BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Banebrytende strømming fra plattform optimaliserer driften

Draugen-operatør OKEA samarbeider med ABB om verdens første høykvalitetsdatastrømming i sanntid fra et slikt anlegg, et viktig bidrag for optimalisering.

Fra Draugen strømmes live data i høy oppløsning til en digital tvilling som forbedrer landbasert støtte av operasjonen  (Foto: Shell/OKEA).
Fra Draugen strømmes live data i høy oppløsning til en digital tvilling som forbedrer landbasert støtte av operasjonen (Foto: Shell/OKEA).
Innhold fra annonsør

Draugen-operatør OKEA samarbeider med ABB om verdens første høykvalitetsdatastrømming i sanntid fra et slikt anlegg, et viktig bidrag for optimalisering.

Draugen ble satt i drift i 1993 og produserer rundt 20 000 fat olje i døgnet. Nå produserer Draugen også høykvalitetsdata som strømmes til land og skaper en digital tvilling med svært god kvalitet i sanntid.

- Løsningen effektiviserer måten vi arbeider med data for å optimalisere driften av plattformen med driftsstøtte fra land. Med levende høykvalitetsdata, når som helst, og hvor som helst, kan vi foreta bedre og raskere beslutninger, sier Dag Eggan, Senior Vice President of Business Performance, hos OKEA. - Samtidig kan datastrømmen fra plattformen gjøres tilgjengelig på en sikker måte hos leverandører og eksperter som ABB. 

Abonnementstjeneste

Den nye strømmeløsningen kalles gjerne «Software-as-a-service» (SAAS), en utbredt forretningsmodell for administrative IT-systemer.

-Modellen sikrer at OKEA abonnerer på en datastrøm som kan benyttes for å skape operasjonelle verdier og reduserer risiko i programvareinvesteringer, sier Per Erik Holsten, administrerende direktør for ABB i Norge. – Veien videre kan være implementering av kunstig intelligens (AI) og maskinlæring for ytterligere forbedringer.

I motsetning til konvensjonelle, digitale tvillinger av slike anlegg, overføres datastrømmen rett fra hjertet av styringssystemet, uten noen form for filtrering eller mellomstasjoner i form av databaser. Dette sikrer at kontekst beholdes og at brukerne middelbart kjenner seg igjen i dataene.

Sikkerhet i førersetet

- Å hente rådata i høy oppløsning rett fra styringssystemet betinger ekspertkompetanse om slike systemer, fortsetter Holsten. - Vi gjør dette uten å påvirke ytelsene eller påliteligheten i plattformens styringssystem.

Fra Draugen strømmes rundt 5000 målepunkter samt alarmer og hendelser. Ved hjelp av såkalt Edge-teknologi komprimeres datastrømmen i ABB AbilityTM EdgeInsight på plattformen for å redusere datamengden som overføres, via radiolinje. Plattformen ligger 130 km utenfor kysten av Trøndelag. Oppdatering av data på plattformen er tilgjengelig i dataskyen i løpet av millisekunder.

OKEA ASA er et olje- og gasselskap og operatør på norsk sokkel, med en dagsproduksjon på rundt 20 000 fat oljeekvivalenter per dag. Selskapet har som mål å vokse gjennom lavkost feltutbygging av felt og funn up mot 100 millioner fat oljeekvivalenter, og gjennom M&A. OKEAs operatørorganisasjon er et resultat av kjøpet av Draugen-lisensen i 2018. OKEA ASA er notert på Oslo Børs med ticker «OKEA». Mer informasjon finnes på www.okea.no.