BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Elektrifiserer anleggsmaskiner, hver ombygging kutter CO2 tilsvarende 24 biler


BRANDSTORY: Elektrifiserer anleggsmaskiner, hver ombygging kutter CO2 tilsvarende 24 biler
Innhold fra annonsør


  • ABB og NASTA samarbeider om elektrifisering av større anleggsmaskiner
  • Fossildrevet drivverk erstattes med helelektrisk fra ABB
  • Hver ombygde anleggsmaskin kutter typisk 48 tonn CO2, tilsvarende 24 biler

ABB leverer elektrisk utstyr for konvertering av fossildrevne anleggsmaskiner til NASTA. Hitachi-importøren har tatt en proaktiv rolle i redesign av maskiner, fra diesel- til elektrisk drift.

NASTA bygger om Hitachi gravemaskiner til elektrisk drift, både med og uten batteri. Til dette benyttes ABB motorer og frekvensomformere. Elektrifiseringen kutter både utslipp og støy.

- Dette er nok et eksempel på hvordan ABB-teknologi bidrar til elektrifisering og nullutslipp, og dermed grønt skifte og økt bærekraft, sier Lars-Fredrik Mathiesen, leder for  ABB Motion i Norge. – De innovative løsningene som NASTA leverer baner veien for utslippsfrie bygg- og anleggsplasser.

Batteri erstatter kontravekt

ABB og NASTA samarbeider om elektrifisering av anleggsmaskiner. Foto: NASTA

Et eksempel er gravemaskinen ZERON ZE210. Med maskinvekt på 24 tonn er den utrustet med motor på 128 kW/172 hk og batteri på 300 kWh. Det gir en typisk driftstid på seks timer på ren batteridrift. Basert på et gjennomsnittlig årsforbruk av diesel på 18 000 liter1, betyr elektrifisering et utslippskutt på 48 tonn2 CO2 årlig.

Det fossile drivverket er da byttet ut med en elektrisk løsning som driver både hydraulikk og fremdrift av maskinen. Batteriet erstatter konvensjonell kontravekt. Foruten klima- og miljøgevinster er dette de viktigste fordelene med elektrifisering av anleggsmaskiner:

  • Lavere energiforbruk, el-motor er tre ganger så energieffektiv som dieselmotor
  • Forventet lavere vedlikeholdskostnad for elektrisk drivsystem
  • Maskinførere opplever bedre respons fra maskinen

Fotnoter

  1. NASTA oppgir gjennomsnittlig dieselforbruk for 24 tonns gravemaskin til tolv liter per time, Enova oppgir 1500 timer som typisk årsgjennomsnitt for tyngre anleggsmaskiner
  2. Miljødirektoratet oppgir et CO2-utslipp på 2,66 kg per liter diesel

Les mer:

ABB Powertrain for e-mobility

HES880 mobile drive

ABB Motors for heavy electric vehicles