BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Digitaliserer vannkraftverk for bedre kontroll, drift og vedlikehold


BKKs modernisering av kontrollanleggene på kraftverk gir gjør det mulig å drifte og vedlikeholde anleggene gjennom prediktiv bruk av kraftverksdata
BKKs modernisering av kontrollanleggene på kraftverk gir gjør det mulig å drifte og vedlikeholde anleggene gjennom prediktiv bruk av kraftverksdata (Foto: BKK/Helge Hansen)
Innhold fra annonsør


ABB og BKK samarbeider om oppgradering av kontrollanlegg på seks vannkraftverk i Hordaland for sikker produksjon av fornybar energi.

Vannkraftverkene ligger nordøst for Bergen. Etter flere tiårs drift er kontrollanleggene modne for en planlagt utskifting. Fremover skal Fosse, Hellandsfoss, Nygard, Stordal, Ulvik og Vermundsbotn kraftverk moderniseres med nye kontrollanlegg basert på styringssystemet ABB Ability System 800xA 

– Et pålitelig kontrollanlegg er en forutsetning for sikker, effektiv og pålitelig drift av vannkraftverk, sier Per Erik Holsten, administrerende direktør for ABB i Norge. – Med et moderne styringssystem vil BKK sikre fortsatt pålitelig produksjon av fornybar energi og kunne redusere drifts- og vedlikeholdskostnader.

Vital vannkraft

Mange tenker primært på sol og vind som fornybare energikilder, men vannkraft representerer en langt større energikilde i Norge og er en helt sentral del av det grønne skiftet. 

– Vannkraft kan produseres når kundene trenger den. Det blir en enda viktigere energikilde i fornybarfremtiden, med stadig mer ikke-regulerbar vind- og solkraft i nettet, sier Olav Osvoll, konserndirektør for Produksjon hos BKK. – Med økende grad av ekstremvær kan vannkraft bli avgjørende for å redusere skader i lokalsamfunnet, for eksempel ved å dempe flommer. BKK jobber aktivt med innsikt og analyse av driftsdata fra kraftverkene. En modernisering av kontrollanleggene med mer sensorer gir oss bedre kontroll over tilstand og gjør det mulig å drifte og vedlikeholde anleggene gjennom prediktiv bruk av kraftverksdata.   

Kontroll og kabelmasse

Til de seks vannkraftverkene skal ABB levere nøkkelferdige kontrollanlegg med design, konfigurasjon, testing og igangkjøring. Montasje gjøres av BKK med veiledning av en anleggsleder fra ABB. Til noen av kraftverkene inkluderer leveransene også nye kabelmasser og nye AC/DC-fordelinger. Det første nye kontrollanlegget skal tas i drift i 2021, det siste i 2025.

Kraftverkene er bygget mellom 1954 og 2005. Det nyeste, Nygard, er et av få pumpekraftverk i Norge, hvor vannet i perioder med overskuddskraft på nettet pumpes tilbake til magasinet. Total årsproduksjon ved de seks kraftverkene er drøyt 700 gigawattimer (GWt), nok til nærmere 40 000 husstander.

BKK

BKK er et fornybarselskap med ambisjon om å bli størst i Norge på elektrifisering. Det er Vestlandets største kraftselskap, og ledende innen utvikling av klimavennlig energi og fremtidsrettede infrastrukturløsninger for strøm og fiber. Selskapet har blant annet 38 heleide kraftverk som produserer om lag 7,5 TWt, eller strøm til 15 prosent av norske husholdninger.