Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Banebrytende prosjekt gir stabil og pålitelig kraft fra havvind

Energisystemet Deep Purple kan levere stabil, pålitelig og fornybar energi fra havvind.
Energisystemet Deep Purple kan levere stabil, pålitelig og fornybar energi fra havvind. Foto: TechnipFMC
Del
ABB SmartPrat BrandStory
ABB er en teknologileder innen elektrifisering og automatisering som legger til rette for en mer bærekraftig og ressurseffektiv fremtid. Selskapets løsninger kobler ingeniørkunnskap og programvare for å optimalisere hvordan ting produseres, transporteres, drives og opereres. ABBs rundt 105 000 ansatte bygger på mer enn 130 år med kvalitet, og er forpliktet til å drive innovasjoner som akselererer industriell omstilling. abb.com
  • ABB bidrar med automatisering og elektrifisering til energisystemet Deep Purple som skal demonstrere integrasjon av fornybar kraft i havrommet
  • Energisystemet kan eksempelvis benyttes til elektrifisering av offshore-anlegg og fjerntliggende øyer og bunkring av hydrogenfartøy
  • Åpning av unikt pilotanlegg i Kongsberg skal demonstrere teknologien

ABB i Norge leverer automatisering og elektrifisering til pilotanlegget for energisystemet Deep Purple. Løsningen bygger på velkjente teknologier som kombineres på en innovativ måte for å levere stabil, fornybar og skalerbar energi i havrommet. Et konsortium ledet av TechnipFMC står bak nyvinningen.

Pilotanlegget i Kongsberg skal i første omgang demonstrere at det er mulig:

  1. Å produsere grønn (utslippsfri) hydrogen fra ustabile fornybarkilder som havvind ved hjelp av vann-elektrolyse og
  2. Å lagre overskuddsenergien (hydrogen) og
  3. Å produsere strøm fra lagret energi (hydrogen) ved hjelp av brenselcelle når det trengs

Utenfor kraftnettet

Teknologien valideres nå i førkommersiell skala, før den tas videre til fullskala bruk offshore.

– Vi vil bruke anlegget til å teste ut forskjellige scenarier for bruk av fornybar energi til hydrogenproduksjon. Dette vil gi gode svar til oss og partnere som vi vil kunne bruke i vår videre fornybarsatsing, sier Terje A. Løver, prosjektleder for Deep Purple Pilot hos TechnipFMC.

Deep Purple er tiltenkt roller utenfor kraftnettet for å produsere stabil og pålitelig energi fra havvind til blant annet offshore-installasjoner og fjerntliggende øyer, samt bunkring av hydrogenbaserte fartøy.

– I omstillingen til et fornybart energisystem vil hydrogen spille en nøkkelrolle. Deep Purple er et unikt system som blir viktig for det grønne skiftet og økt bærekraft i samfunnet, sier Tor Ove Lussand, leder for ABB Energy Industries i Norge. - Derfor er det stor stas å delta i det innovative prosjektet med vår teknologi og kompetanse.

Omfattende konsortium

ABBs elektrifisering og automatisering driver pilotanlegget som blant annet består av en simulert vindpark, elektrolysør, batteri og brenselcelle.

Deep Purple Pilot-konsortiet består av Vattenfall, Repsol, Slåttland, NEL, UMOE Advanced Composites, DNV, SINTEF, Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Energy Valley, Ocean Hyway Cluster, GCE Ocean Technology og Innovasjon Norge, som også bidrar med økonomisk støtte.

Les mer:

TechnipFMC Tech Talk video om Deep Purple TechTalk - TechnipFMC plc

TechnicFMCs landingsside for Deep Purple Deep Purple™ Pilot - TechnipFMC plc