

– Noen prosent reduksjon av energiforbruket får store utslag i kostnader over tid, sier Per Erik Holsten, administrerende direktør hos ABB. - Men vel så viktig er kontroll på effektuttaket sett mot det offentlige kraftnettets kapasitet, mulig bruk av overskuddsvarme fra nærliggende industri og innfasing av nye energikilder.

Salfjords planlagte oppdrettsanlegg ved sjøkanten på Tjeldbergodden vil fullt utviklet ha en kapasitet på 43 500 tonn laks per år (tilsvarer ca. 36 500 tonn HOG). Plasseringen byr på fordeler som ubegrenset tilgang til rent sjøvann fra Atlanterhavet. Fiskevelferd er alfa og omega. Lakselus og rømming skal være en saga blott. Eksterne utslipp vil kuttes med ca. 70 prosent da slam fra avføring vil renses og potensielt gjenbrukes som råstoff i andre industriprosesser.

Salfjord AS ble etablert i 2018 og er eid av 65 aksjonærer. Selskapet ønsker gjennom konseptet Oceanfront Farming å skape bærekraftig landbasert oppdrett basert på de naturgitte fortrinn vi har langs Norges kyst. Rent sjøvann, fornybar energi og spisskompetanse innen mat, fiskehelse og prosess skal bidra til å gjøre Salfjord til en av de ledende oppdrettsselskapene Norge.