BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Brenselcelleteknologi kommer stadig nærmere drift av store skip


ABB og Hydrogène de France vil samarbeide om produksjon av brenselcellesystemer i megawatt-klassen for maritime anvendelser
ABB og Hydrogène de France vil samarbeide om produksjon av brenselcellesystemer i megawatt-klassen for maritime anvendelser (Illustrasjon: ABB)
Innhold fra annonsør


ABB signerer et omforent memorandum (MoU) med Hydrogène de France for felles produksjon av brenselcellesystemer i megawatt-klassen som er i stand til å drive havgående fartøy.

Memorandumet mellom ABB og hydrogenteknologispesialist Hydrogène de France (HDF) legger opp til et tett samarbeid om montering og produksjon av brenselcelleanlegg for marine anvendelser.

Optimalisere produksjonen

Intensjonen til ABB og HDF er å optimalisere produksjonen av brenselcelleanlegg for fartøy i megawatt-klassen. Initiativet bygger på et eksisterende samarbeid kunngjort 27. juni 2018 med Ballard Power Systems, som er den ledende, globale leverandøren av brenselcelleløsninger basert på protonutvekslingsmembran (PEM). Det nye systemet vil være basert på megawatt-anlegget som i fellesskap er utviklet av ABB og Ballard, og vil bli produsert på HDFs nye anlegg i Bordeaux, Frankrike.

Brenselceller konverterer den kjemiske energien fra hydrogen til elektrisitet gjennom en elektrokjemisk reaksjon. Med bruk av fornybar energi for å produsere hydrogenet, kan hele energikjeden være ren.

– HDF er glade for å samarbeide med ABB for å sette sammen og produsere - brenselcellesystemer i megawattklassen for det marine markedet, basert på Ballard-teknologi, sier Damien Havard, konsernsjef i HDF.

– Med den stadig økende etterspørselen etter løsninger for bærekraftig og ansvarlig shipping, er vi sikre på at brenselceller vil spille en viktig rolle for den marine industrien med å oppfylle målene for CO2-kutt, sier Juha Koskela, leder for ABBs marinevirksomhet. - Å signere memorandumet med HDF bringer oss et skritt nærmere å gjøre denne teknologien tilgjengelig for å drive havgående fartøy.

Halvere CO2-utslipp til 2050

Med shipping ansvarlig for omtrent 2,5 prosent av verdens totale klimagassutslipp, er det et økt press på den maritime næringen til å gå over til mer bærekraftige energikilder. Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO), et FN-byrå ansvarlig for regulering av skipsfart, har satt et globalt mål om å kutte årlige utslipp med minst 50 prosent innen 2050 fra 2008-nivå.

Blant alternative, utslippsfrie teknologier er ABB allerede langt fremme i samarbeid om utvikling av brenselcellesystemer for skip. Brenselceller blir ansett for å være en av de mest lovende løsningene for å redusere skadelige miljøgifter. Allerede i dag er denne nullutslippsteknologien i stand til å drive skip som seiler korte avstander, samt støtte ekstra energibehov fra større fartøy.

ABBs miljøeffektivitetsportefølje, som gjør det mulig for bærekraftige, smarte byer, industrier og transportsystemer å redusere klimaendringene og bevare ikke-fornybare ressurser, utgjorde 57 prosent av de totale inntektene i 2019. Selskapet er i rute for å nå 60 prosent av inntektene i 2020.