BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

ABB i banebrytende pilot med elbilen som powerbank i Trondheim

Elbilen som powerbank er et nyttig verktøy for å balansere kraftnettet, ta effekttopper, kutte energikostnader og redusere behov for nettutbygging
Elbilen som powerbank er et nyttig verktøy for å balansere kraftnettet, ta effekttopper, kutte energikostnader og redusere behov for nettutbygging (Foto: Entra)
Innhold fra annonsør
  • Elbilbatterier kan balansere kraftnettet, ta effekttopper, kutte energikostnader og redusere behov for nettutbygging
  • Inngår i EUs smartbyprosjekt «Positive City Exchange» for å skape plussbyløsninger i Trønderhovedstaden
  • Elbileiere kan benytte egen strøm eller selge ved høye spotpriser
  • Løsninger og erfaringer deles kostnadsfritt med andre kommuner

Initiativet i Trondheim involverer kommunen, en bildelingstjeneste, lokalt energiselskap, eiendomsselskaper, leverandør av energihandelsløsning, og ABB. Det inngår i EUs storsatsing på plussbyløsninger i Trondheim, «Positive City Exchange», hvor målet er å vise hvordan bydeler kan bli energipositive.

Det nye pilotprosjektet skal demonstrere hvordan batteriet i elbiler kan være en ekstra ressurs utover å være energibærer for utslippsfri transport. I to av bydelene som er med i EUs plussbyprosjekt, Brattøra og Sluppen, er det installert ABB-ladere som både lader elbilen og leverer strøm tilbake til nettet, såkalt toveislading (Vehicle-to-Grid, V2G). Elbilen blir dermed en powerbank som kan bidra til balansering av kraftnettet og kutte effekttopper.

Viktig for morgendagens energisystemer

ABB i banebrytende pilot med elbilen som powerbank i Trondheim. Foto: Trondheim Kommune

– Stor kred til Trondheim kommune for å kjøre dette banebrytende pilotprosjekt. Vi ser fram til et fortsatt fruktbart samarbeid og er stolte over det vi hittil har oppnådd i plussbyprosjektet sammen med kommunen og andre partnere, sier Per Erik Holsten, administrerende direktør for ABB i Norge. - Bilen som powerbank kan få stor betydning for morgendagens energisystemer, nettutvikling og forsyningssikkerhet når det skaleres opp.

Toveisladerne på Brattøra og Sluppen er sømløst integrert med et overordnet energistyringssystem fra ABB, som også er koblet til kraftnettet, sentral driftskontroll i bygninger og andre strømforbrukere i bydelene, for å optimalisere energiflyten. En handelsløsning for kjøp og salg av strøm er også en del av den tekniske løsningen.

– Det er utrolig givende og spennende å få være del av et nybrottsarbeid som dette. Toveislading vil bli viktig framover med langt flere elbiler i markedet, sier prosjektleder for plussbyprosjektet i Trondheim kommune, Bjørn Ove Berthelsen.

Et kinderegg

Han mener teknologien er et Kinderegg, som kan bidra til grønt skifte og økt bærekraft ved å løse nåværende eller kommende flaskehalser i kraftnettet med dynamisk balansering, samtidig som elbileiere har mulighet for å bruke eller selge egen strøm når spotprisene er høye.

– Men kanskje det beste av alt: Som del av et EU-prosjekt kan vi dele løsninger og erfaringer      kostnadsfritt med andre kommuner og offentlige instanser, forteller Berthelsen.

P.t. er det Nissans elbiler, Hyundai Ioniq 5 og KIA EV6 som opprettholder batterigarantien når batteriet lader ut via toveisladere. Det er ventet at flere bilprodusenter vil tilby dette framover.

Les mer om toveislading ved å trykke her.