BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Elektrifisering og havbunnskompresjon valgt til et av verdens største naturgassprosjekter offshore


Ved å bruke verdensledende havbunnskompresjonsteknologi, er Jansz-Io Compression posisjonert til å opprettholde langsiktig naturgassforsyning til Gorgon
Ved å bruke verdensledende havbunnskompresjonsteknologi, er Jansz-Io Compression posisjonert til å opprettholde langsiktig naturgassforsyning til Gorgon (Foto: Aker Solutions)
Innhold fra annonsør


Teknologien benyttes for første gang utenfor norsk sokkel.

ABB i Norge har vunnet en ordre på rundt 120 millioner dollar for å levere det elektriske kraftsystemet for Jansz-Io Compression-prosjektet (J-IC) i Australia. Ordren omfatter kontrakter med Chevron Australia Pty Ltd og Aker Solutions.

Jansz-Io-feltet ligger rundt 200 kilometer utenfor kysten av Australias nordvestlige kyst, på omtrent 1400 meters dyp. Feltet er en del av det Chevron-opererte naturgassprosjektet Gorgon, et av verdens største naturgassutbygginger. J-IC-prosjektet, som flytter gass fra havet til land, benytter en banebrytende havbunns kompresjonsteknologi som benyttes første gang utenfor Norge1. Prosjektet vil innebære bygging og installasjon av en 27 000 tonn normalt ubemannet, flytende plattform, cirka 6500 tonn havbunnsinfrastruktur og en 135 km undersjøisk kabel til Barrow Island.

Reduserer kraftforbruk og utslipp

– Jansz-Io-komprimeringsprosjekt er viktig for å opprettholde en sentral kilde for naturgass til kunder i Stillehavsområdet. Det vil støtte energiomstillingen i hele regionen der mange land først og fremst er avhengige av kull for energiproduksjon, sier Peter Terwiesch, leder for Process Automation i ABB. – Bruk av naturgass genererer halvparten så mye karbondioksid per energienhet som kull. Vi er stolte over å være ledende i den globale energibransjen med innovative havbunnsteknologier som bringer oss nærmere en karbonnøytral fremtid. Dette prosjektet gjenspeiler vårt nære samarbeid og gode havbunnshistorie med Chevron og Aker Solutions.

– Denne nyvinnende teknologien reduserer kraftforbruket og utslippene betydelig sammenlignet med kraft generert offshore av gassturbiner og kompressorer, sier Per Erik Holsten, administrerende direktør for ABB i Norge og leder for ABB Energy Industries i Nord Europa. - Havbunnskompressorer er nøkkelen til økt utvinningsgrad og å sikre optimal bruk av ressurser fra eksisterende felt.

– Dette er et veldig viktig prosjekt for oss, ettersom det støtter vårt engasjement for å muliggjøre olje- og gassproduksjon med lavere karbonutslipp og utvikle fornybare løsninger for å dekke fremtidige energibehov. Vi er glade for igjen å samarbeide med ABB for å ta havbunnsløsninger til neste nivå og fremskynde omstillingen til bærekraftig energiproduksjon, sier Maria Peralta, konserndirektør for Subsea i Aker Solutions.

I drift i 2025

ABB vil levere majoriteten av det elektriske utstyret, både topside og på havbunnen, for J-IC. Prosjektet vil kombinere to kjerneteknologier i ABB – kraft-fra-land og havbunns frekvensomformere/drives via lange kabler. Det elektriske systemet vil kunne overføre 100 megavolt-ampere over en distanse på omtrent 140 kilometer og på 1400 meters dyp.

Kontrakten ble tildelt etter konseptutvikling og en front-end engineering and design (FEED) studie. Arbeidet starter umiddelbart og havbunnskompresjonssystemet forventes å være i drift i 2025.

Les mer om havbunns kraftløsninger