Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Brenselcelleteknologi kommer stadig nærmere drift av store skip

ABB og Hydrogène de France vil samarbeide om produksjon av brenselcellesystemer i megawatt-klassen for maritime anvendelser
ABB og Hydrogène de France vil samarbeide om produksjon av brenselcellesystemer i megawatt-klassen for maritime anvendelser Illustrasjon: ABB
Del
ABB SmartPrat BrandStory
ABB er en teknologileder innen elektrifisering og automatisering som legger til rette for en mer bærekraftig og ressurseffektiv fremtid. Selskapets løsninger kobler ingeniørkunnskap og programvare for å optimalisere hvordan ting produseres, transporteres, drives og opereres. ABBs rundt 105 000 ansatte bygger på mer enn 130 år med kvalitet, og er forpliktet til å drive innovasjoner som akselererer industriell omstilling. abb.com

ABB signerer et omforent memorandum (MoU) med Hydrogène de France for felles produksjon av brenselcellesystemer i megawatt-klassen som er i stand til å drive havgående fartøy.

Memorandumet mellom ABB og hydrogenteknologispesialist Hydrogène de France (HDF) legger opp til et tett samarbeid om montering og produksjon av brenselcelleanlegg for marine anvendelser.

Optimalisere produksjonen

Intensjonen til ABB og HDF er å optimalisere produksjonen av brenselcelleanlegg for fartøy i megawatt-klassen. Initiativet bygger på et eksisterende samarbeid kunngjort 27. juni 2018 med Ballard Power Systems, som er den ledende, globale leverandøren av brenselcelleløsninger basert på protonutvekslingsmembran (PEM). Det nye systemet vil være basert på megawatt-anlegget som i fellesskap er utviklet av ABB og Ballard, og vil bli produsert på HDFs nye anlegg i Bordeaux, Frankrike.

Brenselceller konverterer den kjemiske energien fra hydrogen til elektrisitet gjennom en elektrokjemisk reaksjon. Med bruk av fornybar energi for å produsere hydrogenet, kan hele energikjeden være ren.

– HDF er glade for å samarbeide med ABB for å sette sammen og produsere - brenselcellesystemer i megawattklassen for det marine markedet, basert på Ballard-teknologi, sier Damien Havard, konsernsjef i HDF.

– Med den stadig økende etterspørselen etter løsninger for bærekraftig og ansvarlig shipping, er vi sikre på at brenselceller vil spille en viktig rolle for den marine industrien med å oppfylle målene for CO2-kutt, sier Juha Koskela, leder for ABBs marinevirksomhet. - Å signere memorandumet med HDF bringer oss et skritt nærmere å gjøre denne teknologien tilgjengelig for å drive havgående fartøy.

Halvere CO2-utslipp til 2050

Med shipping ansvarlig for omtrent 2,5 prosent av verdens totale klimagassutslipp, er det et økt press på den maritime næringen til å gå over til mer bærekraftige energikilder. Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO), et FN-byrå ansvarlig for regulering av skipsfart, har satt et globalt mål om å kutte årlige utslipp med minst 50 prosent innen 2050 fra 2008-nivå.

Blant alternative, utslippsfrie teknologier er ABB allerede langt fremme i samarbeid om utvikling av brenselcellesystemer for skip. Brenselceller blir ansett for å være en av de mest lovende løsningene for å redusere skadelige miljøgifter. Allerede i dag er denne nullutslippsteknologien i stand til å drive skip som seiler korte avstander, samt støtte ekstra energibehov fra større fartøy.

ABBs miljøeffektivitetsportefølje, som gjør det mulig for bærekraftige, smarte byer, industrier og transportsystemer å redusere klimaendringene og bevare ikke-fornybare ressurser, utgjorde 57 prosent av de totale inntektene i 2019. Selskapet er i rute for å nå 60 prosent av inntektene i 2020.

Les flere artikler fra ABB SmartPrat