BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Draugen tar i bruk autonom teknologi som bidrar til mer bærekraftig drift

Autonom teknologi bidrar til økt bærekraft for Draugen-feltet
Autonom teknologi bidrar til økt bærekraft for Draugen-feltet (Foto: OKEA)
Innhold fra annonsør
  • Automatisk deduksjonstesting av havbunnsbrønner på feltet halverer testtiden, avlaster operatørene og øker kvaliteten på resultatene
  • Den autonome løsningen bidrar til økt produksjon, og lavere utslipp per produsert energienhet og økt reservoarforståelse

OKEA, operatør på Draugen-feltet, og ABB har et omfattende teknisk samarbeid, særlig innen digitalisering. Siste skudd på stammen er ABBs leveranse av helautomatisk deduksjonstesting (ADT) for havbunnsbrønner.

Draugen-feltet har elleve slike brønner som mater produksjonen i et felles rør til plattformen. Løsningen:

  • Stenger ned brønn for brønn på en smidig måte
  • Holder trykket konstant i de resterende brønnene
  • Logger og overfører underlag til analyse av produksjonsdetaljer i aktuell brønn

Autonomi gir fordeler

Informasjonen danner basis for planlegging av produksjonen fra feltet, inkludert injeksjon av vann for maksimal utvinning med optimal ressursbruk.

– Automatisk deduksjonstesting bidrar til at OKEA kan øke produksjonen gjennom en halvering av testtiden og forbedring av beslutningsgrunnlaget, sier Tor Ove Lussand, leder for ABB Energy Industries i Norge. - Løsningen er allerede i drift og viser at slik autonomi kan bidra til bedre drift.

Foruten helautomatisk testing som sparer tid og avlaster operatørene, byr løsningen på en solid heving i kvaliteten på testresultatene. Tidligere manuell testing kunne ha for stor unøyaktighet for å danne et godt beslutningsgrunnlag. Automatisk testing har forbedret nøyaktigheten og gir dermed økt reservoarforståelse og gode beslutningsgrunnlag.

Sømløs integrasjon

Resultater fra OKEAs analyse basert på den automatisk testen inkluderer produksjonsrate, vann/olje-forhold (vannkutt) og olje/gass-forhold. Testingen utføres av en automatisert løsning som er sømløst integrert med Draugen-plattformens styringssystem, ABB Ability System 800xA.

OKEA ASA er en ledende midt- til senfase operatør på norsk sokkel med mål om daglig produksjon på 18 000 til 19 000 fat olje i 2022. OKEA henter verdier hvor andre avhender og har en ambisiøs vekststrategi bygget på økende fusjonsaktiviteter, verdiskaping og finansiell disiplin. OKEA er notert på Oslo børs (OSE: OKEA). Mer informasjon på http://www.okea.no

Skybasert ABB-teknologi for tilstandsbasert vedlikehold bidrar til økt bærekraft for Edvard Grieg

ABB støtter Equinor i utviklingen av neste generasjons autonome olje- og gassplattformer

ABB samarbeider med Equinor om digital integrasjon for å forbedre driften på offshore-anlegg

ABB bringer kunstig intelligens (AI) til anleggsforvaltning for forbedret effektivitet og økt oppetid på tvers av bransjer