Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Energieffektivisering er den beste måten for industrien å kutte kostnader og å redusere utslipp

Del
ABB SmartPrat BrandStory
ABB er en teknologileder innen elektrifisering og automatisering som legger til rette for en mer bærekraftig og ressurseffektiv fremtid. Selskapets løsninger kobler ingeniørkunnskap og programvare for å optimalisere hvordan ting produseres, transporteres, drives og opereres. ABBs rundt 105 000 ansatte bygger på mer enn 130 år med kvalitet, og er forpliktet til å drive innovasjoner som akselererer industriell omstilling. abb.com
  • En uavhengig rapport fremhever ti grep for energieffektivisering i industrien
  • Forbedring av energieffektiviteten vil redusere energikostnader og utslipp betydelig på kort til mellomlang sikt, uten å påvirke produktiviteten
  • Industrien er verdens største forbruker av naturgass og kull og forbruker 42 prosent av den elektriske energien

Industrien globalt står overfor et enestående press fra høye energikostnader og klimaendringer. En ny rapport fra Energy Efficiency Movement viser at forbedring av industriell energieffektivitet er den raskeste og mest effektive måten å kutte energikostnader og utslipp av drivhusgasser. Energy Efficiency Movement er et globalt forum med rundt 200 organisasjoner som deler ideer, beste praksis og forpliktelser for å skape en mer energieffektiv verden. 

Rapporten “Industrial energy efficiency playbook” inkluderer 10 grep en bedrift kan ta for å forbedre energieffektiviteten, redusere energikostnadene og redusere utslippene akkurat nå. Den løfter frem modne, allment tilgjengelige teknologiløsninger for raske resultater og avkastning – egnet for utrulling i stor skala.

– Energieffektivitet er vinn-vinn for bedrifter og klimaet, sier Kevin Lane, senior programleder for energieffektivitet i det internasjonale energibyrået (IEA). - Industrien må ta tak i klimaendringer på alle fronter, inkludert økt bruk av fornybar energi, investering i lavkarbonprosesser og utvikling av sirkulære forretningsmodeller. Og energieffektivisering gir de beste forutsetningene for utslippsreduksjoner  på kort sikt. De 10 grepene i rapporten er kjente, kostnadseffektive tiltak og kan brukes i stor skala raskt for å hjelpe bedrifter med å omsette klimaambisjoner til handling.

 
 

Industrien er verdens største forbruker av elektrisitet, naturgass og kull, ifølge IEA. Den står for 42 prosent av det totale forbruket av elektrisitet, tilsvarende mer enn 9444 TWh1. Jern- og stålverk, kjemisk- og petrokjemisk industri er de største forbrukerne av energi blant verdens fem største forbrukere – Kina, USA, India, Russland og Japan. De var ansvarlig for utslipp av ni gigatonn CO2, tilsvarende 45 prosent av de totale, direkte utslippene fra forbrukersektoren i 2021, ifølge IEA. 

ABB, Alfa Laval, DHL Group, IEA, Microsoft og ETH Zürich, det sveitsiske føderale teknologiinstituttet, er blant organisasjoner som er intervjuet i forbindelse med rapporten. Bidragsyternes anbefalinger spenner fra å gjennomføre energirevisjon til optimalt design av maskiner - som ofte er overdimensjonert. Flytting av data fra lokale servere til skybaserte tjenester kan bidra til å spare rundt 90 prosent av energien som forbrukes av IT-systemer2. Å få fart på overgangen fra fossilt brensel, ved overgang til elektrisk transport, bytte gasskjeler til varmepumper eller bruke godt vedlikeholdte varmevekslere vil også gi bedre effektivitet.

Andre tiltak involverer installasjon av sensorer og digital energiovervåking i sanntid for å avsløre utstyr som bruker strøm når det er i stand-by, i motsetning til en digital tvilling som kan simulere effektiviseringstiltak uten å avbryte produksjonen. Bruk av smarte automatiseringsløsninger for å styre kraftsystemer, belysning, persienner og oppvarming, ventilasjon og klimaanlegg i bygg vil også spare energi i industrianlegg. 

Andre anbefalinger inkluderer installasjon av frekvensomformere som kan forbedre energieffektiviteten til et motordrevet system med opptil 30 prosent. Det gir umiddelbare kostnads- og utslippsreduksjoner. Hvis de mer enn 300 millioner industrielle elektriske motordrevne systemene som for tiden er i drift blir erstattet med optimaliserte, høyeffektive motorer, så kan det globale strømforbruket reduseres med opptil 10 prosent. 

– Det finnes energieffektive løsninger tilgjengelig som kan hjelpe industrien med å begrense klimaendringer og redusere energikostnadene, uten at det går på bekostning av ytelse og produktivitet, sier Tarak Mehta, leder for ABB Motion. – Med ny energieffektiv teknologi er forbedringspotensialet i industrien betydelig og lett tilgjengelig. Så i stedet for å skru av lysene og stoppe produksjonen for å spare penger, viser den nye rapporten praktiske skritt ledere kan ta for å redusere energibruken og tilhørende regninger samtidig som de opprettholder produksjonen.

Bedriftsledere og eksperter som ønsker å lære mer om å redusere energikostnader og karbonutslipp inviteres til å bli med på et arrangement som går i dybden på mulighetene i rapporten og hvordan man kan utnytte dem. Arrangementet finner sted tirsdag 13. desember klokken 16.00, og vil være tilgjengelig etterpå i opptak. Du kan registrere deg her

Energy Efficiency Movement er et initiativ som samler likesinnede interessenter for å fremme innovasjon og samarbeid for en mer energieffektiv verden. Bevegelsen ble lansert av ABB i 2021 og har mottatt positive reaksjoner fra hele industrien. Flere enn 200 selskaper har sluttet seg til bevegelsen per november 2022. 

Fotnoter

[1] https://www.iea.org/reports/electricity-market-report-december-2020/outlook-2021

2 https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=56950

Les flere artikler fra ABB SmartPrat